Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Katasztrófa-forgatókönyv

Elnök (eltökélt arccal ül az Ovális Irodában): Engedjék be.
  Csillagásznő a nagy didikkel (beviharzik): Elnök úr, óriási katasztrófa fenyeget minket!
  E (megnyerő mosollyal feláll): Üdvözlöm. Kérem, foglaljon helyet.
  CSND: Köszönöm. Elnök úr, rövid leszek. A Szaturnusz egyik holdja letért a pályájáról és egyenesen felénk tart. Kiszámítottuk a pályáját. Öt év múlva be fog csapódni a Földbe!
  E: Ó. Valóban?
  CSND: Igen! Itt vannak az összes pályaadatok. Öt évünk és két napunk van, hogy elhárítsuk a katasztrófát. Elnök úr, ez a hold hatalmas. Az egész Föld ízzé-porrá fog robbanni!
  E: Ó. Valóban?
  CSND (morcosan): Ezt már mondta.
  E: Ja igen, persze. Elnézést. Kissé meglepett az érkezése, hiszen meg se tapsolt engem, nem beszéltünk még az időjárásról…
  CSND (mérgesen): Elnök úr, visszamenőleg az összes formaságot bepótolom, ha összehívja a válságstábot és megoldást keresünk a helyzetre.
  E (megnyerő mosollyal): Kérem, semmi akadálya. (a telefonba) Kéretem a válságstábot.
  (egy szempillantás múlva nyílik az ajtó és berohannak a válságstáb tagjai)
  E: Uraim, bemutatom Ms. CSND-t, aki azzal a hírrel érkezett, hogy szombaton a Hold… elnézést, hogy is mondta, mit fog csinálni?
  CSND (haragosan): Nem szombat, elnök úr. Szaturnusz! Angolul összetéveszthető, tudom. A Szaturnusz egyik holdja öt év és két nap múlva szilánkokra fogja robbantani a Földet, ha nem teszünk valamit.
  Boomboom tábornok (eltökélten): Azonnali megelőző válaszcsapást kell mérni rájuk, elnök úr.
  CSND (elképedve): Mivel, tábornok? A Földön létező összes nukleáris fegyver nem elég, hogy megkarcolja.
  BT (még eltökéltebben): Kizárt dolog, hogy egy sorozat Bang–9999-es után még kedvük lesz folytatni a támadást.
  CSND (hitetlenkedve): Kiknek, tábornok? Ez egy darab kő. Ennek nincsen „kedve”, ez csak száguld előre a pályáján.
  Hushhush diplomáciai főnök (csitítóan): Kérem, kérem. Mindnyájan nagyra tartjuk tábornok urat, de nyilvánvaló, hogy az erőszak csak erőszakot szül. Csak tárgyalások útján érhetünk célt.
  CSND (döbbenten): Kivel akar tárgyalni, egy kővel?
  HDF: Kérem, ne szakítson félbe. Ez a hogyhívják, Szaturnusz, ahonnan kilőtték, milyen fennhatóság?
  CSND (kiáltva): Semmilyen! A Naprendszer hatodik bolygója, kint a világűrben, messze-messze mindenféle fennhatóságtól!
  HDF: Ó. Ez sem probléma, akkor az ENSZ-re tartozik az ügy.
  CSND (csípőre tett kézzel): És ők mit fognak csinálni, Mr. Hushhush? Határozatot hoznak?
  HDF: Nyilván.
  CSND (fagyosan): Miről?
  HDF: Hát ez majd őrájuk tartozik.
  BT (eltökélten): Egy pillanatra, elnök úr. Nem szeretném, ha kétségbe vonná csapataink elszántságát. Harcolunk a hazánkért, uram! De szabadjon megkérdeznem: ennek a lövedéknek hol van a konkrét célpontja?
  CSND (vészjóslóan): A Föld, tábornok!
  E: A tábornok úrnak igaza van. Ms. CSND, hol fog ez becsapódni?
  CSND (értetlenül): A számítások szerint valahol az Egyenlítő mentén.
  E: Az Egyesült Államok területét tehát nem érinti.
  CSND (vad dühvel): De igen, elnök úr! Az egész Földet érinti! Az egész Föld milliárd és milliárd pirinyó szilánkban fog szétrobbanni!
  (néhány pillanatnyi gondterhelt csend)
  Ollard gazdasági tanácsadó (nagyon gondterhelten): Ez teljesen felboríthatja az ingatlanpiacot. Értesítenünk kell a nagybefektetőket.
  CSND (tajtékozva): Minek?! Mind meg fognak halni!
  Law jogi tanácsadó (higgadtan): Nyilvánvalóan túlterhelés fog beállni a bíróságokon a sok örökösödési ügy miatt. De fel tudunk rá készülni.
  CSND (eszelősen): Nem tudnak! Nem lesznek örökösök! Nem lesznek bíróságok! Nem lesz semmi, csak egy nagy bumm, és aztán többé semmi, értik?! Egy nagy büdös semmi az űrben!
  E: Ó. Ez esetben fölösleges további pénzt invesztálnunk űrkutatásba. Mindig pénzkidobásnak tartottam.
  CSND (tébolyultan rohangál körbe az Ovális Irodában)
  Smarthead elnöki főtanácsadó (fölényes nyugalommal): Nyugodjanak meg, uraim. Ön is, Ms. CSND. Semmi ok aggodalomra. Ön, Ms. CSND, még az elején megadta azt az információt, ami megoldja a problémát.
  CSND (megtorpan, vérben forgó szemekkel Smartheadre bámul): Micsodát?!
  SEF (fölényes nyugalommal): Elmondta, hogy az eseményre csak öt év és két nap múlva kerül sor. Vagyis már jóval a jelenlegi adminisztráció hivatali ideje után.

»»»»»»