Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Dorina

Szentesen súlyos sérülésekkel született egy kislány, aki a zárójelentés szerint makkegészséges és fiú. A kórház életvezetési tanácsokat akar adni a szülőknek.
  Elképzeltem a történet jogi részét.

A kórházat beperelik, de ők ragaszkodnak álláspontjukhoz, hogy egészséges fiú született, hiszen papír van róla. A szülők fel tudnak mutatni ellenkező értelmű iratokat, ám a kórház bebizonyítja, hogy mindenről a szülésznő tehet, akit azóta már kirúgtak. A bíróság igazat ad nekik és kártérítésre kötelezi a szülőket.
  A fellebbviteli bíróságon a szakértői vizsgálat kimutatja, hogy a kórház nem részesítette szakszerű oktatásban a szülésznőt afelől, hogy miképpen kell a sérültet az egészségestől, illetve a kisfiút a kislánytól megkülönböztetni. A kórház nem tudja felmutatni azt a jegyzőkönyvet, amiben a szülésznőt megkérdezik, látta-e már a méhecskéket tavasszal, ezért elmarasztalják őket. A kártérítés összegét a kórház vitatja, szerintük tízezer forint túl sok, elvégre ők csak jót akartak, a valóságnál szebb dolgokat írtak a zárójelentésbe, hogy föl ne zaklassák a szülőket.
  A felülvizsgálati eljárásban a kórház álláspontját elutasítják, mondván, hogy a szomorú valóságot tapintatosan is le lehet írni, például az „önnek csak kislánya született, de ne csüggedjen, ettől még miniszter is lehet” szavakkal, és kötelezik őket a kártérítés kifizetésére. A kórház bepereli a szülőket hitelrontásért, mondván, az általuk gerjesztett sajtóhisztéria folytán senki nem jön majd hozzájuk szülni.
  A bíróság helyt ad a panasznak és kötelezi a szülőket a szülészet tízévi bevételének kifizetésére.
  A fellebbviteli eljárásban a szülők bemutatnak kismamákat, akik azóta szültek vagy készülnek szülni a helyszínen. A kórház által felkért szakértő kimutatja, hogy ezek csupa olyan kismamák, akik nem hallottak a sajtóbotrányról, illetve olyanok, akik hallottak róla, és előre megfontolt szándékkal választották ezt a kórházat, hogy nem kívánt magzatuknak ártsanak, illetve gyermekük nemét megváltoztassák.
  A szülők váratlan húzással kimutatják, hogy a szülészet ráfizetéses. A vád összeomlik.
  A kórház ekkor büntető feljelentést tesz a szülők ellen. Azzal vádolja őket, hogy a tőlük hiánytalanul átvett, egészséges kisfiút haszonszerzési céllal beteg kislánnyá alakították. A szülők becsületsértési pert indítanak a kórház ellen, mondván, hogy csak hülye hiheti, hogy a kórháztól valaha pénzt lehet látni, a vád tehát megkérdőjelezi elmeállapotukat. A vád bólint, az eljárást felfüggesztik addig, amíg az átalakítási perben ítélet születik.
  A szakértő bebizonyítja, hogy Dorina mindig nőnemű volt. A kórház felkér egy másik szakértőt, aki lefényképezi Dorinát nadrágban, hogy kétségeket támasszon.
  A következő tárgyalás előtt a kórház visszavonja a vádat és elismeri vétkességét a becsületsértésben. Erre utasítja a kórház ügyvédeit az új igazgató, Dorina, aki időközben felnőtt és orvos lett.

Egy év múlva egészséges kisfiút szül az általa igazgatott kórházban. A zárójelentésbe sérült kislányt írnak…

»»»»»»