Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A nagy hal jószívű volt

Legutóbbi nyelvleckénk labs és sirds szavait összevetve akkor is világos, hogy labsirdīga csakis jószívű lehet, ha magát a szóképzés módját nem ismerjük. A mellékelt videón előadott dal valóságos nyelvtanulóálom, annyira kevés és egyszerű szó van benne. 1985-ben adta elő az Eolika, egy akkor már húszéves popegyüttes. Ez egy gyerekdal a nagy halról, aki, mint már a cikk címéből tudjuk, jószívű volt.
  
  Lielā zive labsirdīga bija:
  Mazo zivi tikai pabaidīja.
  Lielā zive tiešām labsirdīga bija
  Mazo zivi tikai mazliet pabaidīja.
  
  Piedziedājums:
  
  Lielā zive, lielā zive, lielā zive
  Labsirdīga bija.
  Lielā zive, lielā zive, lielā zive
  Labsirdīga bija.
  
  Lielā zive tiešām labsirdīga bija
  Mazo zivi tikai mazliet pabaidīja.
  Lielā zive tiešām labsirdīga bija
  Mazo zivi tikai mazliet pabaidīja.
  
  (Piedziedājums)
  
  Lielā zive tiešām labsirdīga bija,
  Mazo zivi tūlīt lika akvārijā
  Lielā zive tiešām labsirdīga bija,
  Mazo zivi tūlīt neaprija.
  
  (Piedziedājums)

Liels az nagy, ez is olyan szó, aminek a rokonai nálunk nem ismert nyelvekben vannak (a litvánon kívül csupa kihalt nyelvben, az óporoszban, a gótban és az ógörögben). Lielā ennek lokatívusza, ami megfelel az összes magyar helyragnak (-ban, -nál, -on stb.). Zivs az hal, a zive alakot nem találtam meg, de zivi az instrumentalisa: hallal.1
  Természetesen bija a létige, konkrétan annak volt és voltak alakjai; kiterjedt szócsalád, ide tartozik a szláv nyelvek létigéje (orosz быть, cseh býti stb.), a gael buith, de a német bauen is (az eredeti proto-indoeurópai ige jelentése „növekedni”), az angol be, továbbá az ógörög φύω, aminek származéka a fizika, a tudományos nyelvben a növényekkel kapcsolatos fito- előtag és -fita utótag, a családot, törzset jelentő phylum, és a szanszkrit bhavati közvetítésével innen jön a hindi hai létige is.
  Tehát az első sort már tudjuk, egyúttal a refrént is: a nagy hal jószívű volt. (Névelő természetesen nincsen. Balti nyelvek, akárcsak szlávok, nem használják névelőt, kivéve bolgárt.) Piedziedājums az refrén, ami a dzied, énekel igéből keletkezik egy pie- előképzővel, ami nagyjából a magyar hozzá- megfelelője lehet, és egy -ums főnévképzővel, ami a -ság, -mány feladatát látja el. Hozzáénekelmény.
  Mazo: kicsi. Szótári alakja mazs (teljes hasonulással, egy hosszú sz-szel ejtik). Érdekes módon rokona a latin magnusnak és a szanszkrit mahának (lásd Mahatma), amik nagyot jelentenek, meg az angol muchnak, ami sokat. Ugyanis az eredeti proto-indoeurópai szó (*meǵʰ-, *moǵʰ-) extrém méretűt jelentett, aztán a különféle utódnyelvek más-más módon értelmezték az extremitást.
  Pabaidīja igetöve az baidēt, megijeszteni, de rokona az angol bite-nak is, ami viszont harapni. Sőt még a fisztula is rokon ezzel a szóval, mondtam már, hogy Európában mindenki tud lettül?
  Szóval a kis halat csak megijesztette.
  A második rész ugyanezt variálja, hozzáadva olyan szavakat, mint tiešām, valóban, és mazliet, kevéske, darabka. A nagy hal valóban jószívű volt, a kis halat épp hogy csak megijesztette.
  A refrén ismétlése után tudjuk meg a lényeget. Tūlīt egyszerre, azonnal. Likt az tenni, ennek harmadik személyű, egyes és többes alakja lika, egyébként idetartozik a Saulesbrilles refrénjéből jól ismert uzliec is: tegyél fel. De készíteni, csinálni is. Tehát a nagy hal a kis hallal azonnal készített egy akváriumot.
  Csak az utolsó szó van hátra: neaprija. Ez tagadó alak; akárcsak a szláv nyelvekben, az ige tagadó ne- előképzőt kap. Az igetővel és az etimológiával ezúttal adós maradok, de az igét le tudtam fordítani. A nagy hal jószívűsége abban állt, hogy a kis halat nem kapta be rögtön!

Rátérve mármost a számra és összehasonlítva az Eolika eredeti előadásával, a hiba nem Olga Rajeckában van, aki igenis szépen tud énekelni, tessék megnézni ezen az alig pár hónapos felvételen Guntars Račsszal, a NANDO kedvenc dalszerzőjével. Ő tud énekelni és a hangja is szép, a hiba ott van, hogy valakinek az jutott eszébe, hogy egy gyerekdalt fejhangon kell énekelni és akváriummal meg játék halakkal kell feldobni. Nem kellett volna. A NANDO harminc évvel később olyasmit tudott beletenni, amit a húsz évvel azelőtt már felnőttek által alapított Eolika nem tudott: gyerekeket. Bár éppenséggel ők is bevonhattak volna egypárat. Az ekkor éppen Amanda által vezetett csapat megőrizte és továbbfejlesztette az eredeti játékosságát, konkrétan amikor eljátsszák a halacskákat, a közönség olyan jókat derül, hogy nekik maguknak is nehezükre esik (nem is mindig sikerül) megőrizni komolyságukat, és hát… sokkal szebben énekelnek.

»»»»»»

1 Nem így van, lásd a Lielā zive címkéhez tartozó többi cikket.