Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Kinesa

Valamikor a télen született Kinesa billentyűzetem, a korábbi Kistea továbbfejlesztése – úgy döntöttem, most már közreadom. Képe jobbra látható.
  Mit tud? Nagyon gyorsan lehet vele magyarul írni. A kiosztás megtervezéséhez külön statisztikaprogramot írtam, ami huszonöt megányi magyar szöveget dolgozott föl abból a szempontból, hogy milyen betűpárok és betűhármasok fordulnak elő gyakran; ennek alapján készítettem el a billentyűzetet, majd a folyamatos napi használat során időnként finomítottam.
  Egymás mellett vannak a cs, sz, zs, gy, ty, ny betűkapcsolatok (az ly már nincs, mert fontosabb volt az l-et az a és az s mellé tenni). Egymás mellé kerültek az olyan gyakori betűpárok, mint e és t, a és k, n és i, l és v stb. A folyamatos íráshoz persze nagyon sokat kell gyakorolni, először meg kell tanulni, hogy mi hol van, aztán azt, hogy mi hogyan érhető el gyorsan. Ki kell használni a myKbd azon szolgáltatását, hogy az egymás mellett levő gombokon végighúzva a ceruzát folyamatosan írhatunk. A Kinesa maximálisan kihasználja ezt. Találomra választott folyamatos szöveg másolásában 150 betű/perces átlagsebességet értem el; kétszázra is fölment, de akkor azért már slampos volt az írás. A dolog nyitja tehát a gyakorlat. Ez jó szó egyébként, három részletben, azaz két ceruzafölemeléssel le lehet írni a Kinesán: gy-akorla-t.
  A billentyűzet középpontja a rózsaszín szóközgomb, amit a névadó hat leggyakoribb betű vesz körül sárga gombokon. Itt van a három leggyakoribb magánhangzó. Ekörül, zöld alapon áll a betűk második csoportja, nem gyakoriság szerint, hanem úgy, hogy a sárga betűkkel és egymással minél jobban kombinálhatók legyenek. Hasonló elv szerint rendeztem el a bal oldali kék sáv öt betűjét. Jobb oldalt a másik kék sávban és balra a lila gombokon vannak az ékezetes betűk. A magyarban nem használt három betűt balra fönt, barna gombokra tettem.
  Narancssárga gombokon vannak a fontosabb írásjelek, amik közül a négy legfontosabb egész gombot kapott, a többiek csak felet. Világoskék félgombokon vannak az egyéb írásjelek, balra és jobbra, illetve kettő az alsó sorban. A számbillentyűzet egy kis tömbben, világoslila gombokon van. Az alsó sorban elhelyeztem négy kurzornyilat (szürke) és a makrógombokat 1-től 9-ig (zöld), valamint a parancsgombot (barna).
  A funkciógombok fehérek. Jobbra fent van a Backspace és az Enter, balra fönt a Del (ami valójában egy makró), balra lent a Caps Lock, az alsó sorban pedig a Cycle és a Tab. Shift gomb nincs, mert egyetlen nagybetűt könnyen előállíthatunk többféleképpen is: az autoshift segítségével, a „helyben körző” funkcióval, a szövegszerkesztő (például tejpWriter) capitalize funkciójával stb.

Installálása a következő. Tegyük föl gépünkre a myKbd-t, ha még nem lenne rajta, és a Kinesát, ami innen tölthető le. Lépjünk be a myKbd-be, válasszuk a LAttilaD Kinesa kiosztást és nyomjuk meg a Loadot. Válasszuk az Options menü Preferences parancsát, majd a Hex keyboard options gombot. Itt szabályozzuk be a billentyűzet érzékenységét. (Az én beállításaim: minden jelölőnégyzet bekapcsolva, stroke margin 0.0, slide length 10.) Majd a Macros gomb megnyomása után nyomjuk meg a billentyűzet DEL gombját és a Macro text szövegének írjuk be: <right><bs>. (Ha a szöveg végén állunk, akkor a gomb Backspace-ként fog működni.) Végül okézzunk le mindent, és próbáljuk ki egy szövegszerkesztőben.

»»»»»»