Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Intelligencia

Amikor elkészült a Mindentudó Nagy Számítógép, kipróbálását a társadalom krémje, tudósok, művészek, állami vezetők jelenlétében végezték. A gép nemcsak szuperintelligens volt, hanem rendelkezett mesterséges fantáziával is, ezért főleg feltételes módú kérdéseket tettek föl neki, gyakran képtelen, megválaszolhatatlan kérdéseket is. De mindig tudott válaszolni. Például:
  Operátor: Ha háromszor négy az huszonnyolc lenne, akkor mennyi lenne kétszer kettő?
  Számítógép: Tizenöt.
  Operátor: Miért?
  Számítógép: Miért ne?
  A gép körülbelül negyedórát működött, akkor a kormány utasítására leállították és szétszerelték. Az utolsó válasza így hangzott:
  Operátor: Ha a búbos vöcskök értelmes lények lennének, milyen lenne a politikai életük?
  Számítógép: Semmilyen. Akkor az embernek sem lenne.

»»»»»»