Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Segítség! Rendőrség!

Mindegy, hogy miért, úgy éreztem, hogy sok száz kilométer távolban életveszélyben van a kedves. Tehát fölhívtam a 104-et, jól tudva persze, hogy azt ma már 112-nek ejtik, de ennek nincs is jelentősége. A szokásosan szuperhiggadt diszpécser szépen végigkérdezte, hogy mi a szitu, elmondtam a neveket, lakcímet és az anamnézis fontosabb részleteit, és megnyugodva tettem le a telefont – jöhet itt zápor, szilaj förgeteg, a mentők mentenek. Hajnali négy elmúlt.
  Tíz perccel öt előtt fölhív a kedves, egyszerre dühöngve és röhögve. Hajnali negyed ötkor kizavarták az ágyból az egész családot és a társasház összes lakóját, és megkérdezték, hogy a család mindhárom tagját hogy hívják és hol született, majd amikor megtudták, hogy az egyik gondnokság alatt áll, akkor tudni kívánták, hogy miért. Megkérdezték a kedvest, hogy beszélt-e mostanában a lányával. Igen, felelte, itt áll mellettem. Én azt mondtam a diszpécsernek, hogy a párom. Ezt nem lehet úgy félrehallani, hogy „az anyám”, egyébként meg ugye a nevemet is mondtam, tehát nő már se lehetek, de ha feltételezzük, hogy mind az őrá alkalmazott megnevezést, mind az én nevemet félrehallották, az anamnézisben viszont elhangzott egy idegen tulajdonnév, ami nem forog közszájon, szakmai körökön kívül nem ismerik, és ez a név pont elhagyta rózsás ajkaikat, helyesen kiejtve, tehát mégiscsak jól hallották, amit beszélek.
  Nem vehetjük zokon, hogy nem végeztek semmilyen vizsgálatot, még a vérnyomását se mérték meg. Ezt az egyet nem vehetjük zokon. Hiszen ezek rendőrök voltak!
  Másfél órával később a kedves fölhívta a fődiszt, hogy miért. Hát ennek ez a módja, először rendőrt küldenek, hogy biztosan bejusson az esetleg lezárt ingatlanba. Majd ha a rendőr valós problémát észlel, akkor hív mentőt. Hát a rendőrök csakugyan olyan eljárással jutottak be, ami a mentőknek nem állt volna rendelkezésére. Csöngettek és kopogtak!
  Fölhívta a fődisz figyelmét, hogy ha ezek után téves riasztás miatt még csekket is küldenek, akkor feljelentést tesz. Abban maradtak, hogy valószínűleg nem fognak, mert egy hozzátartozója aggódott érte, ahelyett hogy odament volna hozzá. Aha, mondta a kedves, tolókocsiban, kétszáz kilométerről. Ja, azt ő nem tudta.
  Hat óra mindjárt. Most várjuk, hogy becsöngetnek-e még a tűzoltók is.


Láng Attila D., 2018.4.8., 05:58:55

fogyasztóvédelem mentők rendőrség

BububibizniszLáng Attila D. blogja
Bububibiznisz

Ez a cikk már nem olvasható.

 Haiku

Őszi vízben
kőpenge
villámlik a sóban;
egy hónapja
fagyott a kutya.

Ezt a mesterművet pár napja alkottam költészetem további öregbítése céljából – illetve valójában azért, hogy meg tudjam jegyezni azt a kilenc főnevet, amik rendhagyóan a második ragozásba tartoznak, noha nem -is a végződésük:

rudens – ősz
ūdens – víz
akmens – kő
asmens – penge
zibens – villám
sāls – só
mēness – hónap
sals – fagy
suns – kutya

A különbség jól látszik például rudens és brauciens (út, utazás) összehasonlításával. Egyformán végződnek, de a brauciens a szabályos első ragozásba tartozik, így egyetlen alakjuk sem egyezik meg. S tegyünk melléjük egy szabályosan második ragozású főnevet: cālis (csibe).

