Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Kész van a fele

Igazából nem is. Hazudok, mint a vízfolyás. Tény, hogy a harminchat anyagrészből tizennyolc kész van, tizennyolc pedig nem van kész. De ez nem a fele, csak jól hangzik. A harminc százaléka van készen.
  Az izgága több szláv nyelvben gyomorégést jelent, és a gyomorbántalmakban szenvedő ember túlérzékenysége révén kapta a szó mai magyar jelentését.
  Az iszákosnak pedig semmi köze az iszik igéhez, ez csak népetimológia. Eredetileg boriszák volt, ami borostömlőt, borzsákot jelent, ezek a szavak is léteznek, sőt a boroshordó is jelent részeges embert.
  Az iszák átalvetőt jelent, két zsákot, amiket szíj köt össze, az ember a vállára veti és egy elöl lóg, egy hátul. Ered pedig ez a szókezdő mássalhangzójától megfosztott latin bisacciumból, ami kettős zsákot jelent, és ugyanaz a saccus szó van benne, ami zsák formában átment a magyarba is.

»»»»»»