Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A Szent Frizsider

Egy fórumon belefutottam egy közlésbe, amely abból a tényből indult ki, hogy a világon élnek homokosok és leszbikusok, és ezzel nem is vacakolva azzal foglalkozott, hogy ők is fogyasztók és bevételi forrást jelenthetnek. A következő pillanatban ott termett egy jóember, és kijelentette, hogy de viszont ám azonban ők bűnben élnek, mert Allah megmondta. Azt, hogy Allah, nem így írta, hanem rövidítéseket rakogatott utána; ahogy van Coca-Cola™, ugyanúgy van Allah(swt). Szubhanáhu wa ta’alá. Szóval Allah (a Vezető) megmondta, hogy ezek a buziak bűnben élnek, és innentől kezdve Allah (az Igazságos) üzenetének értelmében tilos ilyesmieket művelni, mert írva vagyon az Indzsilben meg a Tawratban meg a Záburban, amiket adott nekünk Allah (a Bíró). Dicsértessék mindezek végett Allah (al-Madzsíd, a Legdicsőségesebb Dicsőséges, akinek hatalma tökéletes), amiért megszabadított minket a melegektől, szallalláhu ‘alajhe waszallam, ámen.
  Aztán Juszuf másnap reggel fölkel és a melegek ott smaciznak az utcán. Logikus lenne a gondolat, hogy Allah (az Őrző) elsöpörhette volna őket szent Kezének (al-Ghafúr, a Megbocsátó) egyetlen mozdulatával, és ha nem tette, akkor oka volt rá. Ő asz-Szabúr, a Türelmes, Juszufnak viszont ez nem jó. Ő allahabb akar lenni Allahnál (a Tökéletesnél), és ha Allah (a Király) nem bünteti meg őket, akkor majd megbünteti őket Juszuf (a Cipőfelsőrész-készítő). Ő lesz Juszuf ath-Thalládzsa al-Muqaddisza, a Szent Frizsider. Hát még mindig melegek vagytok? Majd jövök és lehűtelek benneteket!
  És bárhol feltűnik egy meleg, vagy akár csak utalás reá, azonnal ugrik Juszuf, a Cipőfelsőrész-készítő, a Szent Frizsider, a Próféta (szallalláhu ‘alajhi waszallam). Rohan és megmagyarázza, hogy mi áll az Indzsilben meg a Tawratban meg a Záburban. Aztán csak áll, hóna alatt a szent Könyvekkel, és néz a tovaballagó melegek után. Hát még mindig nem értik? Ez BŰŰŰŰŰŰŰŰŰN! De azok csak vállat vonnak és elmennek. Néha egy-egy begurul és beveri Juszuf (a Cipőfelsőrész-készítő, a Szent Frizsider, a Próféta – szallalláhu ‘alajhi waszallam) orrát, szöges ellentétben azzal, hogy mit mond Allah (al-Máni‘, a Megelőző) az ő szent Orrának (al-’Awwal, az Első) sérthetetlenségéről, hiszen az Ő (mármint Allah, az Örök) küldetésében jár. De Juszuf (a Cipőfelsőrész-készítő, a Szent Frizsider, a Próféta – szallalláhu ‘alajhi waszallam –, kinek Allah, a Dicsőséges növessze hosszúra szakállát) nem érti, hogy ez azért van, mert Allah (az Élő) nagyjából fütyül rá, hogy a melegek melegek-e, illetve hogy hallgatnak-e Juszufra (a Csődbement Cipőfelsőrész-készítőre, a Szent Frizsiderre, a Prófétára, kinek ő se növeszti hosszúra szakállát, szallalláhu ‘alajhi waszallam). Allah (a Türelmes) ugyanis elfogad mindent, ami idelent történik, akár benne van az Indzsilben, a Tawratban és a Záburban, akár nem. Csak Juszuf (a Türelmetlen) nem fogadja el, ami történik, mert ő allahabb Allahnál (a Védelmezőnél).
  S megy tovább Juszuf ath-Thalládzsa al-Muqaddisza, a Szent Frizsider, a Türelmetlen, a Tönkrement Cipőfelsőrész-készítő, a Próféta, kinek részben Allah (thul-Dzsaláli wal-Ikram, a Fenség és Nagylelkűség Ura) növesztette hosszúra szakállát, részben viszont az, hogy nincs ideje borotválkozni, szallalláhu ‘alajhi waszallam. Megy, vonszolja maga után kilométer hosszú címeit, és halálosan unja már ezt az egészet, de hűségesen felkutat minden egyes buzit és leszbikust, és megmagyarázza nekik, mi áll az Indzsilben, a Tawratban és a Záburban. Mert ezt parancsolta magának Allah (al-Muntaqim, a Bosszúálló) helyett.
  La ilaha illa al-Láh, Muhammadun raszúlu l-Láh: egy az Isten, és Mohamed az ő prófétája. De hogy kevesebb legyen a munkájuk, a háziipar nagy számban gyárt pótprófétákat.

»»»»»»