Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Átléptem a Rubikon

Földtörténeti pályafutásom során első alkalommal sikerült kiraknom a bűvös kockát. Egy ó fénymásolatot használtam segítségül, a HVG 1981. február 14-i számának két oldalát; ebből készítettem egy kivonatot a blog számára.
  Az oldalak betűjelei jobbra láthatók. Az elforgatások jelei az elforgatandó oldal betűjével kezdődnek, majd egy magánhangzó következik:
  e (mint be): az óramutató járásával megegyezően;
  i (mint ki): az óramutató járásával ellenkezően;
  u (mint dupla): 180 fokos elforgatás.
  Ha a magánhangzót b betű követi, az a megadott oldallal párhuzamos belső réteg azonos irányú elforgatását jelenti.*

A színeket az oldalakkal azonosítom: „F szín” nem fehéret jelent, hanem azt a színt, amelyik az F oldal közepén van. Egyes kockákat így szólítok: Fx él (olyan élkocka, aminek egyik színe az F szín, a másik bármi más); Fxx sarok (sarokkocka, hasonlóképpen); FSN kocka (olyan sarokkocka, ami a Fenti, Szemközti és Nyugati színeket viseli); stb. A kocka egyes helyeit „FSN pozíció” gyanánt emlegetem; ez az a hely, ahol a Fenti, a Szemközti és a Nyugati oldal találkozik, függetlenül attól, hogy ott éppen milyen színek vannak.

FELSŐ RÉTEG

ÉLEK

Válasszunk egy színt és tartsuk úgy a kockát, hogy ez a szín az F oldal közepén legyen. Keressünk egy Fx élt és fordítsuk az S oldalra, majd se (si, su) forgatással hozzuk az F oldalra. Ha fordítva áll, akkor használjuk a sefikefe sorozatot. Forgassuk az F oldalt úgy, hogy a rendezett él a megfelelő színű oldalon legyen. Ezt ismételjük meg a többi három Fx éllel. Vigyázzunk, hogy mielőtt az F oldalra fordítjuk azokat, az oldalt be kell állítanunk úgy, hogy a már rendezett Fx élekhez képest a megfelelő helyen legyenek (egyeztessük az S, T, K, N lapközepek színeit az Fx élek színeivel).
  Eredmény: rendezett kereszt az F oldalon.

SARKOK

Keressünk egy rendezetlen Fxx sarkot. Ha az F oldalon van, akkor vigyük le: állítsuk a kockát úgy, hogy az Fxx sarok SNF pozícióban legyen, és forgassunk silise-t. Ha már az L oldalon van, akkor állítsuk úgy a kockát, hogy az FSK pozícióban legyen az a hely, ahova az Fxx saroknak kerülnie kellene. Le (li, lu) forgatásokkal vigyük az Fxx sarkot (most már FSK saroknak is hívhatjuk) az LSN pozícióba. Nézzük meg, hogy a kocka melyik oldalán van az FSK sarok F színű lapja. Ettől függően kell választanunk háromféle forgatássorozat közül.
  – Ha az N oldalon van: kileke.
  – Ha az S oldalon van: luselisi.
  – Ha az L oldalon van: silesulisi.
  Most a kérdéses sarok FSK pozícióban van, rendezve. Ismételjük meg az eljárást mindegyik rendezetlen Fxx sarokkal.
  Eredmény: rendezett felső réteg.

