Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Megverték a gyerekemet

Hát ide figyelj, te rendőregyenruhába bújt garázda bűnöző, aki megverted a gyerekemet, trágárságokat mondtál neki, mialatt megbilincselted, aztán berángattad a rendőrségre, és lehet, hogy azóta is vered éppen. Jól figyelj a szavaimra, mert ezek határozzák meg további sorsodat.
  Nem vagy rendőr többé. Nem a rendet őrzöd, csak a hatalmat. A hatalom semmi, a diktatúrák mindig megbuknak, aztán a sok büszke elvtárs, testvér, pártfunkci mind rohan letagadni, hogy büszke elvtárs, testvér, pártfunkci volt, és téged nem véd meg senki. Attól kezdve nem számítasz másnak, mint ami tényleg vagy: a hatalom zsoldosának, pribéknek, verőlegénynek, aki gyerekeket ver. Orbán méltósága kedvéért, mi? Mire a gyerekem gyereke felnő, már senki se fogja érteni, ki volt az az Orbán. Méltósága meg sose volt. Ha lett volna, az is szétfoszlott volna abban a percben, amikor annak a védelmében verted meg a gyerekemet.
  Dédapádat Horthy rendőrei verték, apádat Kádár rendőrei verték, most meg a hátad mögött két méterrel a kollégád a te gyerekedet verte. A mindenkori vezérürü „méltósága” kedvéért veritek a családomat, egymás családját, mindenkit. Még meddig? Meddig akarjátok ezt csinálni?
  A rend védelme? Miről beszélsz? Ez az ország nem Orbán tulajdona, hanem a miénk. Itt mi mondjuk meg, mi a rend. Orbánnak egytízmilliomodnyi beleszólása van, annyi, mint neked meg nekem. Ha a rendet akarod védeni, és csak veréssel tudod, verd meg Orbánt. Ő rontja meg a rendet a fasiszta törvényeivel, nem a gyerekem, aki ez ellen tüntet. Hogy Orbánnak mentelmi joga van, ezt így bele mered mondani a képembe, te, aki lábbal tiprod mindenki jogait, hogy a zsarnokot megvédd? Menj a fenébe.
  Hogy parancsot kaptál, arra ne merj hivatkozni. A nürnbergi per óta többé soha semmire nem mentség, hogy parancsot kapott valaki. Ember vagy, saját akaratod van, saját agyad van, használd!
  Ha még egyszer kezet emelsz a gyerekemre, leköplek az utcán, ember se vagy többé, nemhogy rendőr. És ha tüntet, tüntet. Joga van hozzá. Ha Orbán hoz egy törvényt, hogy a gyerekemnek ne legyen joga tüntetni, azzal jogosítja csak föl igazán, hogy tüntessen. És ha egy nap kivonszolja Orbánt a parlamentből és egy nagy seggberúgással elindítja Azerbajdzsán felé, hát akkor azt teszi. Neked már nincs jogalapod számon kérni, ha bárki más erőszakos.
  Többször nem szólok: nehogy még egyszer hozzányúlj a gyerekemhez!
  Ja, hogy melyik az én gyerekem?
  Mindegyik.
  Nem, nem én vagyok a nemzet, a haza, az ország, az édes anyaföld. Én csak egy ember vagyok, de ők engem védenek azzal, hogy tüntetnek. Meg téged. Helyetted védenek, mert amúgy a te dolgod lenne. Tudod, „szolgálunk és védünk”. Ezt most ők csinálják, úgyhogy előbb-utóbb nekik fogom adni a te fizetésedet. Te nem szolgálsz és nem is szolgálsz rá. Hát ők a gyerekeim és nem te. Ha a nemzet nevében írnék, téged is a gyerekemnek kellene tekintenem, de én csak a magam nevében írok, és nekem te csak egy verőlegény vagy.
  Nem tudlak megkülönböztetni az ávósoktól, akik megverték és megölték az ötvenhatos forradalmárokat, akiket most a vezérürüd istenít. Nem tudlak megkülönböztetni a nyilasoktól, bár a vezérürüd feltűnő következetlenséggel a nyilasokat is isteníti. Nem tudlak megkülönböztetni az első horda majomtól, akiknek a főmajom vakkantott valamit, és ők megverték az ellenkező majmot a főmajom helyett.
  És nem is akarlak.
  A te főnököd a belügyminiszter, akit én fizetek az adómból. Téged is én fizetlek.
  Ki vagy rúgva.


Láng Attila D., 2018.12.15., 11:17:33

fasiszta Orbán Viktor politika rendőrség

Pratítja-szamutpádaLáng Attila D. blogja
Pratítja-szamutpáda

Többé-kevésbé el kellett volna már dönteni, hogy ifjúsági sci-fi lesz-e, de túl sok minden szól ellene és mellette is. Másrészt kérdés, hogy van-e értelme egyáltalán, hogy én ezen tépelődjek, amikor ezt valószínűleg Ninda fogja eldönteni – de lehet, hogy maga Lýȳ. Csak őróla is sokkal többet kellene tudni. Semmit sem tudok még a ḱẙvapokról, és azt hiszem, ezzel nem állok egyedül. Lýȳ pillanatnyi ötlet volt, akárcsak annak idején Sheila támadása, ami azzá tette a Kissyt, ami végül lett, de a Nindát ez fogja azzá tenni, ami lesz. Csak még nem tudom, hogy az mi.
  Töredékek vannak csak. Nem regény-, nem eseménytöredékek, inkább csak benyomások, amikből összeáll – valami, aminek még nem tudok nevet adni.
  Az a fénykép, amiből az egész kiindult, azzal a pillantással, amiből végeredményben megszületett Ninda.
  Három gyerek egy mélygarázsban, fekete szerkóban, lezser léptekkel ballagnak felénk, és feketén süt az Új Fény.
  Egy nő, egy fénysugárba öltözött asszony Otherhord-erődben.
  Egy új fénysugárba öltözött kislány az illúziók múzeumának galaxistermében.
  Ninda.
  Hogy nyilvánvalóvá váljék a helytelen kérdésre kapott válasz megismerésének tökéletes hiábavalósága.
  Hogy nyilvánvalóvá váljék a helyes kérdésre kapott válasz megismerésének tökéletes hiábavalósága is.
  Ó, Sáriputra! Ha a forma üresség és az üresség forma;
  ha Meshe szemében vannak minden csillagok és a csillagok közötti sötétség: és minden csupa fényesség;
  ha fennmaradni annyi, mint úszni tudni ismeretlen vízben;
  akkor Lí-Nindaran talán tudja a választ a helytelen kérdésre?
  Talán Ninda a Lisan al-Gaib?
  Bi-la kaifa.


