Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Antik dráma

Navracsics blogja lemondatná Schmittet – írja a Hír24. Engem zavar ez a cím.

1. Nem Navracsics blogja, hanem Navracsics. Az még csak-csak, hogy a Times méltatta, a Pravda tagadta, a Tribuna megkérdezte, ezek elfogadott kifejezések; mindannyian tudjuk, hogy nem az újságok cselekedték mindezt, hanem a szerkesztők. De egy blognál ez énnekem idegenszerűen hangzik.
  2. Ráadásul nem is Navracsics. Oda van írva (újságírói tanfolyam, második osztály, „mit jelentenek azok a fura fekete ákombákomok a fehér alapon” című lecke), hogy Navracsics már nem blogja azt a blogot, ő alapította, avagy társszerkesztette, hát aztán, akkor sem az ő blogja. Már mások blognak ott. Azért kellett iderángatni Navracsicst ritkuló hajánál fogva, hogy jó sokan kattincsanak ránk és a főszerkesztő barátságosan mosolyogjon.
  3. Nekem a műveltető képzővel is van itt némi gondom. Nekem a „lemondat” azt jelenti, hogy tevőleg okozza, hogy lemondjon az illetõ.

elnök (balról jő, középen megáll blognok előtt, egy ütemet kivár, majd fél térdre ereszkedvén főjét meghajtja): Ím én, jó uram. Ítélj hát.
  blognok (középen áll, karjait elnök fölébe terjeszti): Kimondom a szót, Elnököm, mert ez a dolgom énnököm.
  elnök: Mit rám rósz, elviselem, csak még egy ilyen rímet ne mondj.
  blognok: Jól van hát. Úgy döntöttem, ideje, hogy lehulljon a bárd.
  hóhérlegények (balra hátul egy bárdot ledobnak a várfokról)
  bárd (sikoltva aláhull)
  blognok (ügyet sem vetve rájuk): Le kell mondanod, nincs mit tenni mást. Én vezetem e blogot, s mit kimondok, úgy leend. Lemondanod néked kell, mert nem vagy kirúgható, ám én mint e blog szerkesztője…
  elnök (közbeszól): De nincs más megoldás, uram?
  blognok (haragosan): Félbeszakítottál!
  hóhérlegények (hátul jobbra kettészakítanak egy másik bárdot)
  második bárd (sikoltva félbeszakad)
  blognok: Most hol tartottam?
  elnök (súgva): „Szerkesztője”…
  blognok: De csitt! Már tudom! Szómat hallgasd figyelmesen. Mint e blog szerkesztője parancsba adom, hogy monnyle.
  elnök: Midőn?
  blognok: Üstöllést.
  elnök (sóhajtva): Nem tehetek mást hát?
  blognok: Semmi mást! Ítéletemmel szembeszegülni ne merészelj! Hozzatok még egy bárdot!
  hóhérlegények (jobbról bevonszolnak egy bárdot)
  harmadik bárd (sikoltozik)
  elnök (tiltakozón feltartja kezét): Ne, uram! Várj, esengek! Szódat hallva főmet meghajtom, engedelmeskedem. Lemondok tehát, miként parancsolád.
  blognok: Midőn?
  elnök: Üstöllést.
  blognok: Jól van. El veled, hű szolgám.
  elnök: Alássan, uram. (Hajlongva kihátrál balra.)
  blognok (megfordul, jobbra lépdel, harmadik bárd előtt megáll)
  harmadik bárd (térdre hull)
  blognok: Úgy hát te megmenekültél. Menj, ragadd szerencsédet üstökön.
  hóhérlegény (engedelmeskedik)
  blognok (üvöltve összegörnyed)

FÜGGÖNY

»»»»»»