Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Kā ir likteņupes straume dziesmā?

Kā ir likteņupes straume dziesmā?
Vai tu zini?

Es ticu, kā radīt bērnus
un pēc kārtas pazaudēt viņus
– tā ir likteņupes straumes daļa.

Satikties meitenīti
un viņās acīs redzēt pasauli
– tā ir likteņupes straumes daļa.

Dzirdēt mazas meitenītes dziedāt
un sākt mācīties svešvalodu
– tā ir likteņupes straumes daļa.

Iemīlēties ar pilsētu tālumā
un iepazīt to labāk kā savu
– protams, jā.

Rakstīt nelabu dzejoli
tikko zinojošā valodā
– arī tā.

Kāpēc? Jo es nevaru darīt labāko.

»»»»»»