Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Sara Royce

sararoyce.jpg

2006


– Mert ha e csodálatos családnak több tagját is megismerik a sutherlandiek, akkor vagy meg kell halniuk nékik is, oly módon persze, hogy földi maradványaik ne kerüljenek elő, vagy el kell játszaniuk az ön elvesztése fölött érzett szörnyű fájdalmat. Ha ön egyedül érkezik Sutherlandbe, e nehézségek nem terhelik színielőadásunkat. Azonfelül egy magányosan érkező fiatal lány máris oly figyelmet von magára, mi megkönnyíti, hogy a város megismerje önt; s ha egyedül érkezik, akkor lehet árva leány, kinek e világon senkije nincsen, kivéve távoli, sosem látott rokonát, szerény személyemben – s ezáltal a város együttérzését, rokonszenvét is kivívja nyomban. Így gondolnám a történetet a legkönnyebben megvalósíthatni, Miss Royce, ha nincs ellenvetésük.
  – De miért nem lehet bérelt házam? – kérdezte Sara ismét.
  – Ó! bocsásson meg. Elfelejtettem. Egy magányos árva leány nem bérel házat a városban. Ez szokatlan volna. Sokkal inkább lakik rokonánál, azaz csekélységemnél.
  A Royce-ok nem válaszoltak azonnal; a történet fölött morfondíroztak.
  Mr. Thornpike hirtelen talpra szökkent, s eltökélt arccal lépett egyet a szülők felé.
  – Asszonyom! uram! Biztosíthatom önöket, hogy leányuk oly biztonságban lesz házamban, akárcsak saját otthonában. Úriember vagyok, s egyben tudós is, ki oly tiszteletet érez leányuk iránt, mit eddig csupán a tudomány nagy könyveibe aranybetűkkel bevésett férfiak iránt volt módja érezhetni. Előbb fordulnak visszájukra a természet örök törvényei, előbb folyik a víz felfelé a hegyoldalon, mint hogy Ebenezer Thornpike bárminő tiszteletlen gondolattal illesse Royce kisasszony személyét.
  Elhallgatott, nem értve, min derülnek olyan jót vendégei.


Ez a nyolcvanötezer szavas regény nem könnyű olvasmány. Ifjúsági sci-fi, de akadtak már, akik nem tudták követni a történet csavarjait. Pedig Sara Royce megmondta: az időutazás színtiszta természettudomány. Ő csak tudja. Ő találta fel az időgépet, és családjával együtt egy sereg Nobel-díjra érdemes. Csakhogy nem kaphatják meg, amíg helyre nem állítják a kisiklott történelmet.


Letöltés