Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Lángoló kéz a házban

A kínaiak szemléletesen fejezik ki a keresés fogalmát: egy jobb kéz lángol egy házban (a láng és a ház annyira átalakult a jelben, hogy már nem lehet elkülöníteni őket). Merthogy nyilván olyan gyorsasággal rakosgatja a dolgokat ide-oda, azt az egyvalamit keresve, hogy meggyullad.
  Ezt rögtön érzékelhetjük, ha megpróbálunk keresni a kínai írásjegyek tömegében. Általában kétféle keresés létezik: ismerünk egy fogalmat és keressük a hozzá tartozó jelet – avagy láttunk egy jelet és a jelentését szeretnénk tudni. Vannak persze további keresések is, amikor egy jel családfáját, kapcsolódó jelentéseit keressük, az azonos kiejtésű jelekre vagyunk kíváncsiak, a jel valamelyik számítógépes kódolását szeretnénk tudni, és így tovább, de egyelőre érjük be ezzel a kettővel.
  Fogalmat keresni persze csak kétnyelvű szótárban lehet, hiszen ha nem tudunk kínaiul, akkor a keresett fogalmat csak más nyelven tudjuk kifejezni, illetve a keresett jel jelentését csak más nyelven értjük meg. Mindkét dologra nagyszerűen alkalmas Rick Harbaugh hatalmas etimológiai szótára, a Zhongwen, amelynek használatához egy hangot sem kell tudni kínaiul, de angolul igen.
  Egy ismert fogalmat könnyű megkeresni a szótárban. Az ember a címlapon rákattint az English felirat melletti kis szövegdobozra, beírja a szót angolul, és a kapott listában kikeresi. De fordítva? Ha az ember látott egy kínai írásjegyet, aminek kíváncsi a jelentésére, hogyan találja meg a jelek tömegében?
  Nézzük ezt rögtön a gyakorlatban. Vegyünk egy kínai feliratot és fordítsuk le.
  

