Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Használati útmutató a szívószálhoz

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy megtisztelte bizalmával termékünket, a szívószálat. Az alábbiakban szeretnénk rövid ismertetést adni termékünkről.
  A szívószál működési elve a légritka tér keltésével történő (ún. félvákuumcsöves) italtovábbítás. A szívószál nem automatikus! Használata az alábbi lépések szerint történhet:
  1. Helyezze a szívószál egyik végét a felszívandó ital belsejébe. Ennek során ügyeljen arra, hogy az ital felszíne a szívószál két vége között helyezkedjen el. A helyes működésnek nem feltétele, de az Ön kényelme érdekében hasznos, ha a szívószál úgynevezett alsó végét helyezi az italba. Ez a vég az, amelyik a szívószálon kialakított ún. hajlító recézettől távolabb helyezkedik el.
  2. A szívószál felső végét vegye a szájába.
  3. Gyakoroljon szívó hatást a szívószál felső végére.
  4. A szívószálban keletkező légritka tér hatására az edényben levő ital szintje a szívószál falain belüli területen emelkedni fog.
  5. Tartsa fenn a szívó hatást mindaddig, amíg az ital egy része az Ön szájába nem érkezik. Ekkor az italt le tudja nyelni.
  6. Amikor a lenyelt ital mennyiségét elegendőnek tartja, szüntesse meg a szívó hatás gyakorlását és engedje ki szájából a szívószálat.
  7. A szívószál használaton kívül is az italban tartható. A nagyobb kényelem érdekében a szívószál oldalát ilyenkor az edény falához támaszthatja.

FONTOS TUDNIVALÓK

A szívószál nem képes különbséget tenni fogyasztható és az egészségre káros folyadékok között. Saját egészsége, testi épsége érdekében ügyeljen arra, hogy a szívószállal csak iható folyadékokat továbbítson!
  A szívószál működésének fontos tényezője a légköri nyomás, amely az ital szívószálon kívüli részének felszínére pressziót gyakorol, ezáltal lehetővé teszi az italtovábbítást. Légüres térben ezért a szívószál nem működik!
  A szívószál a teljes súlytalanság állapotában is használható, ilyenkor ügyelni kell azonban arra, hogy a szívószál végét az italból képződött gömb alakú objektum belsejébe juttassuk.
  A szívószál nem vagy csak csökkentett hatásfokkal használható üres vagy lyukas poharak, palackok tartalmának továbbítására. További részletes információért, kérjük, olvassa el a pohár vagy palack használati útmutatóját.

HIBAELHÁRÍTÁS

A szívószál nem továbbítja az italt.
  1. Ellenőrizze, hogy a szívószál alsó vége az ital belsejében, felső vége pedig az Ön szájában van-e. Ha bármelyik vég nem a megfelelő helyen van, tegye oda és próbálja újra.
  2. Ellenőrizze, hogy a szívószál nem záródott-e el. Emelje ki a szívószál alsó végét az italból és fújjon bele. Amennyiben a szívószál alsó végéből nem távoznak nagy sebességgel italcseppek, és kezét odatartva nem észlel légáramlást, a szívószál eldugult. A szükséges teendőket a KARBANTARTÁS fejezetben találja.
  3. Ellenőrizze, hogy a szívószál oldala nem lyukas-e. Tekintsen végig a szívószál teljes hosszúságán, minden oldalról. Ha lyukat vagy repedést észlel, lapozzon a KARBANTARTÁS fejezethez.

Az italnak nem a kívánt íze van.
  1. Ellenőrizze, hogy az ital ízét a szívószál változtatja-e meg. Vegye ki szájából a szívószálat és kóstolja meg az italt szívószál nélkül (részletes információkért forduljon a felhasznált pohár vagy palack használati utasításához vagy az adott vendéglátó-ipari egység vevőszolgálatához). Ha az ital ízében különbséget észlel, a szívószál szennyezett. Kérjük, lapozzon a KARBANTARTÁS fejezethez.
  2. Ha az ital ízét nem a szívószál változtatja meg, cserélje vagy cseréltesse ki az italt. A felhasznált szívószálat ez esetben szennyeződöttnek kell tekinteni; a teendőkért lapozzon a KARBANTARTÁS fejezethez.

KARBANTARTÁS

Elzáródott, lyukas, repedt vagy szennyeződött szívószál esetén a teendők a következők:
  1. Helyezze a szívószálat a MŰANYAG feliratú hulladékgyűjtőbe. Amennyiben ilyen nem hozzáférhető, helyezze bármilyen általános célú hulladékgyűjtőbe.
  2. Vegyen ki a zacskóból egy másik szívószálat.
  Amennyiben a 2. lépés nem végrehajtható, mert a zacskóban nincs több szívószál, a teendők a következők:
  1. Helyezze a zacskót a MŰANYAG feliratú hulladékgyűjtőbe. Amennyiben ilyen nem hozzáférhető, helyezze bármilyen általános célú hulladékgyűjtőbe.
  2. Vegyen az üzletben egy másik csomag szívószálat.

»»»»»»