Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


A Rikandában úsztak

Sokéves elszánt erőfeszítéssel sikerült kideríteni, hogy mitől Lielā zive. Mert a hatodik ragozásban ilyen alak nincsen, alanyeset zivs–zivis, ģenitívusz zivs–zivju, datívusz zivij–zivīm, tárgyeset zivi–zivis, lokatívusz zivī–zivīs, vokatívusz zivs–zivis, instrumentalis zivi–zivīm. A dalban zive és tárgyesetben zivi szerepel, vagyis az ötödik ragozás szerint.
  A Tezaurs végre tudta. Ez egy apvidus, vagyis tájnyelvi alak, éspedig az ērģemei nyelvjárásban (izloksne). Ērģeme, észtül Härgmäe a valkai pagastsban levő falu, 319 iedzīvotājs lakik benne, és ott mondják így, ötödik ragozásban. Ott a Rikanda folyik, huszonnégy kilométer hosszan, a Sedába ömlik, az pedig a Burtnieks-tóba.
  Azon tűnődöm, mennyire lehet gyakori, hogy a nyelvjárásokban másik ragozásba kerülnek főnevek. S vajon milyen váltások fordulnak elő? Átmehet egy szó másik nembe is? Mondjuk lehet valamelyik nyelvjárásban, hasamra ütök, upe helyett upis, ötödik helyett második ragozás, hímnem? Mert vannak szavak, amik biztosan megcsinálják ezt, például sāls (só), ez konyhasó és kémiai izémicsoda értelemben is hímnemű, rendhagyó második ragozás, tehát az egyes datívusza sālim, de a köznyelvben megőrződött a régebbi hatodik ragozásbeli forma, sālij a datívusza, és az egész paradigma eszerint van.


Láng Attila D., 2018.12.10., 22:47:40

lett Lielā zive nyelvészet

AdottságokLáng Attila D. blogja
Adottságok

– Halló?
  – Jó napot kívánok, kérem, hogy kell használni a ZXCV–601-es készüléket?
  – Há nézze, odaáll eli, a kezit ráteszi a két foggattyura, lefele nyomi üket, oszt közbe megnyomi elü lenn a gombot.
  – De mivel nyomom elöl lent a gombot?
  – Há a faakával, mivel mással.
  – De én nő vagyok.
  – Aha, ja, oszt ha megnyomta a gombot, akkó…
  – Várjon már. De mivel nyomjam meg a gombot?
  – Moom, a faakával.
  – De nekem olyan nincsen!
  – Há a mindenkinek va.
  – A nőknek nincsen.
  – Ne má.
  – Ha mondom!

No, ilyen beszélgetések nem zajlanak le. Soha, sehol. De azt, hogy valaki nem lát, mert vak, a külvilágból fotonsugárzás útján érkező fényingerekre nincsen receptora, az elektromágneses spektrum négyszáz és hétszáz nanométer közötti hullámhosszú tartományát nem érzékeli, miszerint VAK, azt nem fogják föl. Harmadszori ismétlésre sem. Semmikor. Még nem hallottak ilyesmiről. Nem láttak gyerekkorukban képeskönyvet. Nem tudnak semmit a világról. Nincs is világ. Van egy iroda, és ott ülnek ők. Nem mennek haza onnan. Soha.


Láng Attila D., 2018.12.10., 14:45:29

fogyasztóvédelem fogyatékosok vak

Miért nem jár testőrök nélkül az utcán?Láng Attila D. blogja
Miért nem jár testőrök nélkül az utcán?

Politikus

1. időszak. Mert ez kölcsönöz neki fontosságot. Attól fél, teljes joggal, hogy enélkül senki se tudná, hogy ő mennyire fontos ember. Valójában csak önmagának fontos. (Ez később is így lesz.)
  2. időszak. Mert fél, hogy merényletet követnek el ellene. Valójában csak egy-két rivális politikustól kell félnie, és ha azokkal megállapodna, szabadon mászkálhatna, de ez túl egyszerűvé tenné a dolgot.
  3. időszak. Mert már testőrökkel sem járhat az utcán. Sem a közutálattól, sem a közröhejtől nem tudják megvédeni.

Színész, énekes, egyéb sztár

1. időszak. De, testőrök nélkül jár az utcán.
  2. időszak. Valószínűleg még mindig.
  3. időszak. Már nem, mert ezrével jönnének, akik mind-mind csak egyetlen kézfogást, ölelést vagy autogramot szeretnének, és agyonnyomnák a szeretetükkel.