1133-1.jpg

  Ezt a feliratot egy kis elemes faliórán találtam, angolul is oda van írva feltehetően ugyanaz, de mi most megpróbáljuk kideríteni, mit jelent ez a kilenc írásjegy pontosan.
  Az első jelet legkönnyebb a vonások száma alapján megtalálni, hiszen csak három vonásból áll. Csakugyan: ha a Zhongwen.com címlapján rákattintunk a stroke countra, majd a kapott listában a hármas számra, csakhamar megtaláljuk a jelet. Tehát a felosztás jele van benne, amit már korábban is láttunk, ami a nyolcas számot is jelenti; ez fog közre egy függőleges vonalat.
  Nézzük a második jelet. Próbáljuk ezt most gyök (radical) alapján megtalálni. Feltehetően köze van a szájhoz, hiszen ott van a közepén.
  A gyökök táblája a vonások száma szerint van csoportosítva, a gyök a három vonásból állók között van, a kínaiak ugyanis három vonással rajzolnak négyzetet. A gyökre kattintva megkapjuk a gyökből származó jelek listáját, szintén a vonások száma szerint csoportosítva; a számok azt jelentik, hány vonás kell a gyökön kívül. Jelünk a négyzeten kívül hat vonást tartalmaz, de a hatvonásos jelek között nem szerepel. Hát keressük más gyök alatt.
  A gyökök listájában szerepel a gyök, a cāngjié Y betűje, amiről láttuk, hogy a szárával jobbra forduló T alakot is jelöli. Nézzük meg itt. Rögtön megtaláljuk a jelet, kattintsunk rá. Sajnos a jobb oldalt látható családfában nem bukkanunk rá a keresett jelre, de érdemes végignyomkodni őket. Az egyik jelnél megtaláljuk zárójelben, tehát egyszerűsített változata annak. Ezen a táblácskán a hagyományos és az egyszerűsített alak is szerepel, a cāngjiéből is mindkettőt kiírtam.
  „Kis pont”, idáig tudjuk a szöveget.
  A harmadik jelet a nap gyökénél érdemes keresni. Meg is találjuk az ötvonásos jelek között.
  A fordítás tehát idáig „kis pont csillag”. Ez feltehetően a Little Star márkanévnek felel meg.
  A negyedik jelen levő tetőt megtaláljuk a gyökök között nyolcadikként, a jel viszont nincs a listában. Benne van viszont a hasonló jel, amire kattintva a magyarázatban megtaláljuk a jelünket.
  Az ötödik jel nagyon egyszerű, három darab szájat tartalmaz. A száj gyökénél a hatvonásosok között találjuk, hiszen egy darab száj a gyök, ami nem számít bele a vonásszámba, a másik kettő egyenként három vonás.
  A hatodik jelet a gyöknél lehet keresni, ami sziklát jelent. A listában nincs meg, de talán valamelyik ott levő jel egyszerűsített változata. Sajnos egyiké sem. Több hasonló alakú gyököt végignézve sem találjuk meg. Próbáljunk mást: szerepel benne két láb. Több ilyen gyök is van, az egyiken keresztül eljutunk a jelhez, amely mintha része lenne a mi jelünknek, de innen se jutunk közelebb.
  A nyolc vonásból álló jelek listájának átkutatásával sem jutunk el hozzá. Kétségkívül egy egyszerűsített jellel van dolgunk, aminek hagyományos alakja ki tudja, hány vonásból áll és egészen másképp néz ki.
  Próbáljuk máshogy. A blog írásához használt Autor rendszer cāngjié-keresőt is tartalmaz. A jel kódja feltehetően hj-vel kezdődik; ezt beírva kapunk egy listát, amiben megtaláljuk hjbo kóddal, és megtudjuk, hogy Unicode-kódszáma 8d28. Ezzel viszont meg tudjuk keresni a Unicode.org Unihan adatbázisában. Ez a jelentést is megadja: dolog, anyag. Akár be is írhatjuk a Zhongwen.com angol keresőjébe, és megtaláljuk a jelet, aminek egyszerűsített változata a mi jelünk.
  Eddig tehát itt tartunk, a lehetséges jelentések közül találékonyan választva: „kis pont csillag magas fokozatú minőség”.
  A hetedik jel önálló gyökként szerepel a gyökök listájában, a 112. helyen.
  A nyolcadik jelnél nem találunk semmilyen gyököt, a vonások számából kell kiindulni. Nyolc vonásból áll.
  A hasonlóságokra mindig érdemes felfigyelni. A jel felső részét megtaláljuk a nyolcvonásos jelek listájának harmadik sorában, a jelben. Ha rákattintunk, kaphatunk valami hasznosítható információt.
  A szótár szerint a jel virágot jelent, és a fű jelét tartalmazza. Ez lesz az a jel, ami két keresztként jelenik meg a jelünk tetején, és ebből kiindulva már meg is találjuk.
  Ez a két jel shíyīng kvarcot jelent, megtaláljuk a szótárban. A fordítás tehát idáig „kis pont csillag magas fokozatú minőség kvarc”.
  A kilencedik jelet a jelből kiindulva nem találjuk meg; kár, mert azt már jól ismerjük. Megint a vonások száma szerint kell keresni, de sajnos sem a tíz-, sem a kilenc-, sem a nyolcvonásosok között nem található. Nyilván egyszerűsített jellel van dolgunk megint.
  Próbáljuk meg az Autor cāngjié-keresőjével. Gyanítható, hogy L betűvel végződik. Csakugyan, meg is találjuk ovl kóddal, a Unicode-kódszáma 949F. Ezt megadhatjuk az Unihannak, és megtudjuk, hogy órát jelent, a 9418 kódú, zhōng ejtésű jel egyszerűsítése. Nézzük meg most kiejtés szerint a Zhongwen.comon: Pronunciation, zhong.
  
  Vagyis a felirat hagyományos és egyszerűsített írásjegyekkel, pīnyīnben és végül magyarul:
  
  
  Xiǎodiǎnxīng gāopǐn zhí shíyīng zhōng
  Kiscsillag jó minőségű kvarcóra

»»»»»»