Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
internesönel maneteri fand

Valaha régen a külföldiül írt rövidítéseknek megvolt a magyar nyelvben a kiejtésük. A ciát úgy mondtuk, szíájéj, az usát úgy, hogy usa. A FBI volt efbíáj, a a NATO meg nátó.
  De aztán kitaláltuk, hogy az opec legyen inkább opek. Ez annyiban maradt, mert a későbbi fejleményeket látva alítható, hogy ópííszí vagy ouphekk is lett volna belőle, ha a tévések egy kicsit tovább gondolkodnak.
  Mert később kitaláltuk, hogy az őemfau legyen inkább őemvé, aztán hamarosan rájöttünk, hogy inkább óemvé. Ez az első eset, hogy a rövidítésben levő Ö betűt magyarul ó-nak ejtjük, eredetileg ugyanis úgy hívják, Österreichischen Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft. Ezt lehet még szaporítani, Magyar Önkormányzatok szövetsége ejtsd mosz, Községi Önkormányzatok Szövetsége… elnézést, a gugliban igenis van ilyen.
  És most van a Nemzetközi Pénzalap. Enpéa nem lehet, ámbár az ENSZ se júen, hanem ensz, lefordítottuk magyarra és azt rövidítettük, de az régen volt. Ha ma osztanák kétfele Németországot, akkor dzsidiár meg efárdzsi lennének, nem endéká meg eneszká, mert akkor lehet tudni, hogy hau veriveri gud vi szpik inglis. (Nem well, hanem gud. Aki wellt mond, az tényleg tud angolul.) A Nemzetközi Pénzalap angolul ájemef, tehát akkor mi… hogy is ejcsük?
  Íemef.
  Ájemef.
  Áemef.
  Eddig ennyi vörzsiónál tartunk. Aki íemefet mond, az szépen elolvasta a külföldiül írt rövidítést magyarul és kiejtette, pont mint usa vagy nátó vagy opec. Aki ájemefet, az elolvasta a külföldiül írt rövidítést és kiejtette külföldiül, pont mint szíájéj vagy efbíáj vagy szézsété. Aki viszont áemefet, az a tősgyökeres emewriken szpícsét fitogtassa, me tuggya, hogy az a junájtid szpészben lakik wósingtönben.
  A harmadik megoldás hawking above (tősgyökeres jenki kifejezés a fennhéjázásra) és rising forward (tősgyökeres jenki kifejezés az előkelősködésre). Az első két megoldás helyes. De csak egy helyes közülük. Ha szíájéj, akkor nem cia. Ha nátó, akkor nem enéjtíó. Egyet ki kell választani és azt használni.
  Különben holnap már a Tivi Hájredóból jelentkeznek.

»»»»»»