Upload failed. Maybe wrong permissions?
Kissy Android

User Tools

Site Tools
Kezdem kapiskálni

Fog ez menni. Az az érzésem, hogy a módszer jó, ez esetben meglepne, ha én lennék a legvilágelsőbb feltalálója. Koupilá, kapom el egyszerűbben Nika szavai közül, ez a koupit, vásárolni ige egyik alakja, hogy melyik, azt nem tudom, hiszen nyelvtant nem tanulok. Skoro zadarmo, mondja néhány másodperccel később: majdnem ingyen. Ezek a szavak összefüggenek, de hogy miről beszél, azt még nem tudom, ki vett vagy fog venni majdnem ingyen micsodát – ez még titok. A legnagyobb probléma, hogy a színészek az igazi cseh nyelvet beszélik, nem a nyelvkönyvek hanganyagában szokásos lassú, túlartikulált modorban szónokolnak, ezért nem értek minden szót, még minden mondatot se, mármint akusztikailag, nem jelentésileg, nem tudom, hogy mely szavakat kellene megkeresnem a szótárban. Gyorsan beszélnek, nem ügyelnek a pontos kiejtési árnyalatokra, sokszor zörejek is vannak közben, zene szól vagy egyszerre beszélnek. Tehetik, az eredeti célközönségük anyanyelvi szinten tud csehül, a szlovákok is. Én azonban csak néhány szót. De mondom, kezd kialakulni, hogy mi ennek a módja. Lehet, hogy több osztállyal később fogok eljutni azokhoz a szavakhoz, amiket egyszerűbben Nika a koupilá és a skoro zadarmo előtt-között-után mond, és nyilván valahol egész máshol fogom őket megtanulni, de amikor megint ezt a filmet veszem elő, rájuk fogok ismerni, mert már ismerőset hallok. A nyugati és déli szláv nyelveknek nyelvtanulói szemmel óriási előnye a nagyon egyszerű, világos kiejtés. Húsz éve tudok angolul, esszéket írok angolul, órák hosszat értekezek emberekkel írásban angolul – de a beszélt nyelvet egyszerűen nem értem, mert azt mondja, hogy [ɚ], és mire rájövök, hogy az most are, we’re, where, here, there, their, heir, netán az előző érthetetlenül elmosódott szótaggal együtt a mister, buster, butcher, cluster, faster, foster, roster, rooster, Worcester szavak egyikét alkotja, addigra a beszélő már több fejezettel odébb jár. És minden egyes szóval így járok. Sok-sok évvel ezelőtt láttam egy izraeli filmet, fogalmam sincs, miről szólt, de voltak benne zsidók, akik héberül beszéltek, arabok, akik arabul, és ez a két nép egymással angolul, feliratozva. Alig olvastam a feliratokat, mert minden szavukat értettem. Gyalázatos kiejtéssel beszéltek, valahogy úgy, mint a Verne-regények végén az idegen nevek kiejtésmagyarázata közönséges magyar betűkkel, hú ár jú, áj em kandoktor on dö tremvéj of dö sziti. Ezt mindenki érti, aki tud angolul, de egy bennszülött amerikánus nem így beszél, ő azt mondja, wra wre wro, és az leírva általában háromszor annyi szótag, nem számítva azokat, amikről mi is tudjuk, hogy némák.
