Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Értesítettek

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Értesítem, hogy a 2013. évi személyi jövedelemadója 1%-ának a felhasználásáról rendelkező, civil szervezet javára szóló nyilatkozatát érvénytelennek minősítettem, mivel a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben előírt feltételeknek az Ön által megjelölt kedvezményezett nem felelt meg.

Az állami adóhatóságnak nem áll módjában tájékoztatást adni arról, hogy milyen törvényi feltételnek nem felelt meg az Ön által a rendelkező nyilatkozaton megjelölt szervezet. További információért közvetlenül a kedvezményezetthez fordulhat.

Édes drága ügyintéző bácsi/néni!

Először is tájékoztatlak, hogy pasi vagyok. Erre nézvést irányadó rendelkezések tárgyában lásd a keresztnevemet. Másodszor pedig áruld már el, légy oly jó, hogy mégis mit kellene szerinted kezdenem ezzel az értesítéssel. Mert 1. a kedvezményezettnek nyilván a leghalványabb lilája sincsen, hogy ővele mi a baj, csak ül ott a lepukkant székházában és várja a pénzt, ami nem jön, 2. mivel ti döntöttetek így, főmagasságú adóhatóságilag, ha nektek nincsen módotokban erről föltájékoztatni, akkor aztán végképp senkinek, 3. ha a tájékoztatást mégis megkapnám, akkor se tudnék vele mihez kezdeni, az 1%-omat most már elköltitek stadionokra a többi 99%-kal együtt, 4. te most komolyan azt hiszed, hogy én még emlékszem, hogy miféle szervezetet jelöltem meg két évvel ezelőtt? Ha most hirtelen a torkomnak esnének, hogy mondjam meg, mely években töltöttem ki adóbevallást, fix, hogy nem tudnám megmondani, pedig nem volt sok. Két-három ilyen év lehetett, talán négy. A jó ég tudja, mikor. Komolyan azt hiszed, hogy ilyen hülyeségeket fejben tudnék tartani, még ha akarnám is? Lenyeltétek a százalékomat, váljék egészségetekre. Azt hiszed, érdekel? Az egészből az egyetlen dolog, ami érdekel, hogy olyan gépiesített barmok vagytok, hogy az így élvezett többletjövedelem felét rögtön elköltöttétek arra a levélre, amiben értesítetek, hogy tietek a lóvé. Pedig vehettetek volna belőle öt fűszálat a következő stadionba.

»»»»»»