1/120 · 0.8%    
Dudormese

2001
14 ezer szó

 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ember – minden jóravaló mese így kezdődik. De azután a legtöbb mese olyan dolgokat mesél el, amik igazából nem történtek meg. Így kezdődik ez a történet is, meseszerűen, egy emberrel, aki volt egyszer, de igazából ám, és csakugyan azt tette, ami itt majd le lesz írva. Mégse mese akkor? De hiszen olyan, mint egy mese. Vannak benne sárkányok és űrhajósok, van benne városokra támadó hatalmas szörnyeteg, vannak kocsit vezető állatok és veszélybe került sarkkutatók. Olyan, mint egy óriási mesegyűjtemény, amiben minden mese megtalálható, amit valaha összehordtak. De mind egy szálig színigaz.
      Néha vannak ilyen igaz mesék. A dudormese ilyen mese. Egy szép napon egy tengerparti szikla félrebillent a homokból, s ennek következtében az egész világ megtanult egy szót dánul. Így történt – nem olyan, mint egy mese?


ENGLISH INTRO

Once upon a time there was a man – thus begins any decent tale. But then most tales tell things that didn’t happen really. This tale begins so, too, like a tale, with a man who once was, but really, and he did really what will be written here. So isn’t it a tale then? But it’s like a tale. There are dragons and astronauts, there is a huge monster attacking cities, there are animals driving cars and polar explorers in danger. It’s like a large collection of tales with all the tales once collected. But all of them are totally real.
      There are such real tales sometimes. The stud tale is such a tale. Once upon a time a beach rock had tilted out from the sand, and therefore, the whole world has learned a Danish word. So did it happen – isn’t it like a tale?


TARTALOM (ne rendezd ábécébe)


1. fejezet, amelyben dudoroknak még nyomuk sincs
10. fejezet, amelyben a dudor tudorrá válik
11. fejezet, amelyben mellünk büszkeségtől dudorodik
    1932
    1934–1948
    1949–1950
    1951–1958
    1959–1965
    1966
    1967–1968
    1969–1970
    1971
    1972
    1973
    1974
    1975
    1976
    1977
    1978
    1979
    1980
    1981
    1982
    1983
    1984
    1985
    1986
    1987
    1988
    1989
    1990
    1991
    1992
    1993
    1994
    1995
    1996
    1997
    1998
    1999
2. fejezet, amelyben a dudor színre lép
    2000
    2001
3. fejezet, amely a beatkorszakot dudorkorszak gyanánt énekli meg
4. fejezet, amelyben nagy dudor születik
5. fejezet, amelyben a dudorok mosolyogni kezdenek
6. fejezet, amelyben szkafandert öltenek a dudorok
7. fejezet, amelyben Sir Dudor kardot ránt
8. fejezet, amelyben feltűnnek a keresztbe tett dudorcsontok
9. fejezet, amelyben a dudorok megcélozzák az élet minden területét
    A Lego készletcsaládjai
    A legóemberkék családjai
Bevezető, amely megpróbálja tisztázni, mese-e ez vagy sem
Függelék
    Mutató