  Számos nyelvben azonban nem így van, a szótárból megtanult szavakat úgy ejtik az élőbeszédben is, ahogy mi feltételezzük. Ilyen nyelv a magyar is, a nyugati szláv nyelvek is. (A keletiekkel az a gond, hogy a hangsúly mindent megváltoztat, azt mondja, hólabda, és nem tudni, hogy a szótárban az hogy van leírva, lehet, hogy tényleg hólabda, de lehet hólabdo, hólobdo és hólobda is, és ez egy egyszerű eset. Egyébként oroszul hólabda, magától értetődően, hideget jelent.)
  A csehben (és a szlovákban, természetesen) van némi trükközés az i hang betűjelével, de ez elég hamar megtanulható: háromféle mássalhangzó van, kemény, lágy és mindkétféle, mármost kemény mássalhangzó után csak kemény i állhat, vagyis ipszilon, lágy mássalhangzó után csak lágy, vagyis pontos i, a mindkétféle mássalhangzókat pedig bármelyik követheti. Ezután az ember bemagolja, hogy melyik csoportba mely mássalhangzók tartoznak (ez se nehéz, lágy az összes ékezetes mássalhangzó meg a c és a j, kemény a k, g, h, ch és négy lágyítható mássalhangzó lágyítatlan változata: d, n, r, t, végül mindkétféle a maradék: b, f, l, m, p, s, v, z), és ezután az élőbeszédben hallott kemény és lágy mássalhangzókról azonnal fogja tudni, hogy az utánuk álló i hangot milyen betűvel írja. Ha például azt hallom, hogy sztrícs, az leírva csak strýč lehet, ipszilonnal, hiszen az r kemény, és így meg is találom a szótárban: nagybácsi. Sajnos a mindkétféle mássalhangzóknál nincs ilyen támpont, létező szó a vír (örvény) és a výr (bagoly) is, de ha az egyik betűvel nem találom vagy olyasmit jelent, ami nem illik oda, megnézhetem a másikkal. Trükk még, hogy a hosszú ú hangot kétféle betű jelöli (ú – ů), de a karikás változat csak bizonyos szavakban fordulhat elő, ahol a ragozásban o-val váltakozik, mint például kůň – koňský, azaz ló – lóval kapcsolatos. Szó elején csak vesszős ú állhat.
  Van még a részleges hasonulás, ami a magyarul tanulónak is gond, hiszen azt hallja, hogy bapfőzelék, de a szótárban így hiába keresi. A csehben is így van, azt halljuk, hogy szpjef, de zöngés mássalhangzókkal van leírva, zpěv. Nekem az ad ebben nagy segítséget, hogy nyelvmániákus vagyok és rengeteg cseh és szlovák szöveget olvastam gyerekkorom óta, érteni nem értettem, de szóalakok megmaradtak a fejemben, ismerősek; voltaképpen mindig együtt éltem a cseh és a szlovák nyelvvel, csak nem próbáltam megtanulni, nem is lett volna miből. Csak most, amikor már van Wiktionary és rengeteg film a Youtube-on.
  Amikor tehát egyszerűbben Nika a fejére teszi az egeret és azt mondja, hogy klobouk (többet is mond, de azt még nem értem), akkor tudom, hogy ezt a szót hogy írják, nem állhat a végén g, bár a szóvégi zöngétlenülés miatt akkor is ugyanúgy kellene ejteni, de nekem ez a szó már ismerős, láttam százszor, csak a jelentését nem tudom. Most van mihez kötni, ezért megnéztem, kalap, egyszerűbben Nika divatos kalapkának használja az egeret, de pár pillanat múlva le is veszi, a füléhez teszi és hallgatja, amit az egér mond, azaz hovořil neki. Azt feleli: aha!
  Ezt viszont szótár nélkül is értem.

