Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Díjtartozás

Tisztelt GEZ!
  Felszólításaikat megkaptam. Elnézést, amiért kissé megkésve írok, de a problémán hosszasan dolgozott egy matematikusokból és jogászokból álló kis munkacsoport, élén Eukleidésszel.
  Odáig könnyen eljutottunk, hogy egy euró megfelel 1,95583 német márkának, de rögtön vita támadt arról, hogy az egyesített német márkát hogyan váltsuk tovább az 1990 előtti árfolyamra. Mindkét Németországban 1:1 volt az átváltás, de az NDK-ban négyezer márka után feleződött, az NSZK-ban viszont hatszáz márkától fölfelé tízzel kellett osztani. Végül Hammurapi, az ismert jogtudós meggyőzött minket, hogy itt ezek a szabályok nem alkalmazandók, az átváltás tehát 1:1.
  Hasonlóképpen jártunk el az 1948-as átváltással, vagyis nem alkalmaztuk az „egy keletnémet márka egyenlő hét birodalmi márka, hetven márka fölött egy keletnémet márka egyenlő tíz birodalmi márka” szabályát. Ezzel azonban feladatunk nem sokkal könnyebbedett meg, mert Mr. Edison észrevette, hogy Önök Kölnben találhatók, vagyis a volt NSZK területén. Én Weimarban, a későbbi NDK-ban hunytam el, és a rólam elnevezett iskola is az NDK területe volt. Ezért némi vita után elfogadtuk Hruscsov úr érveit és úgy döntöttünk, hogy keletnémet márkában számolunk tovább.
  Egy euró tehát 13,69081 birodalmi márka. Szívesen megálltam volna itt a számításban, hiszen ez a weimari köztársaság fizetőeszköze, én pedig mindmáig Weimarban nyugszom, de hát nem lehetett, pedig most jött a neheze. Sajnos semmiféle adatot nem találtunk arra vonatkozóan, hogy az 1923-as hiperinflációban kiadott biztonsági márkát milyen árfolyamon számították át birodalmi márkára – erre még az akkori kancellár, Stresemann úr sem emlékezett –, csak azt tudtuk meg, hogy a biztonsági márka egybillió papírmárkának felelt meg. A papírmárkát szerencsére pariban számították át aranymárkára. Itt megint kissé gondban voltunk, mert amint Bismarck úr elmondta, Németország egyesítésekor – mármint az előző alkalommal, 1873-ban – egy aranymárkát egyharmad egységes tallérért, hét tizenketted délnémet guldenért, huszonnyolc kilencvenharmad brémai tallérért vagy öthatod hamburgi márkáért adtak. Végül is az egységes tallért választottuk. Így tehát a biztonsági márka 333 milliárd 333 millió 333 ezer 333 egységes tallérnak és egy aranymárkának felel meg.
  Az egységes tallér majdnem azonos a porosz tallérral, de sajnos a korrekciós arányt maga Nagy Frigyes sem tudta kideríteni. Miután én birodalmi tallérban élveztem jövedelmeimet, felhasználtuk azt az összefüggést, hogy egy porosz tallérban egytizennegyed kölni márka ezüsttartalma van meg, egy birodalmi tallérban viszont egytizenketted kölni márkáé, vagyis egy biztonsági márka 388 milliárd 888 millió 888 ezer 888 birodalmi tallért és 256 pfenniget ér.
  Mivel a biztonsági márka egészen 1948-ig használatban volt, arra a következtetésre jutottunk, hogy alighanem egyenértékű lehetett az akkori birodalmi márkával. Ez esetben egy euró megfelel 5 billió 324 milliárd 203 millió 888 ezer 888 birodalmi tallérnak és 256 pfennignek. Negyvenezer euró tehát pontosan 212 billiárd 968 billió 155 milliárd 555 millió 555 ezer 552 birodalmi tallért tesz ki.
  Sajnos a birodalmi tallérból, ámbár háromszáz éven át volt használatban, elmulasztottak ekkora mennyiséget előállítani. Francesco Petrarca, aki a történelem első numizmatája volt, kiderítette, hogy a II. Frigyes Vilmos őfelsége által kiadott egytallérosok 22,125 grammot nyomtak. Ebben a pénzben a tartozásom pontosan 4 billió 711 milliárd 920 millió 441 ezer 666 tonna ezüsttel egyenértékű, ami az ezüst jelenlegi világpiaci értéke szerint 1 trillió 351 billiárd 271 billió 873 milliárd 449 millió 962 ezer 880 euróba kerül.
  Ez az összeg – az Európai Unió idei költségvetésének a tíz-tizenkétmilliószorosa – jelenleg nem áll a rendelkezésemre. Az életemben birtokolt javakat nem hozhattam magammal, a műveim utáni jogdíjakat pedig sajnos ide nem küldik fel. Valamicske ezüsthöz azért mégis hozzájutunk: amikor egy-egy cég önkényesen módosítja a szerződési feltételeket, akkor szokott küldeni nekünk harminc ezüstsékelt. Úgy gondoltam, ebből részletekben letörleszteném, másnak úgyse kell idefönt az az ezüst; mire Önök elárulják 13 billiárd 821 billió 633 milliárd 251 millió 326 ezer 326 előfizetőjüket, addigra ki tudom fizetni. Tehát lángoljon fel a lelkükben szép égi szikra, szent öröm: megkapják a pénzüket, csak egy kis időbe telik.
  Időnk viszont van. Előttünk az örökkévalóság.

Őszinte hívük
   
  Johann Christoph Friedrich von Schiller
  (Utolsó posta: Mennyország,
  Szent Péter Hivatala, Főkapu)

»»»»»»