KÖZÉPSŐ RÉTEG

Továbbra is tartsuk a kockát rendezett oldalával felfelé. Keressünk olyan élkockát, amin nincs L szín (tehát csak az S, T, K és N színek közül visel kettőt), és az alsó rétegben van (holott a középsőben kellene lennie). Fordítsuk úgy a kockát, hogy ennek az élnek egyik színe az S oldalon legyen, maga az él pedig SL pozícióban (le, li, lu forgatások használhatók). Nézzük meg, melyik oldal közepén van az a szín, ami a kiválasztott él L oldalán látható.
  – Ha a K oldalon, akkor végezzük el a likileke leselisi forgatássorozatot. A kiválasztott (SK színű) él most SK pozícióban van, helyes vagy fordított állásban.
  – Ha az N oldalon, akkor végezzük el a lenelini lisilese sorozatot. A kiválasztott (SN színű) él SN pozícióban van, helyes vagy fordított állásban. Ha fordítva áll, akkor fordítsuk a kockát úgy, hogy az S oldalból K legyen, vagyis az SN kockánk SK pozícióban kerüljön.
  Ha a most elhelyezett él fordítva áll, akkor kileke leselisi sorozattal vigyük vissza az alsó rétegbe, lu forgatással hozzuk megint SL pozícióba és ismételjük meg a likileke leselisi műveletet.
  Ismételjük meg az eljárást a középső réteg összes rendezetlen élével. Ha bármelyiket már a középső rétegben találjuk, de rossz helyen vagy fordítva, akkor kileke leselisi sorozattal vigyük le, le (li, lu) forgatással vigyük arra az oldalra, ahova való (a kockát fordítsuk úgy, hogy ez az S oldal legyen) és folytassuk így.
  Eredmény: rendezett felső és középső réteg.

ALSÓ RÉTEG

ÉLEK

Fordítsuk meg a kockát: a rendezett oldal mostantól az L.
  Fe (fi, fu) forgatásokkal keressünk rendezett Fx élt. Ha találunk, fordítsuk a megfelelő oldalra.
  Nézzük meg, hány Fx él van jó helyen, de esetleg fordítva. Ha rendezett élünk nincsen, akkor fordítsuk úgy a felső réteget, hogy a lehető legtöbb Fx él jó helyen legyen.
  Ha nincs minden Fx él jó helyen, akkor válasszunk ki kettőt, amiket fel fogunk cserélni. Tartsuk úgy a kockát, hogy a két felcserélendő él az FS és FN pozíciókban legyen. Végezzük el a fese kefe kifisi sorozatot: ennek hatására a két él helyet cserél. Ha kell, ismételjük a műveletet más élekkel.
  Ha minden Fx él jó helyen van, de egy vagy több közülük fordítva, akkor fordítsuk úgy a kockát, hogy az egyik fordított Fx él FK pozícióban legyen. Végezzük el a 4 kefib forgatást. Fi forgatással hozzuk a következő elforgatandó Fx élt FK pozícióba és ismételjük meg a 4 kefib-et. Ha kész a rendezett kereszt az F oldalon, fordítsuk rendezett állásba.

SARKOK

Nézzük meg, hogy mindegyik Fxx sarok a helyén van-e (esetleg elfordítva). Ha három rossz helyen van, akkor tartsuk úgy a kockát, hogy a negyedik az FNT pozícióban legyen, és végezzük el a selesulu sulisife selesulu sulisifi forgatássorozatot. Ha mind a négy sarok rossz helyen van, akkor is tegyük ezt, de közömbös, hogy előtte hogy tartjuk a kockát.
  Ha minden sarok jó helyen van, de némelyik elforgatva, akkor tartsuk úgy a kockát, hogy az egyik elforgatott sarok FSK pozícióban legyen, és végezzük el a 2 kesikise forgatást. Ekkor a kocka rendezetlen. Nézzük meg, hogy az FSK pozícióban levő kocka F oldalán F szín van-e; ha nem, megint forgassunk 2 kesikise-t. A kocka még mindig rendezetlen. Most fe (fi, fu) forgatással hozzuk FSK pozícióba a következő olyan Fxx sarkot, aminek F oldalán nem F szín van, és ismételjük meg a 2 kesikise-t. Ezt tegyük meg az összes elforgatott Fxx sarokkal.
  Eredmény: három rendezett réteg. A felső réteg elforgatása után kubológus diadalordítást hallathatunk.


* A leírónyelv forrása Varga Tamás: A kockaforgatás mestersége, in Rubik Ernő (szerk.): A bűvös kocka. Műszaki Könyvkiadó, 1981. 33.

»»»»»»