2015.10.05., 15:19
Növekszik

Huszonkét rész után 785 ezer szónál tartunk; ha most megjelenne nyomtatásban, a világ nyolcadik leghosszabb regénye lenne. 5,1 millió betű van benne, ez a Pallas Nagy Lexikona egy kötetének átlagos mérete.
  Mivel öt év telt el a történetben, egy-egy évet egymillió betűben, illetve 157 ezer szóban írtunk le – ebből kiszámolható, hogy mekkora lesz a végleges terjedelme. Lehet, hogy a világ második leghosszabb regénye lesz, ha megjelenik nyomtatásban. Valójában azonban az elején némileg szűkszavúbbak voltunk, kevesebb szóval több idő telt el, ez már nem így van, tehát valamivel még többre lehet számítani.

2015.09.30., 15:36
Kissy 22.

Elkészült a Kissy huszonkettedik része – jó szórakozást kívánunk hozzá.

Úgy tervezte, hogy végiggurul a folyóparton, Saint-Cloud-nál megy át a hídon, ez úgy húsz kilométer lehet, negyvenes átlagsebességet fog tartani, félóra és otthon van. Nem is lett volna semmi gond, ha a shindy át nem sétál éppen az orra előtt, amikor a Marie-híd lábánál várakozott a piros lámpánál. És egy gyereket vezetett kézen fogva.
  Kissy tűnődve nézegette a forgalmat, rutinszerűen ellenőrizte, hogy a zebrán átkelők és az autókban ülők között nincsen cica, és elnézte a shindyt, amint a kislányt kézen fogva áthalad az úton. Azok szép nyugodt léptekkel már a járdaszigetnél jártak, amikor neki verdesni kezdte valami a sisakját belülről. Shindy! Egy kislánnyal kézen fogva! A nyílt utcán!
  Meg kellett várnia a zöldet, aztán nem hajtott tovább egyenesen, hanem rákanyarodott a hídra. Végighajtott rajta, megelőzve amazokat, talált egy bicikliparkolót, letette a motort és elmélyülten tanulmányozni kezdte a régiségbolt kirakatát.
  Amikor a shindy megérkezett a kislánnyal, a rá vadászó alapítványi kisegeret tökéletesen lekötötte egy hétezer eurós Louis Vuitton táska szemlélése, annyira, hogy amikor húsz méter előnyt adva a nyomukba szegődött, már nem tudta volna megmondani, hogy táskát látott-e vagy repülőgép-anyahajót, és nem is érdekelte többé. Ballagott a shindy és a kislány mögött, nem sietett, mert amazok sem siettek. Először ők is megnézték a régiségüzlet kirakatát, aztán átmentek a túloldalra, mert emitt nem volt több kirakat. Kissy még a táskákat tanulmányozta, és a kirakatban tükröződő képen figyelte, amint a kislány a cukrászda bejáratára mutat, de a shindy lehajol hozzá, valamit mond neki, aztán továbbmennek.
  – C-c-c – közölte Kissy egy mutatós aranyórával. – Igazán vehetne neki egy szelet tortát, mielőtt megerőszakolja. A gyerek tízéves lehet, ebben a korban nagyra értékelik, ha a tortát még a nemi erőszak előtt kapják. Utána már nem esik olyan jól.
  Az aranyóra nem szólt semmit. Kissy hamarosan el is búcsúzott a kirakattól és követte a shindyt, aki az utca túloldalán türelmesen megvárta, hogy a gyerek szemügyre vegye a l’Île Flottante kirakatát is. Venni nem vettek semmit ott sem. Kissy kicsit előrement, a gyógyszertár kirakatát tanulmányozta. Majd továbbsétál, amikor amazok visszajönnek erre az oldalra, hiszen a shindynek nyilván dolga lesz… nem, nem biztos, hogy lesz neki dolga a patikában. Nem meri a gyereket bevinni magával és négy évszakos Michelin radiált venni vele, mert paranoiás. Kint hagyni se meri. Ami neki innen kellhet, azt már megvette jóval azelőtt, hogy a gyereket elcsalta.
  Jól számított, nem jöttek vissza erre az oldalra, csak a sarkon, ahol befordultak a keresztutcába. Egy könyvesbolt előtt álldogáltak pár percig, ügyet sem vetve a kisegérre, akinek el kellett haladnia mellettük, aztán beléptek egy piros portálú üzletbe. Kissy bólintott. Aha. Szóval mégiscsak elhozta cukrászdába, de nem abba, emebbe. Válogat. Kikereste az üzlet honlapját és csettintett a nyelvével. Ez nem is cukrászda, hanem teaház, alighanem drága hely, igazi különlegességekkel. Hosszú éjszaka vár a kislányra. Egy kis szerencsével a shindy egyenesen egy kibetonozott pincébe viszi, és soha többé nem ereszti el.
  Kissy ráérősen visszasétált az üzlethez és elballagott előtte. Azok ketten éppen a kiszolgálóval tárgyaltak. A kislány persze nem gyanít semmit, nem próbál neki jelet adni, még kevésbé megszökni. Pedig lehet, hogy évekig ez a kiszolgáló lesz az utolsó, akit lát, a shindyn kívül. Hacsak persze nem arra ébred holnap reggel, hogy a shindy ráadásul még meg is fojtotta.
  Kissy fölhívta az alapítványt, Nimbyt kérte. Műszaki segítségre volt szüksége.