egyes többes
N rudens cālis brauciens rudeņi cāļi braucieni
A rudeni cāli braucienu rudeņus cāļus braucienus
G rudens cāļa brauciena rudeņu cāļu braucienu
D rudenim cālim braucienam rudeņiem cāļiem braucieniem
I rudeni cāli braucienu rudeņiem cāļiem braucieniem
L rudenī cālī braucienā rudeņos cāļos braucienos
V rudeni cāli brauciens rudeņi cāļi braucieni

A trükk ott van, hogy a két ragozásra egész más szabályok érvényesek. A második ragozásban a többes számban fellép a līdzskaņu mija, azaz mássalhangzó-változás, ami az n-ekből rendre ņ-eket, az l-ekből pedig ļ-eket csinál. Az elsőben nem, ezért a brauciensben soha nem áll ņ. Ezenfelül az egyes ragozásoknak van egy alapmagánhangzójuk, ami egyes esetekben megjelenik, és ez is eltér: az első ragozásban ez a, a másodikban pedig i.
  Egy helyen érdekes eltérés van: rudens egyes genitívusza nem rudeņa, hanem rudens.


Láng Attila D., 2018.4.3., 15:28:43

lett nyelvészet

Fölhívtam a rehabos embertLáng Attila D. blogja
Fölhívtam a rehabos embert

Mára ígérte magát, de helyette kiselőadást kaptam arról, hogy mekkora hó van, és bár szóltam, hogy itt a ház előtt is autók mennek az utcán, neki a többmilliós kocsiért felelőssége van. A többi sofőr nyilván fittyet hány a felelősségére, egyedül ő ilyen körültekintő. Vagy a többi sofőr csupa értéktelen autóval jár. Ők az egész Rehab Rt.-nél kinyalják a seggemet (ezeket a szavakat használta), csak én vagyok türelmetlen. De hétfőn én leszek az első. Hogy mi lesz, ha hétfőn is ekkora lesz a hó, azt nem tudtam meg. Azt se, hogy miért ígérte magát mára, ha egyszer már rég leesett a hó, amikor az ígéretét megtette, azt se tudtam meg.
  Hát én ilyen türelmetlen vagyok. Mert novemberben szóltam neki, hogy a mellső kerekem úton úgy vibrál, hogy az egész kocsi rázkódik belé, aztán egy hónap múlva közölte, anélkül hogy ránézett volna, hogy nincs a kocsi elején elég nagy súly. Hogy miért nem rázkódott mostanáig, amikor pontosan ekkora volt rajta a súly, nem derült ki.
  Mert decemberben szóltam neki, hogy a hátsó kerekem olyan hangokat ad, hogy a holtak fölébrednének rá, és nem is érdekelte.
  Mert januárban szóltam neki, hogy Klárika kocsija a garanciális aksival alig mászik, és még egy külön procedúra, amíg bevizsgálják és kegyesen engedélyezik a cserét.
  És március van. És ez így megy tizenhuszon éve, akárki van éppen a cég élén és akárki javítja a kocsikat, a létező legszarabb munkát végzi, amit ember kiad a kezéből, mert a tébé fizet és azt úgysem érdekli. A nyomi meg le van szarva. Volt, hogy Krisz két hétig nem tudott fölkelni az ágyból, mert ők basztak jönni és megcsinálni a kocsit. Volt egy pénteki nap, amikor a rehabos ember lezseren közölte, hogy nemcsak hozzám nem tud jönni, van valaki, aki nem tud fölkelni az ágyból, de őhozzá is csak szerdán tud majd elmenni. Ez december 22-e volt, péntek és szerda között volt karácsony, amit ez az illető eszerint úgy töltött, hogy feküdt az ágyban.
  Piacgazdaságban a Rehab Rt. már létrejöttekor tönkrement volna, mert nem akarnak és nem tudnak dolgozni. Száz meg egy alkalommal vizsgálták meg szakértők a munkát, amit végeztek, és fogták a fejüket. A vicces része az volt, amikor valamelyik rehabos tolókocsi-javító félisten kikérte magának azt a gányolást, amit látott az autón, hát ki csinál ilyen szar munkát? Te, feleltem neki. Mivelhogy tényleg ő volt.
  De nincs más, monopolhelyzetben vannak, azazhogy az úgynevezett riválisok pontosan ugyanilyenek. Abban a szent percben, amikor megengedheti magának a nyomi, hogy pénzért vegyen alkatrészt és szereltesse be, soha többé nem hívja őket – hát nálam ez a szent perc egyhamar nem várható. Ezért megengednek maguknak mindent, korlátlan várakoztatást, lépten-nyomon kioktatásokat, engem letegeznek, a nőket ledrágámozzák meg learanyosozzák, mert akinek volt gyerekszobája, az nem dolgozik ilyen cégnél, és természetesen a lehető legszarabb és legolcsóbb alkatrészekkel a lehető legolcsóbb és legszarabb munkát végzik. Kell a pénz stadionra.
  Egy pár aksi hatvan-hetvenezer forint, és hétfőn se fognak jönni. Ugyanis alapfeltétel, hogy gazsuláljon a nyomi, én meg nem gazsulálok. Ezért várakoztatnak minden egyes alkalommal hetekig, hónapokig, és éppen ezért nem gazsulálok.
  Én csak tisztességes kiszolgálást kértem egy cégtől, ami arra jött létre, hogy engem kiszolgáljon. Azt nem kértem, hogy nyalják ki a seggemet. De most adtak egy ötletet. Igenis nyalják csak.


