Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Érteni un saprast

Én nem emlékszem, milyen érzés volt, amikor még nem tudtam olvasni, túl kicsi voltam, amikor megtanultam. De ránézni egy szövegre és úgy érteni, mintha az anyanyelvemen, miközben hat éve még pontosan egyetlenegy szót tudtam – tas ir brīnišķīgi.

Es neatceros, kāda jūta bija, kad es vēl nevarēju lasīt, es biju pārāk mazs, kad iemācījos. Bet paredzēt tekstu un saprast to, kā būtu manā dzimtā valodā, kaut gan pirms sešiem gadiem es zināju precīzi vienu vārdu – az fantasztikus.

saprast.jpg

»»»»»»