2015.09.30., 15:24
Motivace

A nyelvtanulásban kulcskérdés a motivace, méghozzá két rétegben. Kell egy végcél: miért akarom megtanulni a nyelvet? Az nem elég, hogy tetszik, ennél sokkal több kell. És kell egy pillanatnyi cél: miért akarom megtanulni az adott lecke anyagát, miért akarom elérni a könyv végét? Itt viszont nem elég, hogy ez kell a nyelv elsajátításához, csak akkor, ha ahhoz viszont óriási a motivace. Például azé a nagymamáé, akinek a gyereke kivándorolt Dél-Amerikába, s jött haza az unokákkal, akik nem tudtak magyarul, hát a nagymama villámgyorsan megtanult spanyolul. Ez motivace. Azazhogy motivación.
  Nekem azonban nincs esélyem ilyen unokákra (bár nemrég találkoztam egy rokonommal, aki egy kukkot se tud magyarul, de ő nem ér, mert semmilyen más nyelven se tud, még csak héthónapos), úgyhogy valahol másutt kell keresnem a motivacét.
  Az angol pontosan ezt mutatja. Gyerekkorom óta tanultam angolul, mindenféle könyvekből, még tanfolyamra is jártam, és nem tudtam semmit. Azt hiszem, a nyelvtudás minimumának azt tekinthetjük, ha a négy készség (írni, olvasni, beszélni, beszédet érteni) közül legalább az egyiken elboldogul az ember egyszerű mondatokkal, elemi szókincs és nyelvtan használatával, beszűkült tárgykörben. Aki ezt se tudja, az tényleg nem tud azon a nyelven – hát én tényleg nem tudtam angolul. Amikor a PC-korszak rákényszerített, akkor úgy-ahogy megtanultam programok helpjeit értelmezni, de például a segédigék nagy része rejtély maradt. Mígnem aztán húsz évvel ezelőtt megjött a motivace, illetve akkor éppen motivation: Montgomery három regénye a Gutenberg-terv anyagából, amiket én okvetlenül el akartam olvasni, fogtam hát egy rezidens szótárprogramot, írtam egy kényelmes könyvolvasó programot és nekiláttam. A harmadik kötet végére egész jól tudtam kanadaiul.
  Az eszperantó volt az, amihez nem kellett motivace, illetve akkor éppen motivacio. Az eszperantó maga szolgál erre a célra, ugyanis éppen eléggé érdekes ahhoz, hogy az embert lekösse arra az időre, amíg megtanulja. Szó se róla, a többi nyelv is tele van érdekes dolgokkal, de nincs az a nyelv, ami olyan érdekes lehetne, hogy évek hosszú során át meg-megújuló élményforrást jelentsen, ami miatt a tanuló nem adja fel, hanem tovább küzd. Ennyire az eszperantó sem érdekes, de nincs is rá szüksége, hiszen legfeljebb hetekre kell lekötnie a tanuló érdeklődését. Az eszperantót a hülye is megtanulja pár hét alatt, rólam vegyen példát az olvasó, én csak elég bárgyú vagyok és én is megtanultam.
  A portugált nem sorolom azok közé a nyelvek közé, amiket ismerek, mert nem ismerem, de kétségtelen, hogy ahhoz is volt motivação. A szanatóriumban történt, az angolai és mozambiki srácokkal, akik tökéletesen beszéltek portugálul, valamicskét franciául, angolul, spanyolul is, magyarul persze édeskeveset. A magyarok meg ugye kizárólag magyarul, kiabálva, mert akkor hátha megértik, meg németül, úgy szerencsére tudtak, és a nővérke meg tudta kérni az angolai srácot, hogy teszem azt tegyen máshová egy dobozt, bitte der Doboz der Székre odarakieren, ÉÉÉRTED?! Sajnos Angolában ez a perfekt németség hiánycikk, úgyhogy addig mondogattam nekik, hogy a fiúk nem süketek, csak nem tudnak magyarul, németül meg még úgy se, amíg megtanultam én. Jól megértettük egymást, s csak utólag állt össze, hogy amit én tanultam, az egy portugál alapú, magyarral, franciával és angollal dúsított pidgin volt, és rajtunk kívül sehol a világon nem értette senki. Azóta én is elfelejtettem, nyilván ők is, ez a nyelv kihalt.
  Portugálul tehát nem tudok, de ahhoz legalább volt motivação. A többihez a puszta nyelvi érdeklődésen kívül semmi, nem is tanultam meg egyiket se, volt finn, arab, francia, spanyol, lett, vietnami, kínai, japán, ír, walesi, albán, lengyel, orosz, lovári, kalaallisut, hettita, örmény, izlandi, máltai, romanid, volapük, baszk, újgörög meg persze cseh és szlovák is, hogy csak azokat soroljam, amikre emlékszem – mármint nem a nyelvekre, hanem hogy belekóstoltam valami könyvbe róluk. Sok mindent megtanultam, vannak nyelvtani jelenségek, amiket ismerek, vannak mondatok vagy legalább szavak, amiket megjegyeztem, például a kedvenc görög szavam az apohoritírion, egyszerűen muszáj őket megenni, olyan szépen tudják mondani, hogy vécé. (Ez valójában a többes genitívusza, a