Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


TV–BASIC

tvbasic.jpg

2021


Köszöntöm a kedves nézőket, akik elhatá­rozták, hogy e sorozat segítségével megtanulják a BASIC programozási nyelvet. Mindenképpen hangsúlyozni szeretném, hogy segítségével, mert azt hiszem, hogy az adások figyelemmel kísérése mellett mindenképpen szükség lesz ehhez még majd a kézikönyv forgatására, némi gyakorlásra, no és a család kitartó türelmére. Vigasztalásképpen annyit szeretnék előrebocsátani, hogy nem tétele­zünk fel számítástechnikai alapismereteket, csupán csak a négy matematikai alapműveletet tekintjük ismertnek, s valljuk be, hogy ezt már egészen fiatal korunkban volt alkalmunk gyakorolni a legősibb számítástechnikai eszközök segítségével.


Amikor hozzáláttam, hogy a hagyományos módon lapozható könyvet készítsek hat éve kiadott we­bes publikációmból, még csak annak a tartalmát szerettem volna belevenni. Fokozatosan alakult ki, hogy a tévésorozat csak egy része lesz ennek a könyvnek, amelynek az is feladata, hogy bemutassa azt a számítástechnikai világot, amelyben a TV–BASIC 1985-ben napvilágot látott.


Letöltés PDF-ben


  Könyv: A4-es méret (210·297 mm), 325 oldal
  Melléklet: A4-es méret (210·297 mm), 88 oldal

További könyveim