Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
A hét írásjegye: 文 írás

Egymást keresztező vonalakat ábrázol az írást jelentő írásjegy, híven a tényhez, hogy a kínai írás csakugyan szereti az egymást keresztező vonalakat. De kultúrát, illetve a kulturált melléknevet is jelenti, mert kínai szemszögből a kultúra egyik sarokköve az írás. wénrén tudós, írástudó, wénxué irodalom, wénzì írás, írásrendszer. zhōngwén írott kínai nyelv; ezzel a szóval jelölik a többnyelvű weboldalak a kínai nyelvű részt. (De ugyanezt jelenti gúowén is.) yǔwén beszélt és írott nyelv, rénwén kultúra, tiānwén csillagászat, yīngwén angol írott nyelv, rìwén japán írott nyelv.

»»»»»»