Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Reggel a piacon

Géza és Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch a zöldséges kofák standjai felől érkezett a piacra. Géza üdvözölte Mari nénit és megszemlélte a krumplit, retket, káposztát. Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch ezalatt a dinnyét szaglászta.
  – Nahát, mérnök úr, hetek óta nem láttam. Ez a maga kiskutyája? Milyen szép kutya. Szagolgassál csak, lelkem, de hát nincs itt neked való. Hogy hívják?
  – Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch – felelte Géza.
  Mari néni meglepve nézett rá.
  – Már hogy a kutyát?
  Géza bólintott. Mari néni összecsapta a kezét.
  – Hát hogy jutott eszébe ezt a szép kiskutyát Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­gochnak elnevezni?
  – Walesben jártam, ott vettem.
  Mari néni odaszólt a szomszéd kofának, egy hasonlóan terebélyes, sokszoknyás asszonyságnak.
  – Nézze már, Juliskám, milyen szép kiskutyája van a mérnök úrnak!
  Juliska néni rámosolygott Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­gochra, cuppogott neki.
  – Milyen szép kiskutya, csakugyan. Várj csak, a Juliska néni hozott magával kolbászt! Hogy hívnak, lelkem kutya?
  – Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­gochnak nevezte el a mérnök úr – felelte Mari néni.
  Juliska néni fölnézett a szatyorból, amiben az uzsonnáját tartotta.
  – Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch? Hát micsoda kutyanév az, hogy Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch? Hát az egy város!
  – Igen, ott vettem – magyarázta Géza.
  Juliska néni bólintott, kihalászta és kicsomagolta a kolbászt, és odanyújtotta Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­gochnak, aki egy falásra elnyelte és farkcsóválva kért még.
  – Hát sajnos nincsen több, kis Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch – simogatta meg Juliska néni –, de meglásd, hoz neked a Juliska néni holnap is. Ugye eljön holnap is, mérnök úr? A kis Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­gochhal?
  – Hogyne, és veszek magától karfiolt.
  – Karfiolt, na hiszen – Juliska néni már mérte is –, attól ugyan Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­gochnak fölkopik az álla. A henteseknél már jobban fogod érezni magad, Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch, meglásd. Köszönöm, mérnök úr. Isten megáldja.
  – Viszlát – köszönt el Mari néni is –, szervusz, Llan­fair­pwll­gwyn­gyll­go­ge­ry­chwyrnd­ro­bwll­llan­ty­si­lio­go­go­goch, gyere el holnap is!


Láng Attila D., 2018.10.15., 11:07:10

irodalom kutya Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Hasznos táblázatLáng Attila D. blogja
Hasznos táblázat

tud nem tud
úttörő segít nem segít
kutya segít segít

Láng Attila D., 2018.10.12., 13:18:41

kutya

Lássuk csakLáng Attila D. blogja
Lássuk csak

Egy-két olvasói kérdés ösztönzésére elkezdtem számolni egy kicsit.
  Először is kiszámítottam eddig elkészült regényeim terjedelmének átlagát, nem véve bele a Kissyt persze, hiszen akkor abszurd érték jönne ki. Azt kaptam, hogy a regényeim átlagos terjedelme harmincezer szó.
  Vegyünk egy regényoldalra háromszáz szót, akkor száz oldalra jön ki egy átlagos regény. Vegyünk tíz oldalanként egy képet, plusz a címlapot, az tizenegy darab, és számoljunk egy képre csak kétezer forintot a grafikusnak (amatőrnek persze, profi szóba se jön). Ez huszonkétezer forint. Számoljunk huszonötezer forintot a nyomdai költségekre, és kerekítsük föl postaköltségek, miegyebek fejében ötvenezerre.
  Ennyibe kerül, nagyon-nagyon szerényen számítva, hogy egy kisregényből könyv legyen. A Hankánál ezt nem léptük meg, nincsenek belívi rajzok, fontosabb volt, hogy Tünci minél előbb a kezébe vehesse – nyilván sejti az olvasó, mennyire tudom motiválni az illusztrátorokat ezekkel a kétezer forintokkal. Tanulnak, dolgoznak, élik az életüket, nem azzal vacakolnak, hogy nekem rajzoljanak. Tehát ötvenezer forint és beláthatatlan időtartam.
  Mindezért cserébe kapok egy könyvet, aminek az előállítási ára úgy 1800 forint. A Hankánál rátettem kétszáz forintot, ennyit keresek példányonként, az olvasó viszont kénytelen lenne kétezer forintot kiköhögni egy vékonyka kisregényért, miközben nekem kétszáz forintjával kétszázötven példányt kellene eladnom, hogy a befektetett összeg visszajöjjön, és ha háromszáz példányt adok el, akkor már kerestem többévi munkával tízezer forintot.
  Hát ezért nem számíthat az olvasó arra, hogy a könyveimet egyhamar a könyvesboltok polcain láthatja.