Láng Attila D., 2018.12.9., 18:11:36

politika

VezetéstanAdottságok
Vezetéstan

1. Az embereknek választást kínálnak látszatrivalizálást folytató öltönyös barmok között, akik a fogsorukat villogtatva és nyűtt jelképeket lóbálva baromságokat ígérnek összevissza. Az emberek választanak, mert muszáj, illetve akik lépre mennek valamelyik öltönyös baromnak, azok választanak, az intelligensebbje otthon marad. Az egyik öltönyös barom címet és rangot nyer, de ugyanúgy együtt döntenek rólunk.
  2. Az öltönyös barmok különféle intézkedésekkel emberhez méltatlan helyzetet teremtenek. Mindenfélét megtiltanak, elvonják a pénzeket onnan, ahol szükség lenne rájuk, sokféleképpen. Kizárólag azért, mert imádják fitogtatni a hatalmukat. Valójában semmiféle valóságos kormányzást nem végeznek, és nélkülük sokkal jobban menne minden.
  3. Az emberek valameddig tűrik az emberhez méltatlan állapotokat. Egy idő után egypár ember összeszedi a bátorságát, és valamit megpróbál tenni a helyzet javítására. Természetesen csak nagyon behatárolt körülmények között, amennyi lehetőségeikből telik.
  4. Az öltönyös barmok egy kézlegyintéssel félresöpörve kinyírják ezeknek a kezdeményezéseknek egy részét, mert megtehetik, egyébként semmilyen elv nem vezeti őket, soha nem voltak elveik. Ötletszerűen, hatalmuk fitogtatására. Más részüket nem gáncsolják el, hanem kegyesen engedik, hogy az emberek tovább kínlódjanak ezzel, ahelyett hogy visszavonnák azokat az intézkedéseket, amiknek a károkozását ezek a kezdeményezések enyhíteni próbálják.
  5. Némelyik kezdeményezés jól sikerül, és valami működő, a társadalomnak hasznot hozó, értéket teremtő dolog lesz belőle. Ekkor az öltönyös barmok fogsorukat villogtatva és nyűtt jelképeket lóbálva elujjongják, hogy ezt ők végig lelkesen támogatták, sőt eleve az ő ötletük volt. És mindenki nekik tapsol.
  6. Hoznak új intézkedéseket, amik némelyike mintegy véletlenül tönkreteszi mindazt, amit ők állítólag lelkesen támogattak. Ezt különösen akkor, ha közben választás volt, és a látszólag vesztes fél volt az, aki korábban azt állította, hogy támogatta. De amikor később a brancsnak ez a része kerül hatalomra megint, nem állít helyre semmit abból, amit valaha állítólag támogatott és a látszatrivális szüntetett meg.

Disclaimer. Ez egy akadémikus minitanulmány, amolyan íróasztal mögötti fejtegetés, bár íróasztalom sincsen. Elkészítése során nem történtek valódi alanyokkal folytatott kísérletek, és egyetlen öltönyös barmot sem bántalmaztunk vagy öltünk meg.
  Pedig igény az lett volna rá.


Láng Attila D., 2018.12.9., 17:51:53

politika

Lumos solemMiért nem jár testőrök nélkül az utcán?
Lumos solem

mMortimer fFitzsimmons cConroy wWestinghouse tizenhárom évesen elolvasta a Harry Potter-könyveket, végignézte a filmeket, és ekkor kezdett emléktárgyakat gyűjteni. Ez a kedvtelése később is megmaradt, de igazi szenvedély csak két hónapig volt, amikor sikerült hozzájutnia egy garantáltan igazi Harry Potter-varázspálcához.
  Szabályszerűen próbálta ki. Lement a pincébe, a pálcát a mennyezet felé döfte, és elkiáltotta magát:
  – Lumos solem!
  A varázsfény nem gyulladt ki.
  Tizenháromszor próbálta, és tizenháromszor nem sikerült. Ekkor fölment a konyhába, ahol anyja éppen mosogatott.
  – aAnya, ez nem működik.
  Szokás volt a családban, hogy az egymásra vonatkozó megszólításokat egy kis- és egy nagybetűvel ejtették, ahogy a nevük is van.
  – Persze hogy nem, dDrágám. Ez csak egy játék. Nagyfiú vagy már, nem kevered össze a játékot a valósággal, nem igaz?
  mMortimer megvakarta a fejét.
  – Nem, de ez így nem járja. Ennek működnie kellene. Várjunk csak. Az első wWestinghouse, akinek kisnagybetűvel írták a nevét, az ugye a szépnagyapám?
  – Igen, kKisfiam, állítólag egy dadogó tiszteletes volt az oka.
  – Lássuk csak. szSzépnagyapa, szSzépapa, üÜkapa, dDédapa, nNagyapa, aApa meg én – számolta mMortimer az ujján. – Ez hét. Én vagyok a hetedik nemzedék. Akkor nekem sikerülni fog.
  Mrs. wWestinghouse kicsit zavartan bólintott, nem értette az összefüggést, de mMortimer közben már visszament a pincébe.
  Mindennap hétszer hét percig kísérletezett, és a hetedik napon ragyogó fény öntötte el a konyhát, amikor mMortimer felrohant a pincéből, kezében a varázspálcával, és Mrs. wWestinghouse elejtett egy tányért.
  – Ez volt az, aAnya! A filmekben teljesen rossz varázsigéket használnak! Nézd!
  Intett a pálcával és azt mondta:
  – Wingardium leviosa!
  Nem történt semmi.
  – Látod, ez van a filmben, ez nem igazi varázsige. Így kell.
  Megint intett a pálcával és így szólt:
  – ħʍɧɕẛɲḳƙɓɽƥɟɬƨʔƭȝȟɂɣɷʓʧ!
  A tojástartó a levegőbe emelkedett.

Azóta tíz év telt el. mMortimer fFitzsimmons cConroy wWestinghouse felnőtt és megnyitotta a wWESTINGHOUSE vVARÁZSLÓISKOLÁT, ahol a diákok mindenféle Harry Potter-varázslatot megtanulhatnak igaziból. Az iskola a garázsukban működik, a tandíj szerény, ötven dollár a teljes tanfolyamra. Annyi hallgató mindig akad, hogy mMortimernek legyen belőle egy kis zsebpénze. Egyébként londíner egy közeli szállodában.
  Nem lett híres. Ami igazi, az sosem olyan érdekes, mint a kitalálás.


Láng Attila D., 2018.12.6., 02:17:48

Harry Potter irodalom

GyűlöletVezetéstan


↞korábbi cikkek

A blog mérete: 1609 cikk, 7914054 betű, 1590528 szó