Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Még egypár táblácska

A Szavak tőlem című cikk táblátlan írásjegyeivel folytatom. Mutattam egypár példát arra, hogyan állnak össze egyszerűbb elemekből a bonyolultabb írásjegyek. Itt szerepeltek ezek: , , , , és . Lejjebb említettem a pīnyīn átírást, de a nevét nem fordítottam le. Összerakott hangoknak vagy a hang betűzésének (mármint betűkkel való átírásának) fordítható. Tessék a táblácskák:
  
  A Gyerekek a tető alatt fejezetben a körbekerítés és a régió szerepel, lejjebb pedig Táiwān. Tábláik:
  

»»»»»»