Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site ToolsÁttekintés a sorozatban tanultakról

1. Alapok

Ismerkedés a számítógéppel. A RETURN, ENTER, illetve NEW LINE billentyű. A PRINT utasítás. A számítógép belső felépítése. A kettes számrendszer. Példák a számítógép alkalmazására.

2. Ujjgyakorlat

A számítógép bekapcsolása. A billentyűzet. Programírás. A CLEAR SCREEN, DELETE, SHIFT, EDIT billentyű. Gépelés a Sinclair-gépeken. Programok kimentése, betöltése és ellenőrzése kazettán és lemezen. A mágneslemez tartalomjegyzéke.
  Kulcsszavak: AT, CLS, CSAVE, LIST, LOAD, PAUSE, RUN, SAVE, VERIFY.

3. Fejgyakorlat

Programírás, programtervezés folyamatábrával. Változók. Vezérlésátadás. A BREAK billentyű.
  Kulcsszavak: GOTO, INPUT, LET, REM, STOP.

4. Folytatás

Feltételes elágazás. Program törlése. Ciklus. Több utasítás egy sorban.
  Kulcsszavak: FOR, IF, NEW, NEXT, STEP, THEN, TO.

5. Elágazások, ciklusok

Elágazásos szerkezetek. Relációk. Műveleti jelek precedenciája. Logikai műveletek.
  Kulcsszavak: AND, ELSE, NOT, ON, OR.

6. Grafika 1.

Koordináta-rendszer. Karakteres grafika. Karakteres animáció. Pontgrafika.
  Kulcsszavak: BORDER, CIRCLE, DRAW, PI, PLOT, PRINT$, RESET, SET, TAB, UNPLOT.

7. A programozás módszere

Programtervezés, részfeladatokra bontás.
  Kulcsszó: END.

8. Szubrutinok

Szubrutinok. Paraméterátadás. Moduláris programozás. Egyenes rajzolása pontonként.
  Kulcsszavak: GOSUB, RETURN.

9. Függvények 1.

Matematikai és szöveges függvények. Függvénygrafikonok rajzolása. Numerikus és szöveges adatok konverziója.
  Kulcsszavak: COS, LEFT$, LEN, MID$, RIGHT$, SIN, STR$, TAN, VAL.

10. Függvények 2.

Felhasználó által definiált függvények. Véletlenszám-generálás. A memória közvetlen elérése. A billentyűzet olvasása.
  Kulcsszavak: DEF, FN, GET, INKEY$, INT, PEEK, POKE, RANDOMIZE, RND.

11. Tömbök

Tömbkezelés. Rendezés.
  Kulcsszó: DIM.

12. Játékprogramok

Játékokban használatos algoritmusok és funkciók. Gépi kód.

13. Grafikai lehetőségek

Vonalak rajzolása pontokból. Szabadkézi rajzolás rajzolóprogrammal. Adatsorok elhelyezése a programlistában.
  Kulcsszavak: ABS, DATA, READ, SGN.

14. Grafika a Commodore-on

Grafikus funkciók a Commodore 64-esen. Sprite-kezelés. Adatállomány fogalma, létrehozása, írása és olvasása.
  Kulcsszavak: CLOSE, INPUT#, OPEN, PRINT#.

15. Adatállományok

Adatállományok kezelése, feldolgozása. Parancsok a Commodore lemezegységnek. Menüprogramok.
  Kulcsszavak: ST.

16. Vizsgára készülőknek

Tanácsok azoknak, akik jelentkeztek a tanfolyam vizsgájára, illetve programozói pályára készülnek.


A tanult BASIC kulcsszavak teljes listája

ABS, AND, AT, BORDER, CIRCLE, CLOSE, CLS, COS, CSAVE, DATA, DEF, DIM, DRAW, ELSE, END, FN, FOR, GET, GOSUB, GOTO, IF, INKEY$, INPUT, INPUT#, INT, LEFT$, LEN, LET, LIST, LOAD, MID$, NEW, NEXT, NOT, ON, OPEN, OR, PAUSE, PEEK, PI, PLOT, POKE, PRINT, PRINT#, PRINT$, RANDOMIZE, READ, REM, RESET, RETURN, RIGHT$, RND, RUN, SAVE, SET, SGN, SIN, ST, STEP, STOP, STR$, TAB, TAN, THEN, TO, UNPLOT, VAL, VERIFY.