Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Allahpisztoly

Allahot kiabáltak és géppisztollyal támadtak az izraeli követségre Mauritániában.
  Nekem jobban tetszett volna, ha Allahhal támadnak és géppisztolyt kiabálnak.

»»»»»»