Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Az én clipboardom

Egy ideje már zavart, hogy a Windows clipboardja egy darab szöveget tud tárolni, és ezzel kész. Hát rászántam magam és fölraktam egy szuperjó, nyolcvanmegás programkát, ami mindent tud. És tényleg. Mindent az égvilágon, nagyon szuper. Viszont vannak némi háklijai, szereti fölhívni magára a figyelmet, egy idő után kezdett zavaróvá válni. Úgyhogy kerestem egy másik szuperjó, százmegás programkát, ami szintén mindent tud. Ez is nagyon szuper. Viszont vannak némi háklijai…
  …no, itt már nem kerestem harmadik programkát, hanem írtam egyet magamnak. Miniatűr kis jószág, de amire nekem szükségem van, azt tudja. És kiderült, hogy föltaláltam egy új clipboardfunkciót. Ami szerintem dollármilliókat érő hiperszuper csúcstalálmány, hiszen a clipboardnak három funkciója van emböremléközet óta: copy, cut, paste. No, a negyedik a drop.
  A programom úgy működik, hogy van három funkciógombja:
  Ctrl Insert – copy
  Shift Delete – cut
  Shift Insert – paste
  Az első kettőben nincs semmi újdonság, lemásolja, illetve kivágja a kijelölt szöveget. Azaz mégis van, mert el is teszi a szöveget egy jegyzékbe.
  A Shift Insert viszont nem beteszi a clipboard tartalmát, hanem felmutatja ezt a jegyzéket egy ablakban. Itt ki lehet választani, hogy melyik szöveget akarjuk, Enterre is berakja, illetve mindegyik elé rak egy betűt vagy számjegyet, és annak megnyomására is. Van továbbá a Delete, ami töröl egy-egy szöveget, és a shiftelt föl-le nyilak, amikkel átrendezhetjük a jegyzéket.
  És van a Shift Enter: a drop. Ez ugyanúgy beteszi a kiválasztott szöveget a szövegszerkesztőbe, de egyúttal törli a jegyzékből. Ez az egyszer használatos clipboard, amikor egy szövegdarabkát át akarunk tenni valahová máshová, de a továbbiakban már nem lesz rá szükségünk.

Update, január 12. Most már nem egy jegyzék van, hanem a clipboardos könyvtárban alkönyvtárakat lehet nyitni, és azokat a balra-jobbra nyilakkal lapozza a listában. A Delete most már nem töröl, hanem csak .del kiterjesztést ad a szövegnek, így a listában nem jelenik meg, de visszanyerhető.
  Alt Printscreen lenyomására képernyőfotó készül, amit a clipboardos könyvtárba tesz a program.

Vannak speciális szövegek, amik a következőképpen néznek ki:
  @|cím|parancs|paraméter1|paraméter2
  A cím az, ami megjelenik a listában, de másra nem is szolgál. A parancs a következő lehet (paraméter2 csak ott szerepel, ahol említi a leírás):

char, word vagy line: a paraméter1-ben megadott fonttal kiírja a paraméter2-t egy ablakban, itt rávihetjük a kurzort valamely szövegrészlet elejére, és az Enter hatására beilleszti (mármint a rendes szövegszerkesztőnkbe) a kiválasztott karaktert, szót (szóközig) vagy sort (Enter jelig)

counter: paraméter1 egy szám, paraméter2 pedig bármilyen szöveg lehet, ami tartalmazza a ### jelet; ezt a jelet kicseréli a paraméter1-ben megadott számra, aztán ezt a számot eggyel megnövelve visszaírja ebbe a szövegbe

cursor: kiírja paraméter1-et, amiben van egy ### jelzés, ennek a helyére állítja a kurzort

open: megnyitja a paraméter1-ben megadott file-t

»»»»»»