Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Gombaszósz

Hát most vagyok gomba: benne vagyok a szószban. Megjött a döntés. „Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők választására vonatkozó mozgóurna iránti kérelmének helyt adok, és a kérelmezőt a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe fölveszem.” Nem ez a baj. Hogy mi a baj, arról később, előbb szeretnék hangot adni megkönnyebbülésemnek, amiért jutott hely a kérelmemnek és fölvettek a jegyzékbe. Mert ha nem vesznek föl, akkor az egy dolog, hogy akadálymentesítve van-e a szavazóhelyiség (állítólag igen), akadálymentesítve van-e a fülke (aligha), fizetik-e odáig az útiköltségemet (ki van zárva), szóval az egy dolog, hogy magát a szavazást le tudom-e bonyolítani, de ha elutasítanak, akkor mihez kezdek? Egy napom lett volna fellebbezni, aztán megtárgyalják az ügyet, a fellebbezésemnek helyt adnak, hiszen egy köteg papírral igazolom a jogosultságomat, de ehhez kell a helyi választási iroda, az országos választási iroda, a bíróság és végül Strasbourg, amíg aztán az egészet egy kegyes miniszterelnöki legyintés oldja meg: á, engedjétek szavazni hülye nyomit. És akkor kárpótlásul két mozgóurnát kapok, talán tizenhat év múlva, amire ez az egész lezajlik.
  Szóval a fellebbezés. Holnap tizenhat óráig fel lehet lebbezni, illetékmentesen, vagyis az értesítés átvétele után még vagy huszonnyolc-harminc óra hosszat.
  No de nem nekem. Akinek a kérelmének hely van adva, annak nincs miért fellebbeznie. A bíróságon se zik fellebb, akinek a javára döntöttek, az ellenérdekű felet kérdezik meg, hogy akar-e, mert ha nem, akkor jogerős a döntés. És ha gondolkodási időt kér, akkor megkapja, addig a döntés jogerőtlen.
  Mármost ki lehet itt az ellenérdekű fél? Akire nem szavazok, nyilván. Van a lapon tizenhat vagy mennyi párt, abból egyre szavazhatok, a maradék mind ellenérdekű. Érdekében áll, hogy én ne szavazhassak. Ha közülük csak egy jelentkezik, hogy tisztelt választási bizottság, az OÁZIS helyi képviselőjeként fellebbezni kívánok Attila mozgóurnája ellen, mert pártom érdeke azt kívánja, hogy ő ne szavazzon egyik riválisunkra se, akkor micsinálok? Nem állíthatom, hogy de tisztelt bizottság, én igenis az OÁZIS jelöltjére akarok szavazni, mert kiröhögnek, egyfelől, és óhajtani fogják, hogy bizonyítsam az állításomat, másfelől. Akkor én jövök azzal, hogy de tisztelt bizottság, ulánbátor a választás titkos, de én így magunk között elárulom, hogy az OÁZIS jelöltjére fogok szavazni, amit az is bizonyít, hogy ebben a körzetben a jelölt eggyel több szavazatot kap. Ekkor mindenki mélyen elgondolkodik, mert erre az érvre senkit se készítettek föl a párteligazításon, és akkor feláll az OÁZIS helyi képviselője és begombolja a zakóját.
  – Tisztelt bíróság, a felperes meghajol az alperes érvei előtt, és visszavonja keresetét. Az Országgyűlésben Ágáló Zakkant Idióta Svihákok örömmel üdvözlik Attilát választóik sorában.
  Akkor egyet visszavertem. De van még tizennégy.

»»»»»»