Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Késik az M0-ás

Ez pedig kétszeresen is baj. Azért is, mert meg nem épült autópályán nehéz autózni, és azért is, mert ezt biza nem így kell írni.
  A karika alakú, semennyit jelentő számjegyet kétféleképpen lehet kiejteni:
  – nulla;
  – null.
  Utóbbit, ha jól emlékszem, Vitray Tamás honosította meg sportközvetítések során, nekem nem tetszik, de létezik.
  A két alak s képzővel ellátva:
  – nullás;
  – nullos.
  (Például három-nullos győzelem.)
  Ha mármost az s képzőt különválasztjuk a számjegy által jelölt szótól, ezt kapjuk:
  – nulla + ékezet + s;
  – null + os.
  Számjeggyel leírva és kötőjelezve:
  – 0-s;
  – 0-os.
  És most tessék idevigyázni. Ha a „nulla” szót számjeggyel írjuk, az a számjegy a képző által odabökött ékezetet is nyugodtan jelezheti. Nem kell egy egész betűt beiktatni azért, hogy viselje az ékezetet. Sőt nem is szabad, mert ha a számjegy kiejtése nulla, akkor „0-ás” kiejtése nullaás, ami zagyvaság. Ha pedig a számjegy kiejtése null, akkor – mint láttuk – nem így kell ragozni!
  A cím tehát helyesen: Késik az M0-s. És így már csak forgalmi szempontból baj.

»»»»»»