Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Irodalmi alkotás került megvalósításra

A község belterületéről kivezető közút mellett elhelyezkedő, italmérési engedéllyel rendelkező vendéglátó-ipari egység
Közvetlenül a Szamos folyó medrének szomszédságában helyezkedik el.
Visszatükröződését az épület képes lenne vizuálisan is obszerválni,
Amennyiben nem állna küszöbön az éjszakai órák beállta.

Az éjszakai órák hamarosan bekövetkezésre kerülnek,
A helyszíntől belátható távolságon belüli körzetben csökken az általános zajszint,
A folyón való átkelésre szolgáló közforgalmú vízijármű üzemszünetet tart, kötelekkel a parthoz rögzített állapotban,
Belsejében a világosság hiánya nem bocsát ki zajt.

Azonban az italmérés vendégforgalom számára nyitva álló helyiségéből jelentős zajkibocsátás észlelhető!
A népi jellegű húros ütőhangszer kezelője túlóra keretében teljesít szolgálatot,
A jelen levő fiatal férfiak hangos kiáltásokat bocsátanak ki,
Ennek következtében a helyiség nyílászárója is majdnem rezgésbe jön.

[Idézet az egyik jelenlevő jegyzőkönyvezett szavaiból:]
„Az italmérés üzemeltetőjének felesége, nemesfémből készített növényi szaporítószerv,
Ismeretlen mennyiséget rendelek meg a raktárkészletben rendelkezésre álló legjobb minőségű, alkoholtartalmú szőlőlé-készítményből,
Melyről azt óhajtom, hogy életkora hasonlítson egyik férfi nagyszülőmére,
Valamint hogy átvitt értelmű hőmérséklete legyen összevethető fiatal szeretőmével.

Kisebbségi származású muzsikus, szíveskedjék nagyobb energiát fordítani a vonós hangszer működtetésére,
Hajlandóságot érzek magamban a zenére végzett ütemes mozgás megvalósítása iránt,
Addig végzek ütemes mozgást a zenére, amíg el nem fogy a készpénzem,
Addig végzek ütemes mozgást a zenére, amíg meg nem válok személyem vallási értelemben vett metafizikai lényegétől!”
[Jegyzőkönyvi idézet vége.]

A helyiség nyílászáróját ismeretlen egyének kívülről kézzel rezgő mozgásba hozzák:
[jegyzőkönyvi idézet a kívülről érkező szavaiból:]
„Szüntessétek be az erős zajkibocsátást,
A településen élő vagyonos, arisztokrata származású vezető távközléssel kifejezésre juttatja,
Annak következtében, hogy ágyában tartózkodik, éjszakai pihenés megvalósítását kívánja.”
[Jegyzőkönyvi idézet vége.]

[Jegyzőkönyvi idézet az egyik jelenlevő szavaiból:]
„Az Ön előző bekezdésben említett vezetőjének szervezetét a keresztény hittételekben általános gonoszként meghatározott, alvilági lény foglalja el,
Ön pedig személy szerint távozzon az alvilág területére!…
A korábbiakban említett kisebbségi muzsikus, a fentiekben elhangzottak dacára is működtesse erőteljesebben a vonós hangszert,
Még abban az esetben is, ha munkadíját csak egy darab használt fehérnemű értékesítésével tudom kiegyenlíteni!”
[Jegyzőkönyvi idézet vége.]

Ismét kívülről érkezik valaki, a nyílászárót kis erővel rezgő mozgásba hozva:
[jegyzőkönyvi idézet a kívülről érkező szavaiból:]
„Szíveskedjenek a szórakozást kisebb hangerővel folytatni,
A keresztény hittételekben definiált teremtő lássa el Önöket legjobb kívánságaival,
Rossz anyagi helyzetű nőnemű szülőm egészségi állapota nem kielégítő.”
[Jegyzőkönyvi idézet vége.]

Egyetlen jelenlevőtől sem érkezik válasz,
Elfogyasztják alkoholtartalmú italaik maradékát,
A művészek által végzett zeneszolgáltatás megszakítását rendelik el,
Ezt követően a fiatal férfiak otthonaikba távoznak.

Az eset kivizsgálását haladéktalanul folyamatba tettük. A vizsgálat lezárulását követően részletes jelentést küldünk.

»»»»»»