Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Levél egy lektornak

A Nyelv hétfői számában jelent meg egy elgondolkodtató levél; most jutottam odáig, hogy foglalkozzam vele. Úgy döntöttem, blogcikket fogok írni, mert a téma megérdemli. Egy bizonyos lektornak írok, de valójában mindazokhoz szólok, akik egyetértenek vele.

Kedves Hölgyem vagy Uram! Kollégája megmutatta néhány mondat általa fordított változatát és az Ön által kívánt formákat. Szeretnék elmondani Önnek néhány dolgot. Először arra gondoltam, hogy angolul írok, mert azon a nyelven bizonyára ért, aztán úgy gondoltam, hogy anyanyelvén, kerülmagyarul fogok írni.

Az tehát a helyzet, hogy a magyar nyelv nem került Ön által meg történő tanulásra. Ellenkezőleg: rongálásra, tönkretételre kerül. Az Ön által történő törekvés arra, hogy az ige fogalma a nyelvből való kiirtásra kerüljön, a magyar nyelv pusztulásához való vezetésre fog kerülni. Ezzel egyidejűleg az emberek is el történő tüntetésre kerülnek, mert (elnézést, ezt csak magyarul tudom írni – ha nem érti, bizonyára lefordításra kerül) ha senki nem cselekszik, ha a dolgok csak kerülnek és történnek, akkor emberek nem léteznek.
  A magyar nyelvben – és a világ minden nyelvében – az ige arra való szolgálásra kerül, hogy az események különféle tulajdonságai ki történő fejezésre kerüljenek. Egyik fontos tulajdonságuk, hogy ki kerül a cselekvés végre történő hajtására. A „megeszem a vacsorát” (magyar nyelvű) mondatban megmondásra kerül, hogy ki eszik és mit eszik. Az „a vacsora megevésre kerül” (kerülmagyar nyelvű) mondatban nem kerülünk tájékoztatásra, hogy ki eszik, annak külön történő meg való mondásra kell kerülnie. Az Ön által történő javaslásra került mondatban: „A kép kinyomtatásra kerül”, homályban történő maradásra került, hogy ki által történő végrehajtásra kerül a cselekvés. Persze lehetségességre kerül, hogy ez nem is fontos. A papíron rajta való kép megszemlélésre kerül és kész. Figyelmének azonban felhívásra kell kerülnie egy apró körülményre. A bemutatásra került mondatok vélhetően egy fényképezőgép dokumentációjából kerültek ki történő válogatásra. A magyar törvények szerint a Magyarországon forgalmazásra kerülő árucikkeknek magyar nyelvű útmutatóval történő ellátásra kell kerülniük. Az Ön által való óhajtásra került mondatok nincsenek magyar nyelven, amely tény egy esetleges perben nyelvész szakértő által történő bizonyításra is kerülhet. Amennyiben egy ilyen per valaha meg történő indításra kerül, és a nyelvész szakértő által el történő mondásra került vélemény a bíróság által történő elfogadásra kerül, Önt ki fogják rúgni.
  Innentől magyarul írok, ösztönözve Önt arra, hogy gondolkodjék, megfejtse a mondataim értelmét és ezzel elkezdje a magyar nyelv megtanulását.
  Két alternatívát állítok Ön elé. Én nem fogom számon kérni, hogy tartja-e magát a választásához – a lelkiismeretére bízom. Vagy egyszer s mindenkorra hagyjon fel a magyartalan, eufemisztikus, ostobán hivataloskodó bikkfanyelv megkövetelésével, sőt használatával – vagy jelentse ki, hogy ez a helyes, és mostantól tartsa magát ehhez. Mindig. Hátralevő életének minden percében, amikor ír vagy beszél. Nem mondhatja választottjának, hogy „szeretlek”, csak az Ön által választott kerülmagyar nyelven, hogy „általam történő szeretésre kerülsz”. Jól gondolja meg tehát.
  Talán segít választásában, ha szólok, hogy akadhat még Önnek olyan főnöke, aki észreveszi, hogy Ön hogyan fogalmaz, és arra a meglátásra jut, hogy ha Önnek az a munkája, hogy kerülgessen, akkor Ön egy munkakerülő.

»»»»»»