Ja, a Kissyt pedig nyilván soha. Lássuk csak. Most 960 ezer szó fölött járunk, de még jócskán tart a történet, vegyük mindazonáltal a végleges méretét egymillió szónak, azzal könnyű számolni. Egy-egy rész terjedelmét vegyük átlagosan negyvenezer szónak, és tegyünk ötöt egy kötetbe, 570 oldalas köteteket fogunk kapni. Mivel így 28 részre hoztuk ki a könyvet, hat kötetünk van. Illusztrációt ne számoljunk, nemcsak mert megfizethetetlen, hanem mert időtlen időkig tartana ennyi rajzot elkészíteni, csak huszonötezer forint előállítási költséget, hatszor, az százötvenezer forint. De az olvasó ezért már olyan könyvet kap, ami önköltségi áron 3150 forint, kötetenként. Ha az egész történetet ismerni akarja, az kábé húszezer forint. Egy ifjúsági regényért. Én pedig ha kétszáz forintot kérek magamnak, akkor 750 kötetet kell eladnom, vagyis a teljes sorozatot 125-ször – de jó eséllyel előbb adnám el az első kötetet 750 különböző vásárlónak.

Megjegyzés: ezek a számítások az Underground Kiadó árain alapulnak, ahol a Hanka megjelent. De ha máshol csináltatom, jelentős eltérések akkor sem lesznek a költségekben. Arra pedig nem vállalkozom, hogy elkezdjek kilincselni olyan kiadóknál, ahol nem én fizetek munkadíjat, hanem ők honoráriumot, majd egyszer, ha kegyeskedtek elfogadni, vagy egyáltalán belenézni, és mindenekelőtt írjam át, ne pedofilokat üldözzenek, hanem sorosbérenc migráncscsimogatókat, és a főhős nevét is változtassam meg, és egyáltalán hagyjam őket békén, ebben az ötéves tervben már adtak ki könyvet, menjek a francba. Ja, és persze rossz, unalmas, vacak fércmű, és nem lehet eladni.
  Tudom magamtól is.


Láng Attila D., 2018.10.9., 13:11:22

Hanka irodalom Kissy

Egyszer két ördögöcskeLáng Attila D. blogja
Egyszer két ördögöcske

Reiz divi velniņi, kas katru dienu netāļu no elles vārtiem uz ugunīgas pļavas savu brīvo laiku ar visādām nerātnībām pavadīja un dažu labu reizi bija mēģinājuši uz kādu acumirkli izsprukt no elles laukā, pamanīja, ka vārtu sargs iesnaudies.

