Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Matematika plusz Grenoble egyenlő Szúnahaungaur

Néha megkínlódok dolgokkal. Úgy éreztem, utána kell járnom, mekkora Szúnahaungaur területe voltaképpen. Mert a realizmus fontos. Tudnom kell, hogy mekkora területre telepítettem kétmilliárd embert.
  Nos: amit tudunk.
  1. Szúnahaum mérete közelítőleg megegyezik Ősi Földével, hiszen nagyjából földi nehézkedés van érvényben. Most úgy vesszük, mintha megegyezne.
  2. Szúnahaungaur egy abroncs, amely körbefut az Abroncsvilág felszínén, az egyenlítővel párhuzamosan. Majdnem teljes egészében a dzsisszá félgömbön található, csak egy keskeny sávja lóg túl az egyenlítőn, hiszen ott már csak a Sínisuál visszavert fénye világít.
  3. Szúnahaungaur dzsisszá–sénin irányban mintegy ötezer szirszi széles. A szirsziről csak sejtjük, hogy a kilométer nagyságrendjébe eső mértékegység, most mindenesetre úgy vesszük, mintha ötezer kilométer lenne.
  4. Másfél évvel ezelőtt eltettem egy infót, miszerint egy ilyen övezet területét 2πr²·sin d adja meg, ahol r a világ sugara, d pedig a határoló szélességi kör fokban.
  Hát először is hogyan változtatjuk az ötezer kilométert egy szélességi körré? A gugli nem adott semmi használhatót olyanokra, hogy „5000 km from equator”, a Wolframalpha sem segített, úgyhogy fogtam a Wikipédiát és kerestem egy fix pontot az Egyenlítőn, mert a Maps egyik feldolgozása sem mutatja, sem ezt, sem a többi szélességi kört. Illetve PC-n lehet, hogy igen, nem emlékszem, azon alig használom. A fix pontom São Tomé és Príncipén, a São Tomé-sziget déli csücskénél fekvő Rolas-szigeten találódott, ahol van egy emlékmű az egyenlítőnek. Itt letettem egy piros kockát a Maps Measure programban. Jó, de hogy mérek innen ötezer kilométert függőlegesen? A távolság nem gond, lerakok egy pontot, megnézem, keresek egy másikat aszerint, hogy túl közel van vagy túl távol, megoldható, csak egyenesen kellene mérni. Végül azon igyekezve, hogy a vonal minél függőlegesebb legyen, letettem egy pöttyöt Grenoble-től délre, és akkor körülbelül ötezer kilométerre voltam az egyenlítőtől.
  Most már csak meg kellett nézni a Wiki szócikkét a városról, ahol Kissynek az az emlékezetes találkozása volt a buborékokkal, és az közölte, hogy Grenoble az északi szélesség 45° 10′ alatt fekszik.
  Tehát 45 fok. A Föld sugara 6371 kilométer, vagyis a képletünk 2π·6371²·sin 45, ez pedig

180 335 023,464 873 28 km².

A Föld összes szárazföldterülete nem egészen 149 millió km². Száznyolcvanmillió km² az annyi, mintha a Földnek születne még egy Afrika méretű kontinense.
  Tehát a kétmilliárd lakos mellett reális Szúnahaumnak az a képe, hogy csak kicsiny falvaik és pár ezertől pár tízezerig terjedő lélekszámú városkáik vannak, azok is ritkásan.
  Elvégre csak pár tízezer éve fedezték föl egyáltalán, nem is lehet neki több lakosa.

»»»»»»