Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Krisz születésnapi ajándéka

Ma van a negyvenegyedik születésnapja, és úgy gondoltam, ez lesz az alkalmas pillanat, hogy bejelentsem: elkészült A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Mind a négy kötet be van szkennelve és harminchét DJVU file-ban olvasható. Még a Palmomban is benne van.
  Krisznek szívügye volt a TESZ, mert szerettem volna, ha megvan nekem, és ő megszerezte. Rengeteget dolgozott velem a szkennelésen, amíg tudott – nem sokáig tudott.
  Most kész, majdnem három és fél évbe telt, mert hol az én, hol Krisz betegsége miatt nem tudtuk csinálni, és kétszer el is dobtuk a már meglevő részt, mert nem volt jó a minőség.
  Egy szócikket elkészítettem születésnapi ajándékul szövegesen is. Logikus választás volt, hogy melyiket.

béka 1295: „Terram nostram Bekafolo circumiacentem” hn. (OklSz.); 1308; ? Bykato hn. (Csánki 2: 241); 1315/1339: Begas tow sz. hn. (Györffy 1: 767); 1395 k.: „rana: beka” (BesztSzj. 1108.); — bíka (MTSz.); bëkán gr., bikán gr. (ÚMTsz.). J: 1. 1295: ’brekegő hangot adó kisebb kétéltű állat; Frosch’ # (l. fent); 2. 1577: ’daganat; Geschwulst’ (OrvK. 122); 3. 1863: ’gyerek; Kind | süldőlány; Backfisch’ (Kriza: Vadr. 366); 4. 1886: ’ugráló játékröppentyű; springender Feuerwerkskörper’ (Rákosi V.: Verőfény 10: NSz.); 5. 1893: ’felső karizom; Bizeps’ (MTSz).
    Valószínűleg ótörök eredetű; vö.: Kāšγ. baqa ’béka’, baqačuq ’kis béka; karizom’; oszm. bağa; tat. baka; kirg. baka; jak. baγa: ’béka’; hasonló szók más török nyelvekben is. Megfelelői a mongol nyelvekben is; vö.: mong. baqa (NyK. 49: 196); burj. baχa: ’ua.’. A törökben feltehetőleg hangutánzó eredetű, a béka brekegését adja vissza. — A magyarba került török alak *baka lehetett, amelyből a toldalékos *bakát, *bakák stb. alakokban elhasonulással *bëkát, *bëkák > békát, békák lett, s innen vonódhatott el a béka alapalak. E feltevés azonban nem teljesen meggyőző. — 2. jelentése azon a más népeknél is ismert népi hiedelmen alapulhat, hogy a betegségek állatok útján is bekerülhetnek a szervezetbe; vö. rák, torokgyík. 3., 4. és 5. jelentése bizonyos külső hasonlóságon alapuló jelentésátvitel eredménye. A korábbi kutatóktól ide vont 1138/1329: Bekapatak (vö. Jern. 12) hibás olvasat eredménye.
    Vámbéry: NyK. 8: 130, MEr. 219; Budenz: NyK. 10: 77; Kúnos: Nyr. 13: 368; Munkácsi: Ethn. 4: 296, 6: 69; Gombocz: MNy. 1: 422, 3: 62 ⊗, BTLw. 42 ⊗, NytudÉrt. 24. sz. 19; Horger: MNy. 8: 450 ⊗, 10: 10; EtSz. ⊗; Magyary-Kossa: MNy. 23: 187; Ligeti: NyK. 49: 196, 211; Németh: KCsA. 1. Kieg. 528, MNy. 38: 9; SzófSz. — Vö. béka-, kecskebéka, teknősbéka.
  

»»»»»»