Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Honszemét

Átutaltam a szemétdíjat a cégnek. Úgy hívják (a céget, nem a díjat): Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. Így másoltam a számláról. S most azon tűnődöm, hogy miért. Mármint miért hívják így. Mitől nemzeti?
  Megkerestem a Wikipédiában azt a szót, hogy nemzet, és most még kevésbé értem, mint eddig. A középkorban például volt magyar nemzet, akkor még nem a Hazafias Népfront lapja volt, csak az országban élő magyar nemzetiségűeket tömörítette – és voltak oláhok, szlávok, mindenféle nemzetek is még. Manapság ezeket nemzetiségeknek szoktuk nevezni, táncos rendezvényt tartottak a szlovák nemzetiségiek, miközben Szlovákiában ők a nemzet, szóval ez elég zűrös. Ráadásul mi köze ennek a szeméthez?
  Azonfelül milyen szó ez a nemzet? Eredetileg volt a nem, úgymint „emberi nem”, abból -z képzővel lett a nemz, mint magz(ik), habz(ik), és azt jelentette, hogy „nemi aktus lévén utódot létrehoz”, „eredményez, maga után von”. Ebből lett a nemzet, az -at, -et képzővel, mint gondolat, szövet. Eddig oké. Csak a nemz igét ma már senki sem használja. Ráadásul mi köze ennek a szeméthez?
  Én értem, hogy emberek tényleg benne élnek egy olyan képzeletvilágban, ahol Józsi azt mondja este, „Jövel, nőm, hitvesi nyoszolyánkba, nemzzünk fisarjat a hon dicsőségére, ki férfivá leend és karját, nemesi pallosát szent királyának áldozandi”, de történetesen ma már se király, se pallos nincsen, illetve a kettőt egyesítettük fallosszá. Ráadásul mi köze ennek a szeméthez?
  És egyáltalán: mi köze ennek az egésznek a szeméthez? Mitől nemzeti a szemétkezelő cég? A szentendrei szerbek szemetét a Szerb Szemétkezelő szállítja? (Elnézést az alliterációért.) Nem. Ugyanez a cég. Viszont a vajdasági magyarok szemetét nem ez a cég szállítja, mert ők már túl vannak a határon, és az a fontos, nem a nemzetiségi identitás. Ők attól még, nini, pont ugyanolyan magyarok, hogy nem a magyar nemzeti hulladékkezelő szállítja el a szemetüket. És nini, a szentendrei szerbek attól még szerbek, hogy a (magyar) nemzeti hulladékkezelő szállítja a szemetüket.
  Akkor mitől „nemzeti”? Ki nemzette ezt az ideát? Mert ha ott a hivatalban érthető is, ideát nem.

»»»»»»