Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A viselkedési roma

Ki a cigány Magyarországon? – kérdezte a klubhíradó riportere Szabó László jászalsószentgyörgyi benzinkutastól, mert „benzinkutamat bezárom a roma, cigány kisebbség elől” feliratot ragasztott ki. A válasz: aki úgy viselkedik.
  Párszor már megállapítottam, hogy a fasiszták találékonysága kimeríthetetlen, de újra meg újra ámulatra késztetnek. Szabó László feltalálta a viselkedési roma fogalmát. Nem az a cigány, akinek a papája meg a mamája cigány volt. Nem az a cigány, akinek ősei sok évszázaddal ezelőtt Alsó-Indiából származtak el. Nem az a cigány, akinek a bőre barnább, mint az enyém, de világosabb, mint Barack Obamáé. Nem az a cigány, aki lovári vagy beás nyelven beszél, vagy az ősei még beszéltek.
  Az a cigány, aki úgy viselkedik. Nem fizet a tankolásért, lop a közértben, almát csór a zöldségesstandon. Közben lehet, hogy hófehér bőre van, szőke haja és valamennyi őse svéd volt. Attól ő még cigány – ha lop. Azt még nem tudom, hogy micsoda Kolompár Gazsi, aki soha nem lopott, viszont barna a bőre, nagy bajusza van, folyékonyan beszél lováriul és kedvenc szavajárása a dikh mán, mert Szabó László éppen megfosztotta őt az identitásától. Se roma, se cigány nem lehet, hiszen azok lopnak, most mondta meg Szabó László, Népek és Nemzetek Meghatározója, Egyetemes Származástani Orákulum.

2318-1.jpgHa valakiben kérdés támadna, hogy Szabó László miért fasiszta, akkor közlöm, hogy ez a kérdés csak fasisztákban merül fel. Mindenki másnak nyilvánvaló. A Jászalsószentgyörgyi Proklamációban világosan ott áll, hogy a Cigányok Ostora nem azonnal rohant kiragasztani jeles művét, hanem előbb elment a cigány önkormányzathoz meg az ombudsmanhoz. A rendőrséghez is persze, de ezekhez is, mert vagy úgy gondolta, hogy a cigányok egy szervezett testület, akiknek a vezetőihez kell fordulni, azok majd utasítják az alárendeltjeiket és kész (lásd zsidó világ-összeesküvés), vagy úgy, hogy a cigányok kis hülye engedelmes gyerekecskék, akiknek a képviselőik meg az ombudsman majd kihirdetik a szószékről az Igét, és ők szaladnak végrehajtani, kis butuskák. (Lásd „mit keresnének kis hülye néger gyerekek az iskolában, meg sem értik a tananyagot”.)
  Szabó László anticigányügyi főelőadóból a régi fasiszta beidegződés beszél. Automatikusan az egész csoportot felelőssé teszi a lopásokért, és automatikusan fasiszta módon választja ki a csoportot. Lehet, hogy a tolvajok egyszersmind huszonévesek, férfiak és barna hajúak voltak, de ezek csak az én szememben egyenértékű tulajdonságok azzal, hogy valaki cigány. Az ő szemében bárki lehet huszonéves, bárki lehet férfi és bárki lehet barna hajú, de cigány és nem cigány között ég és föld a különbség.
  A régi fasiszta beidegződés mellé viszont modern, eurokonform technikákat alkalmaz. Igazi huszonegyedik századi náci, ha az ilyen hatalomra jutna, akkor nem gázkamrával szerencsétlenkedne, hanem hozna egy határozatot, hogy minden cigány ki van irtva, a tetejére ráírná, hogy TÁJÉKOZTATÁS, és nem lennének többé cigányok. Ő egyenesen a romák képviselőihez fordul, és megejtő helyesírási és nyelvtani hibákkal tarkított kiáltványával továbbra is kéri őket a deviáns tevékenység megállításában. Mert egy korrekt ember, aki szabályok által irányított világban él, és tudja, hogy mindenben van rendszer. Az ő dühöngésében is van rendszer, és most éppen ő is csinált egy szabályt.
  A Benzinkutas Manifesztum végén jön a slusszpoén. Mindössze öt tolvaj volt, akik miatt Szabó László egy több százezres népcsoportot alsóbbrendűnek minősített és kizárt abból az egy dologból, amiből hatalma volt kizárni. Nem mintha száznál ez megengedhető lenne, de csupán öten voltak, még a rendszámukat is felsorolja.

Csodálatos történeteket lehet ebből kerekíteni. Én kimondottan indítványoznám a felsorolt rendszámok tulajdonosának, hogy ügyvéd társaságában jelenjenek meg Szabó László színe előtt, szabályszerűen rendezzék a tartozásukat, aztán az ügyvéd mutassa fel a Benzinkutak Istenének az adatvédelmi törvényt és szólítsa fel, hogy haladéktalanul tüntesse el az ügyfelének személyes adatát képező rendszámot a nyilvánosság szeme elől. És ha erre Szabó László fog egy filctollat és megindul a falragasz felé, akkor figyelmeztetni kell, hogy a Kiáltvány a Benzintelen Romákért fönt van a neten, weboldalak ezrein jelenhet meg bármikor, amiért Szabó László a felelős, egyértelműen megállapíthatóan, tízmillió forint kártérítést követelnek, találkoznak a bíróságon.
  Ezt persze csak öt ember tudja megtenni, annak az öt rendszámnak a tulajdonosa. Azt viszont bármely cigány vagy (a hagyományos, nem Szabó László-i vélekedés szerint) annak látszó ember meg tudja tenni, hogy szépen odahajt a benzinkútra és megtankol. Azazhogy megpróbálja. Amikor pedig a kutasok megakadályozzák ebben, akkor a kocsiból hirtelen kiugrik egy ügyvéd és egy jogvédő szervezet igazolványt lobogtató munkatársa, és felszólítják, hogy bizonyítsa be, hogy Kovács úr fizetés nélkül távozott volna, ha engedik tankolni. Kovács úr felmutatja a gondosan magával hozott készpénzt, mert ő még arra is gondolt, hogy hátha nem lehet kártyával fizetni. Plusz felmutat egypár papírt, amikből kiderül, hogy büntetlen előéletű, abszolút feddhetetlen ember, vagyonőrként vagy ellenőrként dolgozik, a munkahelyén milliós értékekért felelős. Bejelentik, hogy diszkriminációs pert indítanak és tízmillió forint kártérítést követelnek, találkoznak a bíróságon. Ha a netizenek egy kicsit kreatívak, akkor megeshet, hogy többen is ellátogatnak Szabó Lászlóhoz ez ügyben, anélkül hogy tudnának egymásról.
  De a legszörnyűbb tettet olyasvalaki tudja elkövetni, aki egyáltalán nem látszik cigánynak. Törvénysértő dologra persze nem buzdítok senkit, de csodálatos lenne látni, ahogy Szabó László egész lelkivilágát, a világról kialakított képét, a rosszindulatú és a becsületes fajokról vallott rosenbergi eszméit porrá zúzza az a két méter magas, kék szemű, szőke fiatalember, aki fekete ruhában, kocsiján utálom a cigányokat feliratú matricával érkezik, aztán fizetés nélkül távozik.

»»»»»»