Láng Attila D., 2018.3.2., 15:46:30

fogyasztóvédelem fogyatékosok GYSGY Rehab Rt. tolókocsi

HimnuszokLáng Attila D. blogja
Himnuszok

1.

Sajátos műfaj a nemzeti himnusz. Eredetileg magasztaló célú vallási énekeket hívtak így, aztán a nevet elkezdték alkalmazni azokra a zeneművekre, amikből minden országnak egyidejűleg csak egy van, többféle hazafias érzelmeket kifejező dal közül az egyik, aminek nemzeti himnusz mivoltát általában az alkotmányban is rögzítik, és amelynek hallatán mindenki feláll és esetleg valamilyen üdvözlő kézmozdulatot mutat be (kezét a szívére teszi, vagy ha katona, tiszteleg). A nemzeti himnusz hivatalos állami jelkép, és ami fontosabb, a jó állampolgárt magasztos érzések töltik el, ha nemzeti himnuszát hallja.
  De a fejlődés itt nem állt meg. Már nagyon régóta léteznek alternatív nemzeti himnuszok, egyrészt olyan nemzeteké, amelyeknek nincsen saját államuk (például Grönland, Kurdisztán, Székelyföld, de van himnuszuk a magyarországi cigányoknak és egy másik a világon élő egész cigányságnak), másrészt országon, államrendszeren belül is, ilyen Magyarországon a Szózat, ami a nyolcvanas években gyakran elhangzott állami rendezvényeken, de a Rákóczi-indulót is sokat használták. Sok pártnak is van vagy volt himnusza, és ha a párt terroruralmat valósított meg, akkor némelyik párthimnuszt alternatív vagy főhimnuszként is használták; az olasz fasiszta párt himnusza rendezvényeken a rendes himnusz után szólalt meg, a Szovjetunióban viszont 1944-ig a párt himnusza, az Internacionálé volt a rendes himnusz. Van himnuszuk mozgalmaknak is, például az eszperantistáknak. És voltaképpen bármely ország bármely hazafias vagy szabadságkereső dala tekinthető alternatív himnusznak, nálunk például ilyenné vált Bródy János dala, a Ha én rózsa volnék, amit többen neveztek a hatvanas évek nemzedékének himnuszának, de végül több lett ennél, a rendszerváltás előtt eszmélt nemzedékek számára a rendszerváltást, a diktatúrától való megszabadulást jelentette. Ha egy koncertfelvételt nézünk, amin elhangzik, lehet tudni, mikor készült. Ha ujjongás, zajos öröm van annál a sornál, hogy „és ha egyszer rajtam lánckerék taposna”, akkor az a rendszerváltás után készült. A kádári időkben ennél a sornál néma csend volt. Akkor tüntettünk.
  De a fejlődés itt sem áll meg. Már bárminek és bárkinek lehet himnusza.

