Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Egy a zászlónk

Ez a baj. Mert nem rossz ez a gondolat a tarisznyákról, de lehet, hogy jobb lenne disztingválni. Érettségizni nagyon sokféleképpen lehet, és nem biztos, hogy mindenki megérdemel bármilyen zászlót.
  Logikusnak tartom, hogy aki kitüntetéssel érettségizik, az kapjon aranyszegélyes zászlót, aki viszont csak jelesre, az simát.
  Aki négyesre érettségizik, annak hiányosságait juttassuk kifejezésre a hiányos zászlóval. Hagyjuk ki a fehéret, csak piros-zöld zászlót kapjon.
  Aki hármasra, az kapjon zöld-fehér zászlót.
  Aki kettesre, az kapjon tiszta vörös zászlót.
  Aki pótérettségire szorul, arra fölösleges költeni. Már van neki otthon piros-fehér zászlaja.

»»»»»»