Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Brekegett is!

Este béka jelent meg az előszobában. Szép nagy, zöld béka. Elég nehéz volt megfogni, hiszen nálunk maximális békatisztelet van, vigyáznunk kellett, nehogy baja essen, és mindenhová bebújt, aztán menekült erre, menekült amarra. Végül eljutott egészen az ajtóig, amit kitártunk neki, hogy kijusson, de juszt se, csak ült az ajtó forgópontja alatt, két milliméterre a küszöbtől, és drukkolt, hogy észre ne vegyük. Mi meg ott álltunk fölötte és magyaráztuk, hogy induljon már el kifelé! Végül becsuktuk az ajtót, Klárika elkapta, de harcolt a szabadulásért, és még brekegett is! Most hallottam először egy békát brekegni. Végül sikerült kiugrania, de már odakint a küszöbön túl, gyorsan búcsút vettünk tőle és kicsuktuk, mielőtt visszajön. Ő meg nyilván gratulált magának, amiért ilyen sikeresen megszökött a fogságból, pedig hát mi is ugyanezt akartuk…

»»»»»»