Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A Lidl Megoldás

Hát kérem, megtartottuk megbeszélt látogatásunkat a Lidlben. Ha az olvasó ott járt ma és a bejáratnál két tolókocsist látott négy-öt ingujjas úr társaságában, az a mi haditanácsunk volt, a Lidl Magyarország elnöke, egy német kollégája és több helyi vezető részvételével.
  Szemrevételeztük a bejárati csengőt, amiről megállapítottuk, hogy senkinek eszébe se jutna ott (a kijárat mellett) keresni és mozgássérült-jelzészeti célra használni, de igazából nem is arra való, hanem belső használatra. Kigondoltunk mindenféle megoldásokat, amik egy része biztonsági okokból nem volt jó, más része nekünk nem tetszett, mert várni kellett volna, amíg valaki odajön.
  De végül kialakult az, amit egy nap LL Módszernek fognak nevezni, Lángék és Lidl után, ebben a sorrendben. A rendszer a következő. A tolókocsis polgár begördül az üzletbe, és az ajtók után, a tolókocsistopper előtt egy mozgiautót ábrázoló emblémát talál a jobb keze felőli üvegfalon. Emellett lesz egy kapcsoló, vagy fél méter magas, hogy a legkülönbözőbb magasságokban meg lehessen nyomni; ki hogy tudja emelni a kezét, attól függetlenül. A polgár megnyomja a kapcsolót. Ekkor kigyullad egy lámpa és megszólal egy külön e célra konstruálandó hangjelzés. Ez figyelmezteti a pénztárost, aki ránéz arra a tükörre, ami most éppen a mozgi polgár feje fölött van. Látja, hogy a vásárló kerekeken érkezett és effajta bebocsáttatásra jogosult, ezért megnyom egy gombot, anélkül hogy a helyéről elmozdulna (ez nagyon fontos), és a tolókocsistopper távirányítással kimozdul a helyéből. Amikor a polgár tovahaladt, a pénztáros visszacsukja a szerkezetet.
  Így a pénztárosnak nem kell elhagynia a helyét, ami fennakadást okozna a munkájában és megvárakoztatná mind az érkező mozgássérültet, mind a pénztárnál sorban állókat. A biztonságtechnikai kívánalmaknak is elég tétetett (az elnök, aki egyébként egy jó humorú, barátságos fiatalember, mesélt egypár meghökkentő történetet, amiket inkább nem ismételnék meg nyilvánosan), és az a szabály is alkalmazást nyert, hogy mi nem akarunk se másokra várni, se másokat mimiattunk várakoztatni.
  Néhány hétbe beletelik, amíg a rendszert a gyakorlatban is megvalósítják, aztán megyünk tesztelni.

1332-1.jpg

»»»»»»