Közel egy évvel ezelőtt már idéztem Rūdolfs Blaumanis Velniņijének szép hosszú kezdő mondatát. Időnként elővettem azóta is, elmerengtem rajta, és egyre világosabban értettem a tartalmát nyelvtanilag is – a tartalom lényege elég hamar összeállt. Mostanra az egész szöveget nyelvtani részletességgel értem, és ezt érdemesnek tartottam megörökíteni.
  Reiz divi velniņi, egyszer két ördögöcske, ezt már tavaly megbeszéltük. Katru dienu, mindennapoknak a, vagyis mindennap, többes birtokos. Netāļu no elles vārtiem – nem messze (tāls) a pokol kapuitól, uz ugunīgas pļavas – a tüzes mezőkön. Savu brīvo laiku – övék szabad időket, ar visādām nerātnībām pavadījarātns az jó, jól viselkedő, vagyis nerātnība az rosszalkodás, pavadīt pedig nemcsak elkísérni, hanem időt eltölteni is, tehát mindenféle rosszasággal töltötték a szabadidejüket. Dažu labu reizi – összes jó alkalmakkor, bija mēģinājuši – voltak próbálkozók, uz kādu acumirkli – valamilyen szempillantást, izsprukt no elles laukā – kiszökni pokol mezeiről. Pamanīja – észrevették, ka vārtu sargs iesnaudies – hogy kapuknak őre elbóbiskolt. Az ige iesnausties, és történetesen a -dies végű alak a jelen idő és a múlt is, így nem derül ki, hogy az őr már bóbiskolt vagy csak akkor aludt be (ie) éppen.
  Egyszer két ördögöcske, aki mindennap a pokol kapuinak közelében, a tüzes mezőkön töltötte szabad idejét mindenféle rosszalkodással és minden jó alkalommal megpróbált valamely pillanatban kiszökni a pokol mezejéről, észrevette, hogy a kapuőr elbóbiskolt.
  A szöveg a könyv hetedik oldalán van, több nincs is rajta, a kapu rajza tölti ki az oldal nagy részét, és többhelyütt vannak egész oldalas rajzok, de hát a hatvankettedik oldalig tart a történet. Még egy darabig nem tudom meg, mi történt a két ördögöcskével. Kiszökni kiszöktek, az biztos.


Láng Attila D., 2018.10.8., 22:54:38

Blaumanis‚ Rūdolfs lett nyelv Velniņi

ElfogadomLáng Attila D. blogja
Elfogadom

Az RTL Most böngészésének folytatásával elfogadja, hogy az ezen eszközön lévő böngészési adatai felhasználásra kerülnek más eszközein is a tartalmak, reklámok és szolgáltatások személyre szabásához, továbbá hozzájárul, hogy más eszközein lévő böngészési adatai felhasználásra kerülnek ezen eszközén is a tartalmak, reklámok és szolgáltatások személyre szabásához (annak függvényében, hogy melyik eszközén milyen beállítást választ).
  További információ, és beállítások megváltoztatása
  Az RTL Most böngészésének folytatásával elfogadja az RTL Magyarország és partnereinek közönségméréshez használt cookie-jait, szolgáltatásait és az Ön érdeklődési körére szabott hirdetéseit. Továbbá beleegyezik, hogy az ezen az eszközön gyűjtött információk más eszközökön gyűjtött információkkal való összevetésével, amelyek az Ön hálózatára csatlakoznak ugyanezen célból. Tudjon meg többet és változtassa meg beállításait. Ha rendelkezik RTL Most felhasználói fiókkal, ezeket az adatokat az ugyanazon célokra megadott személyes adataival társíthatjuk, beleértve a közvetlen személyre szabott kommunikációt is. Ezek felhasználását felhasználói fiókjában bármikor tudja ellenőrizni.

Szükségesüléseképpen annak foganatosulásának, hogy feltétlenül és múlhatatlanul szükségesnek találtatott az Ön eszközének képernyős berendezését, illetőleg alkotóelemét maradéktalanul jogi cégünknek az Ön beleegyezéseiről tett egyoldalú kijelentéseinek szolgálatába állítanunk és minden egyéb tartalom megjelenítését vagy ábrázolását totálisan ellehetetlenítenünk, ennek folyamatavégeztével ezt a feliratot a lehetségesnél is még több fokozattal terjedelmesebbre és dagályosabbra nyújtani el nem mulasztottuk, minekutána az Ön eszközének képernyős berendezését, illetőleg alkotóelemét tökéletesen a mi jogi terjedelmeskedésmegvalósításunkra foglaltuk le, ezzel biztosítva a céges barbecue-partit. Ön választhat egy darab Elfogadom gomb megnyomása között, hasonlatosképpen annak az eljárásnak megvalósításához, amit don Vito Corleonétől tanultunk: vagy az aláírása kerül a papírra, vagy az agyveleje. Maradtunk tisztelettel, rabszolgatartói.


Láng Attila D., 2018.10.6., 22:12:59

Corleone‚ don Vito fogyasztóvédelem jog RTL Klub

MiraLáng Attila D. blogja


↞korábbi cikkek

A blog mérete: 1586 cikk, 7,8 millió betű, 1,58 millió szó