szó végi n nem kell oda, de én mondatba ágyazva láttam.) De semmi prothimía nem volt arra, hogy tanulni akarjak újgörögül, csak néha beleolvasok egy-egy könyvbe és valami megragad a fejemben, vagy nem. Például a bank az görögül trapéz: trápeza. Mindkét szó asztalt jelent, de a nemzetközi szó az olasz banco, pad átvétele, a pénzváltók padját jelenti (lásd angol bench), a görög pedig eredetileg háromlábú asztal volt, a tripod van benne, ebből lett asztal általában, amit mindmáig jelent, majd a pénzváltók asztala és bank. Csak közben a szót átvette egész Európa egy geometriai fogalom jelölésére – hiszen egy téglalap alakú asztalt trapéznak látunk, hacsak föl nem csimpaszkodunk a mennyezetre. Sok szóval van így az újgörög, még ógörög korában exportálta őket és elterjedtek az egész világon, de közben a görög nyelv is fejlődött és ezek a szavak ma mást jelentenek. Az újgörögben fizika az kéményseprő, logika pedig teherautó. De lehet, hogy nem.
  A finnhez se volt elég a motivaatio, pedig gyerek- és felnőtt fejjel egyaránt belekezdtem, de valahogy mintha minden szó egyforma lett volna, köznapi földi ember nem tud különbséget tenni nuori, vuori, suori, muori, ruori és kuori között, pedig nuori az fiatal, vuori az hegység, suori az egyenes melléknév valamelyik alakja, muori anyó, ruori hajókormány, kuori kéreg, de ez hagyján, a keltainen és kultainen típusú szavak viszik a pálmát, kilencbetűsek, tőszavak mindketten, semmi közük egymáshoz és egyetlen betűben térnek el egymástól – Lomb Kató német anyanyelvű tanítványa jut eszembe, aki akkor adta föl a magyart, amikor összeakadt azokkal a szavakkal, hogy megörül, megőrül, megőröl és megürül. Ja, keltainen sárgát jelent, kultainen pedig gyönyörűt, és ha huori meg juori nincsen is, van huora, ami kurvát jelent, és juoru, ami pletykát. Úgyhogy nem szeretném tudni, hogy mondják finnül, kurva (huora) kisanyám (nuori muori) egyenesen (suora) áll fakéreg (kuori) cipőben a hajókormánynál (ruori) a hegyen (vuori) és pletykál (juoru), lényeg, hogy nem tanultam meg finnül.
  A lovári az a nyelv, amit o motivācio nélkül tanultam és helyenként egész jól meg is értek, egy körülhatárolt tárgykörön belül, nevezetesen ha arról esik szó, hogy zhal e rāca po pāji, valamint anav tuke but somnakaj, muro shukār gāzho, merthogy én Kalyi Jag-dalszövegekből tanultam lováriul. A dalszövegek egyébként mindig nagyon jók nyelvtanulásra, tudom ajánlani a Sosban fachot vagy az Amhrán na gCupánt, de a Na m’agapász torát is. Apropó gael, ott lett volna némi spreagadh, nevezetesen Fiona Ní Chiarraigh, de hamar be kellett látnom, hogy az ő anyanyelvi tudásához én akkor is kevés leszek, ha éjt nappallá téve bőszen tanulok (miközben nem is lett volna tananyag hozzá), autentikus forrásokból kell beszereznem mindent, amit gaelül mond. A kilencvenes évek közepén ez még kicsit döcögve ment, gyakorlatilag közmondásokat és egyéb állandósult kifejezéseket használ, merthogy ezek voltak elérhetők a neten, aztán később már volt gael levelezőlista, ott kérdeztem. Megtanulni tizenvalahány év alatt sem sikerült semmit, még olvasni se, pedig negyven-ötven nyelven tudom aránylag helyesen kiejteni az írott szöveget anélkül, hogy bármit értenék belőle, hát a gael nincs köztük és nem is lesz, azt írják, fh’dhaoibhaeriúidheachtuíochdearraigh, és azt ejtik, hogy mú. De lehet, hogy gá.
  A kínainál eleve az írásjegyekre korlátoztam érdeklődésemet, ebből egy blogkönyv lett ebben a blogban jó néhány évvel ezelőtt, s ma is több tucat írásjegyet fölismerek, egy részüket leírni is tudom, netán a jelentésüket, ritkább esetben a kiejtésüket is tudom. De arra már nincs bennem dòngjī, hogy a nagyon trükkös kínai mondattannal is foglalkozzam. A kalaallisutból viszont az alaktant szeretem, csodálatos, hogy mindenre van egy képzőjük, toldalékuk vagy simuló szócskájuk, és használjákmi. Mi, az egy simuló szócska, azt jelenti, „valóban”, és bármihez csatolhatómi, például toquppaami „ő valóban megölte őt”. De ilyen rövid szavakat csak akkor használnak, ha kevés a mondandójuk, egyébként misissueqqissaarsinnaallutik az egy átlagosmi hosszúságú szó. A vietnami viszont éppen ellenkezőleg, a rövid szavakat szereti, hat betűnél hosszabb szó nem is fordulhat elő, én ötöt tudok, không azt jelenti, hogy nem. Ennél többet không tudtam megjegyezni.

