Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Követelnek

Kaptam egy érdekes levelet.
  Tisztelt Cím!
  Értesítjük, hogy az Egyik Kft. (adatok) és a Másik Kft. (adatok) között (adatok) létrejött engedményezési szerződés alapján a felek az alábbiakban követelés az Egyik Kft. javára történő átruházásában állapodtak meg.
  A követelés adatai:
  Követelés típusa: Internet szolgáltatásból eredő díjhátralék.
  Kötelezett adatai: Láng Attila Dávid (adatok)
  Az engedményezett követelés összege: 16454,- Ft azaz tizenhatezer-ötszáznegyvenöt,- Ft
  A Másik Kft. hozzájárult, hogy a fent megnevezett engedményezési szerződés alapján az engedményezett követelés és annak minden járuléka az Egyik Kft-t illeti meg.
  Felhívjuk a kötelezett figyelmét, hogy az értesítés kézhezvételétől számítva a követelést csak az Egyik Kft. számára teljesítheti az alábbi bankszámlaszámra:
  (számlaszám)
  (olvashatatlan aláírás)
  Egyik Kft.
  Kelt: Budapest, 2008. július 28.
  A levélben aránylag nincsen semmi különös (eltekintve attól, hogy nyolc évvel a fillérek megszűnése után még mindenki kötelességének érzi, hogy az ezer forintot ezer egész semennyi század forintnak írja). Ami mégis érdekessé teszi, az az, hogy ezt a pénzt követelik.

»»»»»»