183/195 · 93.8%    
Íráskalauz

2001
22 ezer szó

 
Különös dolog az írás. Tudomány is, művészet is. Több ezer éves története so­rán a világ népei számtalan változatot kitaláltak a gondo­lat rögzítésére: kép-, szótag- és betűírások váltogatták egymást, s nem volt köztük két egyforma. Sok írás a már meglevők továbbfejlesztése, másokat egyetlen ember hozott létre íróasztal mögött. Néhányat csak egyetlen nyelv használ, másokat több száz, amelyek semmilyen rokonságban sincsenek egymással. S még egyetlen írásrendszeren be­lül is számtalan formában lehet leírni ugyanazt.
      Ez az írás az írásról szól. Nem tudományos igényű mű, csak amo­lyan kötetlen kalandozás a beszéd jeleinek tarkabarka világában.


ENGLISH INTRO

An adventure in the world of scripts.


TARTALOM (rendezd ábécébe)


    TOLLHEGY A PAPÍRON
ELSŐ RÉSZ. A VILÁGHÓDÍTÓ
    JÉZUS KERESZTJE
    KEZDETBEN VALA
    ZEUSZ ÉS APOLLÓN
    A SZENÁTUS ÉS A RÓMAI NÉP
    AZ EZERARCÚ
    VASFÜGGÖNY EURÓPÁBAN
    A LATIN BETŰ MÁS FÖLDRÉSZEKEN
    MINDEN OROSZOK
    GAJANE
    A KAUKÁZUS LÁBÁNÁL
    ALLAH NAGY!
MÁSODIK RÉSZ. AZ AGYAFÚRT
    A HOLDFÉNY ALATT
    A FELKELŐ NAP
    A KIS FÉLSZIGET
    A RÖVIDÍTETT
HARMADIK RÉSZ. A TARKABARKA
    KACSKARINGÓS TÖRTÉNELEM
    „DZSAJ HIND!”
    AMAR SZONAR BANGLA
    PANDZSÁB HEGYEI
    GUDZSARÁT
    ORISSZA
    TAMIL NADUTÓL MALAJZIÁIG
    ANDHRA PRADES
    KARNATAKA
    KERALA
FÜGGELÉKEK
    1. A TÖBBI ÍRÁS
    2. SPECIÁLIS ÍRÁSOK
    3. FONOLÓGIA
    4. ÉKEZETTAN
    5. ÍRÁSOK SZÁMÍTÓGÉPEN
    FELHASZNÁLT IRODALOM
    JEGYZETEK A 2014-ES KIADÁSHOZ