2.

Műfaj már a Youtube-on, hogy kinek mik a kedvenc himnuszai – hát én is összeszedtem azokat, amik nekem fontosak. Először is a nemzeti himnuszok, amiket a legjobban szeretek, nagyjából tetszési indexem emelkedő sorrendjében közölve őket, bár szigorú rangsorba nem állíthatók. Politikai tartalom itt nincsen. Ezek zeneművek. Az illető országok történelme, bármikori kormányuk politikája nem tartozik ide és nem érdekel. Ha a rendszerek bukásával más himnuszt léptetnek érvénybe, attól még ezek a korábbi dallamok létezni fognak és nem csúnyulnak meg. Bár ettől politikai tartalma még van ennek a cikknek.
  Elsősorban a dallamokról van itt szó. A szövegek általában teljesen érdektelenek. De vannak érdekes kivételek, amikről szót is ejtek.

Lettország himnusza jó példa arra, hogy a szövegek érdektelenek. „Isten, áldd meg, Lettországot, drága hazánkat, áldd meg hát Baltiát, ó áldd meg! Ahol a lett lányok virágoznak, ahol a lett fiúk énekelnek, vezess minket boldog táncba, a mi Baltiánkban!” Az ország- és népnév kicserélésével ezt a szöveget bárhol lehetne énekelni. Egyedüli sajátossága, hogy a szomszédokra is áldást kér, hiszen Baltia nagyobb Lettországnál.
  Szóval ez a dallam szép, egészen egyszerűen.

Finnország és Észtország himnuszának dallama azonos, ezért mindkettő itt van; én a finnt tanultam még gyerekkoromban a nyelvkönyvből.

Izrael himnuszát, a Hatikvát még Krisztől is hallottam egyszer, magyarul, valami teljesen más szövegű vallási énekként. Mondom neki, de hisz ez az izraeli himnusz. Meg volt lepve. Neki nem szóltak.

A Dél-afrikai Köztársaság himnuszáról három felvételt hoztam.

Az első akkor készült, amikor ez még nem volt himnusz, és amikor hallottam, még mindig nem volt az. Az 1987-ben forgatott, de a hatvanas években játszódó Elválasztott világ című film egy dél-afrikai fekete szabadságharcos temetésével végződik, ahol (ezen a felvételen 1 perc 20 másodpercnél) elkezdtek énekelni egy dallamot, amit én persze megjegyeztem. A film nálunk is a nyolcvanas évek végén mehetett adásba.
  1990-ben már egy kicsit másképpen énekelték:

Én valamikor sokkal később néztem utána már a neten, hogy mi is lehetett az a dal, amit annak a filmnek a végén megjegyeztem. Kiderült, hogy a rendszerváltás óta az az ország himnusza. Az elejét, a zulu és xhosa nyelvű részt meg is tanultam. De az idő változott, és ma már megint másképpen szól. A Woza moya szakaszt kihagyták, és egyesítették a rendszerváltás előtti afrikansz–angol himnusszal, a Die Stem van Suid-Afrikával, a megbékélés jegyében.

Ugyanezt a dallamot használja Tanzánia, szuahéliül, Mungu ibariki Afrika néven, Zambia pedig Stand and Sing of Zambia, Proud and Free címen angolul.

