Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Alföldi Róbert nőnemben

Mostanában inkább csak a Facebookról értesülök, hogy mi folyik az országban, az is bőven sok. Azt írják, hogy Novák Előd nőnemben említette Alföldi Róbertet, amire valami fideszes elnök (nem a pártelnök, ezeknél gombamód szaporodnak az elnökök) mértéktartásra intette.
  Valamiért az az érzésem, hogy ha Novák Előd mondja, akkor az Alföldi Róbert nőnemű változata nem úgy hangzik, hogy Alföldi Róbertné. Mármost ha az egésszel egyáltalán foglalkozik az ember, akkor meg kell mondanom, hogy Alföldi Róbert még mindig a nemzet egyik legnagyobb kortárs színésze és rendezője lesz, amikor már csak nehezen emlékszünk vissza, hogy azt a kisnyilast minek hívták, Novák Elődnek vagy Szlovák Utódnak.
  Megnéztem, L. Simon Lászlónak hívják a fideszes elnököt, az nem érdekelt, hogy minek az elnökét, de azt megtudtam, hogy ő egy író. Igen képzett, művelt szakember több területen. Úgyhogy most jóindulatúlag ebből az irányból nézem a dolgot és nem onnan, hogy fideszes. Akkor úgy szólna a következtetés, hogy Fidesz–Jobbik két jóbarát, preambulumlakó őrizz komolyan rászólni a hittestvérekre. De akkor vegyük olybá, hogy egy író képes felülemelkedni személyes indulatain, amiket mint a kultúra egyik jeles művelője érez a kultúra egy másik jeles művelőjének kigúnyolása láttán, és még egy ilyen atrocitás hallatán is megőrzi visszafogottságát.
  Szépen mondtam? Kösz, akkor ugyanilyen emelkedett stílusban közlöm, hogy Novák Elődöt ki kellene baszni abból a bizottságból. Mert mégiscsak megnéztem, kulturális és sajtóbizottság. Mármost a kultúrához barlanglakó elődünknek köze sincsen, a sajtóhoz pedig legfeljebb szüretkor lenne célszerű odaengedni.

»»»»»»