Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Hiperispán

Szóval az a helyzet, jobbágyok, hogy a Nemzet Főispánjának sikerült megteremtenie ugyanazt a terrort, amit hivatali elődeinek, Rákosinak és Szálasinak, de a hóhérlegények fizetését is megtakarította. Annak idején mindenki ült otthon és rettegett, hogy mikor jönnek a nyilasok és lövik a Dunába, vagy mikor jönnek az ávósok és verik agyon. Most mindenki ül otthon és retteg, hogy mikor kap egy akkora gázszámlát, hogy koldusbotra jut.
  Az árak elszabadultak, nemrég háromszáz forint volt egy euró, már négyszáz, lehet, hogy jövő héten ötszáz vagy ezer, aztán lehet, hogy szeptemberre százezer forint vagy egymilliárd bilforint. Tetszetek emlékezni, hogy 1946-ban mennyi idő alatt szabadultak el az árak? Egy kiló kenyér január végén hétezer pengő volt, május elején nyolcmillió, május végén HÁROMSZÁZHATVANMILLIÓ PENGŐ. És ez egészen augusztus 1-jéig folytatódott, amikor kihozták a forintot. Akkor az egész országban keringő pénzmennyiség, ami bankjegyenként is csillagászati számokat képviselt, hát még több millió ember pénztárcáiban, szóval ez az összes pénz összesen nem ért egytized fillért. Egy forintnak az ezredrészét. Akkora papírhegyeket hordtak össze belőle, mint a szénakazal, és azok nem értek SEMMIT.
  És most jön a Narancsízű Vezér, aki sovány és magas, és ezt kegyeskedik visszahozni. Lehet, hogy nem milforint lesz meg bilforint, hanem megaforint meg gigaforint, mert ez a modernség. Ülünk itthon és találgatjuk, hogy mekkora benzinárat méltóztatik jövő héttől kitalálni a Fenség, mekkora gáz- és villanyszámlát kapunk, és mikor jönnek hat rendőrrel a morcos legények, hogy kikapcsolják a gázt, a villanyt, a vizet. Ami ugyanúgy a pusztulást hozza, mint a nyilasok, hiszen gáz nélkül megfagy az ember a télen, villany nélkül nem tud dolgozni és maximum ül és bámul maga elé, víz nélkül meg ugye még sőtebb. De villany nélkül kenyéren élhetünk, meg gyümölcsön, ha meg tudjuk még fizetni, minden máshoz hűtő kellene. Az meg villany nélkül nincs.
  Ha a Stadionok Főméltóságú Ura úgy óhajtja, hogy a cégek ezentúl a többszörösét fizessék a benzinért, mert az ő édes jó barátja, a huszonegyedik század hitlere legkegyelmesebben le méltóztatik mészárolni az ukrán gyerekeket, akkor a cégek ezt a többletköltséget ráterhelik a vásárlókra, és az árak szárnyakat kapnak. Ötszáz forintos benzin… ötezer forintos… ötmillió forintos… ötmilliárd gigamillió forintos…
  De a nyugdíj meg a rokkantjáradék nem emelkedik, mert csak. Lesztek szívesek megdögleni végre, jobbágyok. Legméltóságosabban így kegyeskedik rendelkezni ő ispáni szent felsége, kiscsúti, nagycsúti, alsó- és felsőcsúti Orbán Viktor.

»»»»»»