Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A medve

Egy mutatványos föllép a Vadnyugaton egy medvével.
  – Kérem, ez a medve mindent tud, sőt mindent jobban tud. Tessék jönni, csak tíz dollár! Mutassanak bármit, és a medve önök után fogja csinálni, sőt még jobban fogja csinálni! Akinek a mutatványát a medve nem tudja megismételni, nyer ezer dollárt! Tessék, csak tessék!
  Jön egy cowboy, befizeti a tíz dollárt, felugrik a lovára, körbenyargal és az összes fát meglasszózza. Megtapsolják. A medve is felugrik a cowboy lovára, de az összecsuklik alatta. A medve fölkapja a cowboy lovát, a vállára veszi, gyalog körberohan és az összes fát meglasszózza. Visszajön, meghajol.
  Jön a második cowboy, befizeti a tíz dollárt, elballag száz méterre, hirtelen megfordul és hat almát kapásból, hat lövéssel szétlő. Megtapsolják. Újratölti a hatlövetűt, odaadja a medvének, kerítenek még hat almát. A medve elballag kétszáz méterre, megfordul, elsüti a fegyvert, de az csütörtököt mond. A medve szétszedi a fegyvert, kivesz egy töltényt, ráharap, kiköpi a golyót, két almát szétlő vele kétszáz méterről. Még egy töltényre ráharap, kiköpi a golyót, még két alma szétmegy. A harmadik tölténnyel az utolsó két almát is szétlövi. A medve leül, megjavítja a fegyvert, visszahozza, megint működik. A medve meghajol.
  Jön a harmadik cowboy, ravasz képpel befizeti a tíz dollárt, aztán egy asztal sarkára lerak egy csupor mézet, átmegy az asztal túloldalára, leül és egy óra hosszat bámulja a csupor mézet. Az emberek sugdosnak a feje fölött, hát ez egy cowboynak semmiség, de a medve hogy lesz képes csak ülni és bámulni a mézet? Fogadásokat kötnek. A cowboy egy óra elteltével feláll és azt mondja, na lássuk, ezt meg tudja-e csinálni a medve. A medve odamegy, leül és bámulja a mézet. Eltelik fél óra, egy óra, nem nyúl a mézhez. Egyre nagyobb tétre mennek a fogadások. Két óra elteltével a medve föláll és meghajol.
  A mutatványos már csomagol, amikor odajön hozzá egy ember.
  – Uram, hallgasson ide. Én kétezer dollárt nyertem a maga medvéjén. A felét magának adom, ha elárulja, hogy volt képes a medve két óra hosszat bámulni egy csupor mézet és nem nyúlni hozzá.
  A mutatványos megszámolja a pénzt, elteszi, körbepillant és odahajol az ember füléhez.
  – Hát jó: magának elárulom. Ez a medve vak.

»»»»»»