Láng Attila D., 2018.12.13., 10:07:15

A sötétség balkeze buddhizmus Dűne Faxe filozófia irodalom Kissy Lí-Nindaran Lisan al-Gaib Lýȳ Meshe Ninda Reide‚ Loreta Szív szútra Tünci Yomesh

TartósságLáng Attila D. blogja
Tartósság

Annyira jó látni, hogy egy nyolc-tíz éve szekrényben heverő, legalább húsz éve gyártott gép
  – egyetlen pöccintésre, azonnal indul,
  – nem kell BIOS-elemet cserélni vagy újraformázni a wincsijét, de még a dátumot beállítani sem,
  – nem kell mindent tűvé tenni kompatibilis hardverek után,
  – nem kell szánakozva nézni az ősrégen elavult grafikát és a parányi memóriát,
  – nem kell töprengeni, hogy is kell ezzel a netre csatlakozni vagy csak elindítani egy programot.
  Igen! Valaha tudtak még hajszárítót csinálni!


Láng Attila D., 2018.12.13., 07:37:23

számtech

A Rikandában úsztakPratítja-szamutpáda
A Rikandában úsztak

Sokéves elszánt erőfeszítéssel sikerült kideríteni, hogy mitől Lielā zive. Mert a hatodik ragozásban ilyen alak nincsen, alanyeset zivs–zivis, ģenitívusz zivs–zivju, datívusz zivij–zivīm, tárgyeset zivi–zivis, lokatívusz zivī–zivīs, vokatívusz zivs–zivis, instrumentalis zivi–zivīm. A dalban zive és tárgyesetben zivi szerepel, vagyis az ötödik ragozás szerint.
  A Tezaurs végre tudta. Ez egy apvidus, vagyis tájnyelvi alak, éspedig az ērģemei nyelvjárásban (izloksne). Ērģeme, észtül Härgmäe a valkai pagastsban levő falu, 319 iedzīvotājs lakik benne, és ott mondják így, ötödik ragozásban. Ott a Rikanda folyik, huszonnégy kilométer hosszan, a Sedába ömlik, az pedig a Burtnieks-tóba.
  Azon tűnődöm, mennyire lehet gyakori, hogy a nyelvjárásokban másik ragozásba kerülnek főnevek. S vajon milyen váltások fordulnak elő? Átmehet egy szó másik nembe is? Mondjuk lehet valamelyik nyelvjárásban, hasamra ütök, upe helyett upis, ötödik helyett második ragozás, hímnem? Mert vannak szavak, amik biztosan megcsinálják ezt, például sāls (só), ez konyhasó és kémiai izémicsoda értelemben is hímnemű, rendhagyó második ragozás, tehát az egyes datívusza sālim, de a köznyelvben megőrződött a régebbi hatodik ragozásbeli forma, sālij a datívusza, és az egész paradigma eszerint van.


Láng Attila D., 2018.12.10., 22:47:40

lett Lielā zive nyelvészet

AdottságokTartósság
Adottságok

– Halló?
  – Jó napot kívánok, kérem, hogy kell használni a ZXCV–601-es készüléket?
  – Há nézze, odaáll eli, a kezit ráteszi a két foggattyura, lefele nyomi üket, oszt közbe megnyomi elü lenn a gombot.
  – De mivel nyomom elöl lent a gombot?
  – Há a faakával, mivel mással.
  – De én nő vagyok.
  – Aha, ja, oszt ha megnyomta a gombot, akkó…
  – Várjon már. De mivel nyomjam meg a gombot?
  – Moom, a faakával.
  – De nekem olyan nincsen!
  – Há a mindenkinek va.
  – A nőknek nincsen.
  – Ne má.
  – Ha mondom!

No, ilyen beszélgetések nem zajlanak le. Soha, sehol. De azt, hogy valaki nem lát, mert vak, a külvilágból fotonsugárzás útján érkező fényingerekre nincsen receptora, az elektromágneses spektrum négyszáz és hétszáz nanométer közötti hullámhosszú tartományát nem érzékeli, miszerint VAK, azt nem fogják föl. Harmadszori ismétlésre sem. Semmikor. Még nem hallottak ilyesmiről. Nem láttak gyerekkorukban képeskönyvet. Nem tudnak semmit a világról. Nincs is világ. Van egy iroda, és ott ülnek ők. Nem mennek haza onnan. Soha.


Láng Attila D., 2018.12.10., 14:45:29

fogyasztóvédelem fogyatékosok vak

Miért nem jár testőrök nélkül az utcán?A Rikandában úsztak


↞korábbi cikkek

A blog mérete: 1613 cikk, 7921708 betű, 1592113 szó