*

De ideje rátérnem arra, amiért elkezdtem ezt a cikket. A motivace. Ez a szó már maga jó példa, amikor megnéztem, hogy mondják, meg voltam lepve, mert nekem a motivácia volt a logikus, de az biza szlovákul van. Vannak tehát különbségek, de rengetegszer előfordult, hogy cseh szavaknak rögtön tudtam a szlovák megfelelőjét és Vica verse, miközben a jelentésükről fogalmam se volt. Például a szlovák výsledok – cseh výsledek. Eredményt jelent, de ezt rövidesen úgyis elfelejtem. Úgyhogy nem tulajdonítok jelentőséget annak, hogy csehet vagy szlovákot tanulok, ha értem, értem, a többi nem számít (nepočítat). A lényeg a motivace. Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Világos? Nekem sem, egyelőre csak a latin szavakat értem benne, de arra nincs bennem valami haj de nagy motivace, hogy pont ezt a mondatot értsem. Illetve mégse, mert vedoucí výroby az gyártásvezető, és minimális szótárazással kiderül, hogy vnitřní az belső, vnější külső, soubor pedig csoport, ebből össze is áll a mondat, de – és most jön a trükk. Jelen pillanatban nem kutatom, hogy pontosan milyen szóalakot képez az u az organismu végén, az i az energetizaci végén, a k elöljárót is belevéve, azokban a mondatokban se végzek különösebb nyelvtani elemzést, amikre van vagy lesz motivace. Elég, ha annyi érteni mondat, hogy rézbőrű főnök eladni két ló sápadtarcú. Majd a szövegösszefüggésből kiderül, hogy ki adta el a lovakat kinek. És ha mindenáron az akar kijönni, hogy a sápadtarcút adták el a két lónak, akkor majd megnézem a nyelvtant. Addig nem. Ha letecká havárie v prostor Suchdola, akkor nem kutatom, hogy miért nem letecké havária és miért nem k prostori vagy na prostorách. Elfogadom a mondatokat olyanoknak, amilyenek, és nem kérdezem, hogy miért úgy mondják, legfeljebb egyes kivételes esetekben. Szintén csak kivételes esetekben használok könyvet, lehetőleg nem a Sipos–Benát, mert attól a falnak lehet menni, maximum a nyelvtani táblázatait. Nem fogok szótárfüzetet vezetni, mert amire emlékszem, arra emlékszem, amire nem, azt meg majd megnézem a neten. És nem végzek olyan gyakorlatokat, hogy „fordítsa csehre: Jancsi mosogat, Katika a császár, három kicsi kacsa ide-oda császkál”, mert ez dögunalmas (nudný), szó sincs róla, én ugyanis egyáltalán nem akarom tudni megértetni magamat csehül, az első fokozat tíz évében semmiképp sem. Nem esem kétségbe (zoufalství), ha mégis sikerül, de nem ez a cél, hanem hogy – őket megértsem. Egyszer majd Veronika Jandovát is, akinek egy szava sincs magyarra fordítva, ezért csak valamikor később következhet, pedig első ránézésre érzem, hogy egy igazi drámai hősnő (pravá dramatická hrdinka). Nem, előbb azok jönnek, akiket már ismerek magyarul, legelsőként alighanem Sova főorvos és a bori kórház, egyszerűen azért, mert Ladislav Chudík pontosan artikulált, szép orgánumánál jobb tanár akkor sem akad, ha nem is a cseh volt az anyanyelve. Ez már tényleg motivace, végignézni azt a remek sorozatot, minden kórházsorozat (nemocniční seriál) ősét, két nyelven egymás mellett, váltogatva, hogy kiderüljön, mit mondanak és az mit jelent, esetleg egy-egy szót megnézve a slovníkban is, de csak ha musí.
  Ez a módszer eléggé emlékeztet az immerziós nyelvtanulásra, amikor az ember elmegy a nyelvországba (jazyková země), mindenki azon a nyelven beszél körülötte, hát megtanulja, viszont hiányzik belőle az a szintű motivace, hogy ha az ember nem tanul elég gyorsan, akkor esetleg éhen vész vagy eladják két kecskéért. (A kecske finnül vuohi, csak még a korábbihoz. Finnül valószínűleg ötbetűs, sőt hosszabb szavakkal is jól lehet játszani azt a játékot, hogy kar – kár – kád – vád – vám – lám – láz – ráz – rág – vág – vég – vér – tér – tép – lép – lap – kap. Csehül aligha, mert minden szó különbözik.) De ekkora motivace nekem nem kell, nekem éppen elég motivace Veronika, egyszerűbben Nika, Lucie, az utca réme, a két apró čarodějka… ja igen, egy hete volt, valami egész mást kerestem a Youtube-on, de a jószág ugye kirak videókat azzal kapcsolatban, amiket korábban látott az ember, ezért törlök a historyból azonnal minden politikai tárgyú videót, ha egyszer-egyszer valamiért megnézek egyet, meg mindent, amire olyan videók jöhetnek relációban, amik nem valók gyerekszemeknek, mint például olyan kulcsszavakra, mint radioaktivitás. Vigyázni kell, mert egy hete pont a Cserenkov-sugárzás miatt néztem utána dolgoknak és ott volt ez a videó, ugyanez fordítva is lehetséges. Az volt a címe, Čarodějky z předměstí. Mindkét szó csak halványan rémlett, de az is elég volt, hogy rögtön összerakjam, Külvárosi boszorkányok, és én ismerek egy ilyen filmet. Jobban mondva nem ismerem, még a múlt században láttam és csak annyira emlékszem belőle, hogy gyerekek voltak benne, akik varázsolni tudtak, állatok is voltak meg jó nagy kavarodás. Čaroděj az varázsló, nőnemben čarodějka boszorkány, čarovat az varázsolni, píseň pedig dal, van neki egy remek főcímdala, meg is próbáltam kiszótárazni, valamicskét már megértettem belőle. Zdeněk Svěrák írta, rossz nem lehet. A Můj časszal is próbálkoztam, de még csak pár szó erejéig. A dalok egyébként is a nyelvtanuló barátai, anno cicmic volt angol nyelvtanfolyamomról leginkább gyerekdalokra emlékszem, meg itt föntebb is emlegettem különböző nyelvű dalokat.
  Szóval kváziimmerziós módszer, filmekkel. Ha egyszer megértem, hogy egyszerűbben Nika mit mond, elértem célomat. Akkor hatott a motivace.