Lengyelország a nagyon kivételes eset, amikor egy himnusz szövegében gyakorlatilag semmi sincs, amit más ország is használhatna, nem dicséri az ország természeti szépségeit és nem kér Istentől semmit. Az ország rengeteg szenvedése közül pillanatfelvételként örökíti meg azt az időpontot a 18. század végén, amikor Jan Henryk Dąbrowski Olaszországban megszervezte a lengyel légiókat, és reményekkel eltelve várták őt haza. Azért is különleges ez a himnusz, mert zeneileg is egészen más, mint a rendszerint lassú, ünnepélyes himnuszok: ez egy mazurka. Úgy is hívják, hogy Dąbrowski-mazurka.

Kazahsztán himnusza se éppen egy lassú dal, de szép, és ez a bácsi szépen is énekel.

Egyik örök kedvencem: Németország himnusza következik. Azelőtt Ausztria–Magyarország himnusza is volt Gott erhalte Franz den Kaiser címen, Joseph Haydn írta személyesen. Erre volt a legnehezebb egy jó felvételt találni, ahol igazán szépen éneklik (mert szöveggel az igazi), és nem hosszabb egy versszaknál, mert attól a németek vöröset látnak, és igazuk van. De végül olyan felvételt találtam, amin egymás után hangzik el két nagy kedvencem. Előbb ez, aztán az Örömóda mint az Európai Unió himnusza. Ebben a minőségében hivatalos nincs neki szövege, de azért mégiscsak szöveggel az igazi, éspedig németül. Az az eredeti. Sok nyelven hallottam már, azokat is szeretem.

Oroszország himnusza mindenféle felvételen nagyon szép, de van egy feltétlen kedvencem, ami mindenféle ország mindenféle himnusza közül a legelső, mert nemcsak zeneileg szép, irányt is mutat. De ez akkor látszik jól, ha előtte megnézünk egy felvételt a Szovjetunió himnuszáról, méghozzá nem is akármilyet, hanem az 1984. május elsejei díszfelvonulásról. Az egyik képkockán látszik a tornyok mögül felszálló füst: azok az ágyúk, amiknek a dörrenése ütőhangszerként kísérte a zenét, itt sajnos nem hallatszanak olyan jól, de én akkor tizenhárom éves voltam, a tévében élő adásban néztem és emlékszem.
  Ma újranézve – kiüresedett kulisszákat látunk. Érdemes végignézni a felvételt, még egy darabig ugrálnak a dróton rángatott paprikajancsik, akik persze a világ leghatalmasabb hadseregének katonái és annak világmorzsoló roppant erejét demonstrálják, de mi, az utókor igazából csak bábuk ugrálását látjuk.

Aztán eltelt némi idő, összeomlott a rendszer. A himnuszt is eltörölték, áttértek Glinka Hazafias dalára, ami azelőtt a föderatív szocialista köztársaság himnusza volt, csakhogy az egy teljesen érdektelen, unalmas dallam, és azelőtt az övék volt a világ egyik legszebb himnusza – tíz évig bírták, aztán visszavették. S a szövegét, a kommunizmus igáját lerázott Oroszország számára, ki más is írhatta volna, mint Szergej Mihalkov, aki először megírta a sztálinista himnusz szövegét, majd a sztálintalanított szovjet himnuszét is?
  De nem ez számít, hanem a következő felvétel, amin még véletlenül sem áll vigyázzba és nem tiszteleg senki. Táncolnak és énekelnek. Mert a fejlődés nem áll meg, és ebben érzem, hogy mekkora nagy nép az oroszok, akiket évszázadok óta eltipornak a cárjaik, főtitkáraik és most éppen elnökeik, de még mindig tudnak örülni. Itt éppen alighanem a függetlenség napját ünneplik 2013. június 12-én. A Szovjetuniótól…


És a végén az új kedvenc: Nepál. A királyság eltörlése után írtak egy teljesen új, egyszerűen frenetikus himnuszt, amiben már eleve kódolva van, hogy lehet éppen vigyázzba is állni, de minek. Ugyanannyit ér. És mozgalom lett belőle, feldolgozásokat írnak…

…és lépten-nyomon éneklik.

