Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Kérés János bácsihoz

János bácsi!
  
  Megkérhetném valamire? igen
  A postán van telefon? igen
  Kérem hívja fel ezt a számot: 10-121. Ha bejelentkezik kérdezze meg: 10-121. ha igen kérdezze/meg, hogy kibeszél. (De csak ha férfi hang.) Ha fiatal ember és Csabának hívják akkor kérje el a címét. Ha kérdi miért akkor mondja meg, hogy nem tudja. Ha megvan a cím hozzal el. Ha ráér csak akkor.


  Napirend
  
  Legkésöbb ½8-kor kelés
  ½8–8. öltözés, mosakodás
  8–10. tanulás
  10–11 ablakpucolás
  11–12 mosogatás
  12–14-ig kikapcsolódás takarítás
  14–16-ig kikapcsolódás

A történetnek hiányzik az eleje és vége sincsen. Soha nem fogjuk megtudni, miért készült ez a különös, szájbarágós használati utasítás János bácsinak, és ki volt a szerzője. Feltehetően egy naiv kislány, aki nem tudja, hogy a postán persze hogy van telefon, nem feltételezi János bácsiról, hogy aprólékos leírás nélkül el tudja intézni a dolgot, és azt hiszi, hogy az emberek ismeretlen telefonálóknak megadják a címüket… ámbár ki tudja, a hetvenes-nyolcvanas években az emberek még nem voltak annyira gyanakvók. Akkoriban kellett íródnia, mert egy 1978-ban kiadott könyvben találtam, Fazekas László Kapukulcs a kő alatt című regényében, antikvár példány, az ország bármelyik csücskéből odakerülhetett; no persze a cédulát megírhatták akár évekkel a könyv kiadása előtt is, ide-oda hányódott, aztán beletették, talán könyvjelzőnek. De 1990-nél biztosan régebbi a cédula, mert akkortól kezdve nincsenek ötjegyű telefonszámok az országban.
  Furcsa ez a cédula. A kislány tudja Csaba telefonszámát, de nem tudja a címét. Telefonhoz nem fér hozzá… még egy fülke sincsen, ahova elmehet? Úgy látszik, mert János bácsit kell megkérnie, aki talán a postán dolgozik, mindenesetre megfordul ott. A kislány nem tud elmenni a postára? Vagy talán nem meri saját maga fölhívni Csabát? De János bácsinak mer ilyen levelet írni? Illetve levél ez egyáltalán?
  Nemigen lehet megmondani, hogy a papíron levő kétféle, szembenéző írás közül melyik volt előbb. A hívják v betűje például világosan fedi a kikapcsolódás l betűjének hurkát, csakhogy a ceruza valószínűleg akkor se takarja a tollírást, ha később került oda. Az nyilvánvaló, hogy a később keletkezett írás szerzője nem gondolt arra, hogy a szöveg rálóg majd a fejjel lefelé már ott levő sorokra. Vajon ugyanaz a kéz írta mindkettőt? Nem tudom, nem vagyok grafológus. Miért ugyanarra az oldalra? A papír hátlapján semmi sincs, csak ugyanaz a telefonszám még egyszer a tetején, és a sarokban egy kis tollpróba, mindkettő a zöld golyóstollal.
  Ha a ceruzaírás volt előbb, akkor ez nem lehet levél, levelet nem írunk rá a napirendünkre. Még a hátuljára csak-csak, bár egy János bácsinak talán illene egy tiszta papírt kiválasztani. Akkor a lány talán saját magának jegyezte le, hogy mit akar mondani János bácsinak… nyilván nem telefonon, hiszen nincsen telefonja. Meglátásom szerint a két pirossal írt igen ugyanattól a kéztől származik, mint maga a levél, és ezek János bácsi válaszai a kérdésekre… de miért írta őket rá a levélre? Elmondta János bácsinak, hogy mit szeretne, János bácsi pedig igennel felelt a két kérdésre, a lány pedig hazaérve ráírta őket a levélre? Fura. Vagy a lány csak elképzelte, hogy mit fog felelni János bácsi a két teljesen érdektelen kérdésre, és előre beírta? Mert a lényeg nem ez, hanem Csaba címe.
  Ha a levél volt előbb, akkor lehet, hogy el is küldték. Ámbár aláírva nincsen, lehet, hogy elfelejtette, vagy nem tudta, hogy egy levelet illik aláírni – ha azt se tudja, hogy a postán van telefon, ezt miért tudná? –, de az is lehet, hogy úgy volt vele, a borítékon úgyis ott a feladó. Ha volt boríték. Ha nem volt, hanem csak bedobta a levelet János bácsihoz, akkor lehet, hogy János bácsi úgyis ismeri az ő írását.
  Ha a levél volt előbb, akkor talán János bácsi írta rá pirossal az igeneket? Minek? Vagy egy harmadik személy? Vagy a levél visszakerült a lányhoz, és ő írta rá? Minek?
  Vagy lehet, hogy a levél volt előbb, de a lány soha nem küldte el. Akkor is megeshet, hogy saját magának írta le, aztán később ráírta a napirendjét. Még tanul, de egy csomó háztartási tennivalója van… ez nyilván egy hétvégi nap napirendje, nem ismétlődik, hiszen ablakot nem mosunk mindennap. Szünidőben hátha mégse kell tanulni, azért inkább hétvége.
  Soha nem fogjuk megtudni, hogyan jutott a lány Csaba telefonszámához a címe nélkül, és megszerezte-e végül a címet. Legalább negyedszázad eltelt azóta, de lehet, hogy negyven év is.
  Múltunk apró rejtélyekkel van tele.
  

»»»»»»