Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A wow hang

zöngés labializált veláris approximáns

  Az angol szó kezdő hangja nem szerepel a mássalhangzók táblázatában. Úgynevezett koartikulációs mássalhangzó, vagyis olyan, ahol két helyen artikulálunk egyszerre. Ilyen sok van; kétfelé osztjuk őket, duplákra és másodlagosakra, aszerint, hogy két helyen ugyanúgy artikulálunk-e (dupla) vagy másképpen artikulálunk (másodlagos). Dupla koartikuláció például a mássalhangzó-kapcsolat, mert két plozívából áll; másodlagos koartikuláció például a (mint az angol szó eleje), mert egy plozívából és egy olyan hangból áll, amiről most beszélünk. S maga ez a hang is másodlagos koartikuláció.
  A labializált veláris, vagyis a nyelv háta fölemelkedik a lágy szájpadlás felé, és az ajkakat kerekítjük; és approximáns, vagyis egyik helyen sem képezünk zárat. Hol mássalhangzónak tekintik, hol átmenetnek a mással- és magánhangzók között (félmagánhangzó). Így például az angol szó IPA-ban leírva ahol a betű alatti ívecske azt jelenti, hogy az csak fél, nem alkot önálló szótagot. A szó két végén tulajdonképpen ugyanaz van, de kicsit más az ejtés, az elején kicsit „mássalhangzósabban” ejtjük, erősebb súrlódással.
  Ennek megfelelően többhelyütt magánhangzót jelölő betűvel (betűkkel) írják le. Például a franciában oi-val jelölnek egy hangkapcsolatot, például az madár szóban. Az olaszban ember ejtése Más nyelvek is írják u-val, hiszen ehhez áll a legközelebb: a spanyol ( mennyi), a portugál stb. A beloruszok a cirill u betűre tesznek csónakot: Más nyelvekben pedig w jelöli, mint az angolban, a hawaiiban stb. A legravaszabb a lengyel, ahol áthúzott L a jele: és a Mexikóban, a sonorai partvidéken beszélt szeri, ahol ejtése

»»»»»»