De hadd szóljak, hogy egyes videókon az eredeti, dévanagári írású szöveg torzul, máshol viszont a latin betűs átírásban jönnek ki zagyvaságok. A helyes szöveg az angol Wikipédia vonatkozó oldalán van, itt a dévanagári is pontos és a latin betűs átírás is. Onnan tudom, hogy én javítottam ki.

3.

De mint mondtam, a fejlődés itt nem áll meg. Léteznek másféle himnuszok is, amikre nem állnak vigyázzba. Azazhogy pont egy olyannal kezdem, amire igen. Meggyőződésem szerint létezik egy himnusz, amire a számítógépek állnak vigyázzba. Ez.

Van himnuszuk a dolgozó lányoknak. Nem én neveztem ki azzá.

A vadászpilótáknak. Ezt sem én találtam ki, a videónak is ez a címe.

Ez is egy himnusz. Még nem tudom, hogy eredeti funkcióján kívül kiké. Szívem szerint a világ politikusainak adományoznám.

Világunk nemrég tapasztalta egy új feminista himnusz születését is.

4.

Ami ennek a cikknek a megírására késztetett, az, hogy találtam még három himnuszt. Még egészen újak, nem sok közük van a politikához, és majdnem ugyanonnan jönnek. Kettőnek ugyanaz az ember írta a szövegét: Guntars Račs. A Daudz laimes, Latvijának a zenéjét is ő szerezte, a Vienkāršas lietasnak Jānis Ķirsis.

Ez a dal az, ami engem arra késztetett, hogy elkezdjek igaziból tanulni lettül, és tíz hónappal később, amikor Lettország 99. születésnapját ünnepelték, a NANDO többször is előadta, és apránként kezdett valamiféle alternatív himnusszá válni, olyanfélévé, mint nálunk a Bródy-dal, mondjuk Lettország 99. vagy talán majd a századik születésnapjának himnuszává. Minden adottsága megvan hozzá. Ezt a felvételt pont az ünnepen, november 18-án tették közzé, a Jāzeps Mediņš Zeneiskola fiúkórusával énekelnek. Hogy a jövőben mivé válik ez a dal, azt még nem tudjuk.

De hasonló a helyzet ezzel is, erről még a videóklip is egészen olyan, mint amilyet sokszor készítenek nemzeti himnuszokhoz, tájképekkel, főleg légifelvételekkel, én egyébként szeretem ezeket, illenek a himnuszok hangulatához. Tartalmilag is ez kimondottan egy himnusz.

Ahogy ez is. Igen, eredetileg sportolókat lelkesítő dal volna, de semmi sincs benne, ami alkalmatlanná tenné bármilyen egyéb célra, olyan emberek számára, akik törekszenek valamire. Én, többek között, meg akarok tanulni lettül felsőfokon, és ez a dal pontosan kifejezi céljaimat és azok elérésének módját.


Láng Attila D., 2018.2.10., 04:29:42

A Birodalom visszavág A Szovjetunió himnusza Birodalmi induló Bródy János Computer World Daudz laimes‚ Latvija Deutschlandlied Dievs‚ svēti Latviju Dolgozó lány Faltermeyer‚ Harold Glinka‚ Mihail Ha én rózsa volnék Hatikva Haydn‚ Joseph Hazafias dal himnusz Jégvarázs Jeszcze Polska nie zginęła Ķirsis‚ Jānis Kraftwerk Let It Go Let The River Run Maamme Menin’ Qazaqstanym Menzel‚ Idina Mihalkov‚ Szergej Mu isamaa‚ muu õnn ja rõõm Mūsu laiks Nkosi sikelel’ iAfrika Örömóda Oroszország himnusza Račs‚ Guntars Simon‚ Carly Šomase‚ Liene Szajaun thunga phulka hámi Top Gun Top Gun Anthem Vienkāršas lietas Williams‚ John zene

MeseerdőFölhívtam a rehabos embert


↞korábbi cikkek

A blog mérete: 1566 cikk, 7,8 millió betű, 1,56 millió szó