2015.09.28., 17:02


Kék ragyogás

Mi mást is tehetne egy ép lelkivilágú hatéves kislány, ha a fémdobozból, amit az apja szétszed, szépen csillogó kék por szóródik a földre, ahol ő játszik és a szendvicsét eszi? Természetesen rákeni a karjára, gyönyörködik a szép csillogásban, megmutatja a szüleinek, akik természetesen mosolyognak és azt mondják, hogy nagyon szép. És a szendvicsét is persze megeszi, bár arra is szóródott a porból.
  Szegény gyerek még egy hónapig szenvedett. Egy terabecquerel cézium–137 jutott a szervezetébe. A szülei túlélték, alighanem kisebb adagokban kapták a sugárzást, de Leide das Neves Ferreirán kívül még hárman haltak meg, és kétszázötven embert találtak szennyezettnek, száztizenkétezer megvizsgált közül.
  A kapszulában levő teljes mennyiség akkoriban ötven egész kilenc tized terabecquerel volt, köznapi mértékben kilencvenhárom gramm. Igen, az osztás eredménye alig több mint fél gramm, ennyi jutott a gyerek szervezetébe, és ő kapta a legnagyobb dózist a halálos áldozatok közül – a nagybácsi egyik huszonkét éves alkalmazottja csak ennek a háromnegyedét. Viszont maga a nagybácsi többet kapott az unokahúgánál, és túlélte, az alkohol vitte el hét évvel később. Hogy miért ivott, nem kell kutatni, a két alkalmazottja és a kislány mellett a felesége is meghalt, a környékbeli házakat lerombolták, a talajt földózerolták, nemzetközi segélycsapatot kellett bevetni, egyszóval kicsiben lejátszódott mindaz, ami A Prometheus-válság című regény végén – mert ő megvett egy csomó ócskavasat.
  Senki ellen nem emeltek vádat azok közül, akik hozzányúltak a kapszulához és túlélték. Fogalmuk sem volt semmiről. Százezer vagy egymillió emberből egy ha akad, aki tudja, hogy a kék ragyogás mit jelent, de ők sem tudják, hogy mi a teendő, ha meglátják azt a fényt. Menekülni kellett volna, abban a pillanatban, semmi tárgyat nem hozni magukkal, és azonnal hívni a katasztrófavédelmet.
  Én tudom, mi a Cserenkov-sugárzás, mert olvastam róla, de ha én vagyok ott, én sem ismertem volna fel. Vizsgálgattam volna, hogy tényleg világít-e vagy csak úgy tűnik, besötétítettem volna a szobát, és közben múlt volna az idő és minden jelenlevő kapja a gigabecquereleket. És ha tényleg világít, akkor mi van? Mindenki tudja, hogy az éjjel világító órák mutatóit régen radioaktív bevonattal látták el, azért világítanak. Az ártalmatlan, mármint amennyire a radioaktivitás ártalmatlan lehet, rádium–226 van benne, 1941 óta nem szabad 3,7 kilobecquerelnél többnek lennie. Abban a kapszulában ennek a húszmilliárdszorosa volt, mert nemcsak, sőt nem elsősorban az anyag mennyisége számít, hanem hogy mennyire radioaktív. De hát ezt nem lehet látni rajta, semmiből sem lehet tudni, még sejteni sem.
  1987-ben történt a brazil Goiânia városában, annak idején nem hallottam róla, vagy csak elfelejtettem, most véletlenül akadtam rá, egész más dolgokat olvasva. Szeptember 13-án egy bezárt kórházba két ember tört be, és mindenféle ócskavasat hoztak el. A radioterápiáról. Elkezdték szétszedni a zsákmányt, még aznap este rosszul lettek, de folytatták. Súlyos árat fizettek érte, egyiküknek az alkarját kellett amputálni, a másiknak több ujját. 16-án, amikor az egyik már kórházban volt – de nekik persze fogalmuk se volt, hogy miért –, a másiknak sikerült csavarhúzóval lyukat ütni a kapszula hatrétegű védőburkán – el se tudom képzelni, hogyan csinálta – és meglátta a kék ragyogást. Tetszett neki. Valamennyit kiszedett belőle, puskapornak hitte, megpróbálta meggyújtani, de nem tudta. Két nappal később egy ócskavastelep tulajdonosának adta el a kapszulát, amely egyébként körülbelül öt centi magas, nagyjából ugyanakkora átmérőjű fémhenger volt, szóval akkora, mint az a tégely, amiből én kenegetem a fájós oldalamat.
  Az ócskás – a kislány nagybátyja – értékesnek tartotta a kapszulát, amiből fény árad, valami természetfölöttit hitt benne, mindenesetre három napig mutogatta a barátainak, akik közül az egyik huszonegyedikén sikeresen ki is szedett némi céziumot. Az ócskás feleségén, a harminchét éves Gabrielán aznap jelentkezett a sugárbetegség, és ő lett az, aki gyanút fogott a sorozatos megbetegedések láttán, és a visszaszerzett kapszulával bement a kórházba – de csak egy héttel később, huszonnyolcadikán. Az ócskás fivére huszonnegyedikén hazavitte a kapszulát és további céziumport szedett ki belőle, a kislány ekkor kapta a sugárdózist. Másnap a kapszulát eladták egy másik ócskásnak, három nappal később Gabriela visszakérte vagy visszavásárolta és bement a kórházba, ezzel minden bizonnyal rengeteg ember életét mentve meg, ha a sajátját már nem is. A következő napon azonosították a sugárforrást és riasztották a hatóságokat.
  Százhuszonkilenc ember szervezetében találtak belső szennyezést – megérintik a port, aztán később esznek valamit, kézmosás után persze, de az nem tökéletes –, de ezek többsége megúszta ötven millisievert alatti, aránylag veszélytelen dózissal. Ezer ember kapott többet az egyévi természetes háttérsugárzásnál, kétszáz millisievertig, de ezzel is legfeljebb egy a százhoz az esélye, hogy rákot kapnak. Húsz évvel későbbi, 2007-es adat szerint ha ráktól nem is szenvednek, az emberek sugárzástól való félelmétől igen. Leidét üvegszál–ólom koporsóban temették el a rendes temetőben, de tüntetők tiltakozása közepette. Voltaképpen igazuk volt. A kislány már nem élt, de a testében ott volt a fél gramm cézium. Honnét tudhatják, hogy akik azt a koporsót készítették, jobb munkát végeztek, mint akik őrizetlenül hagyták azt a kórházat?
  A kórház üzemeltetői ellen persze vádat emeltek, kártérítést kellett fizetniük; tizenhárom évvel később ugyanezt kellett tennie a Nemzeti Atomenergia-Bizottságnak is, és gondoskodni a túlélők és leszármazottaik gyógykezeléséről.
  A nagybácsi és az egyik alkalmazott házának helyén mindmáig üres telek van, szeméttel borítva; a kislány családjának házát, illetve annak helyét nem tudtam megnézni, nem látszik az utcáról. Mindannyian a város nyomornegyedében éltek, kevés iskolát járhattak, aligha tudtak többet a radioaktivitásról annál az egy szónál, hogy Csernobil. Az előző évben bizonyára eljutott a híre hozzájuk is, de messze volt, aligha keltette föl a figyelmüket. Talán annyiban mégis, hogy Gabriela nem egyszerűen bement a kórházba, hanem a kapszulát is magával vitte. Talán Csernobil miatt fogott gyanút.
  Az üres, dekontaminált kapszulát ma Rio de Janeiróban őrzik, egy iskolában van kiállítva. Három évvel az eset után díjnyertes film készült Cézium–137 – a goiâniai rémálom címmel.
  Az ötvenegy terabecquerelből negyvennégyet sikerült visszaszerezni. Hét terabecquerel, azaz kicsit több, mint fél gramm soha nem került elő, nyilván szétszóródott, úgy felhígult, hogy már nem lehetett megtalálni. Ez azóta is bomlott és ma kevesebb mint négy terabecquerelt „ér”.
  Szörnyű, hogy ezt a négy embert olyan izotóp ölte meg, amelyet eredetileg rákos betegek gyógyítására használtak.

2015.09.21., 08:59


korábbi cikkek >>

A blog mérete: 1264 cikk, 6,3 millió betű, 1,32 millió szó