Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site ToolsSzámítógép-paleontológia

Igazi számítástechnikus jóindulatúan néz a tíz, húsz vagy még több éves számítógépekre, de nem mulasztja el megállapítani róluk, hogy őskövületek. Ha pedig azok, akkor legfőbb ideje megalapítanunk a számítógép-paleontológia tudományát, és megnézni, mire megyünk vele.
  Az előző fejezetben szót ejtettünk az ókori számítástechnikáról és megállapítottuk, hogy a számlálókövek nélkülözhetetlenek voltak az akkori könyvelésben. De ez még nem volt számítógép, ókori értelemben sem.
  Az adattárolás csak hosszabb idő után vált a számítógépek fontos céljává, akkortól kezdve, amikor a háttértárak kapacitása elég nagy lett ahhoz, hogy lehetséges legyen nagyobb adatbázisokat tárolni, a sebesség pedig elég nagy ahhoz, hogy ezeket az adatbázisokat elfogadható időn belül fel lehessen dolgozni. Ez az 1960-as években következett be. Az ezt megelőző korok számítógépei csak számolni tudtak, illetve az adattárolás a számítások végzésétől teljesen külön feladat volt, más-más eszközök szolgáltak a két feladatra.
  Az emberiség a történelem hajnalán fedezte fel az adattárolást és a számolást is, de a két feladat ötven évvel ezelőttig nem találkozott. Nyilvánvalóan egyszerre voltak jelen az adattárolásra és a számolásra szolgáló eszközök, amikor el kellett végezni egy feladatot, amihez adott értékek voltak megadva, de az eszközök nem voltak azonosak. Egy kivétel volt mégis, egyetlen olyan eszköz, amin adatot is lehetett tárolni és számításokat is végezni vele: a papírlap, ami számítástechnikusi szemmel egy memória, s a ceruza a hozzá való írófej.

A számítógép-paleontológusok nemzetközi kongresszusa eddig még nem alakított ki egységes irányvonalakat e tudományág működésére, mert tudomásom szerint én vagyok az egyetlen számítógép-paleontológus. Én találtam ki ezt a tudományágat abban a cikksorozatban, amelyből e könyv lett, a tudományág nevét pedig csak most, amikor e fejezet címét leírtam. Úgyhogy megteszem, ami tőlem telik.
  A számítógép-paleontológia célja a számítástechnikai eszközök történetének kutatása az őskortól kezdve. A számítógép-paleontológia tudományának mai állása szerint (vagyis énszerintem) a számítástechnika történelme korszakokra bontható, és e korszakokat olyan technológiai forradalmak választják el egymástól, amelyeket szemléletváltozás okozott és/vagy kísért.
  A számítástechnika nagy korszakait olyan nevekkel láttam el, amelyeket az emberi történelemkönyvek is használnak, ámbár az analógia nem teljes, s a változások nem társadalmiak, „csak” technikaiak.

Őskor

Az emberiség őskorának első szakaszában még nem is emberek voltak, csak emberfélék. A számítógépek őskorának egész ideje alatt még nem voltak számítógépek, csak egyéb számítóeszközök. Az emberiség elszórt, apró törzsekben élt, amik semmit sem tudtak egymásról – a számítóeszközök elszórt, apró műszaki kezdeményezések voltak, amik semmit sem tudtak egymással kezdeni.
  A számítógépek őskora az emberiség őskorában kezdődött és az első programozható számítógép megjelenésével ért véget 1945-ben, vagyis évezredek felmérhetetlen során át tartott.

Ókor

Az emberiség ókora az írott történelemmel veszi kezdetét. Az ókorban hatalmas birodalmak és hatalmas építkezések voltak (például az ókori világ hét csodája hét nagyméretű épület és szobor, az ókori perzsa birodalom pedig ma a világ hatodik legnagyobb országa lenne). A számítógépek ókorában hatalmas, soktonnás gépszörnyek épültek, amiket egész sereg embernek kellett kiszolgálni.
  A számítógépek ókora a Neumann-elvvel kezdődött 1945-ben és huszonnyolc évig tartott.

Középkor

Az emberiség középkorára jellemző a sok kicsi hűbéri birtok, mindenféle földesúr, gróf, püspök korlátlan úr volt a maga birtokán, ahol csak ő parancsolt, tehát ott minden másképpen volt, mint a szomszéd territóriumon. A számítógépek középkorára a sok-sok elszigetelt géptípus jellemző, amiknél minden másképpen volt, mint a szomszéd géptípuson.
  A számítógépek középkora az első mikroszámítógép megjelenésével kezdődött 1973-ban és nyolc évig tartott.

Újkor

Az emberiség újkora sok szempontból az egységesülés kora: a népek és birodalmak tárgyalásokba kezdtek, nemzetközi szabványokat vezettek be például a mértékegységekre, vasút- és úthálózat épült, és az ipari forradalommal megkezdődött a tömegtermelés. A számítógépek újkorára is az egységesülés jellemző, a cél a kompatibilitás, alkatrészekben is, programokban is. Elterjed az internet, a számítógépeket tömegesen veszik használatba.
  A számítógépek újkora az első IBM PC megjelenésével kezdődött 1981-ben és tizenöt évig tartott.

Legújabb kor

Az emberiség történelmére napjainkban a tömegkommunikáció és a mobilitás a legjellemzőbb, aminek ma már éppen a számítógépek a legfontosabb eszközei. A számítógépek történelmében a legújabb kort* onnan számítom, amikor a gépek mobilakká váltak, kézben, zsebben hordhatók.
  A számítógépek legújabb kora az első PDA-k elterjedésével kezdődött 1996-ban és mintegy húsz éve tart.

Vadonatúj kor

Ez még nem következett be, és senki sem tudja, mikor és hogyan, milyen változások folytán fog bekövetkezni. De a számítástechnika fejlődése a jövőben sem fog megállni. A jövő számítástechnikájára a vadonatúj kor elnevezést fogom használni, amelyet Kántor Zsuzsától kölcsönöztem – bizonyára megbocsátaná.

No persze e határkövek egyikére se lehet teljes biztonsággal rámondani, hogy márpedig az az évszám az egyetlen és teljesen bizonyos határ, és semmikor máskor nem lehetett. Az egyes korszakok tárgyalásánál kitérek majd arra, hogy mik lehetnek azok az események, amikhez még társíthatjuk a korszak beköszöntét, és miért éppen azt választottam közülük, amelyiket.
  Azt is hozzá kell tennem, hogy ezek a korszakok átfedik egymást az időben. Az emberiség kőkorszaka mintegy négyezer évvel ezelőtt véget ért, de Ausztráliában a tizenhetedik századig tartott, s mindmáig élnek a világ számos táján apró törzsek, amik elkerülték a kapcsolatot a civilizációval. Hasonlóképpen a számítástechnikai ókor hatalmas gépeinek némelyike jócskán használatban volt még, amikor már a középkor is elmúlt és beköszöntött az újkor, s ma, a legújabb kor tizenkilencedik évében a világot még mindig benépesítik az újkor PC-i. Később majd megvizsgáljuk, vajon csakugyan egy külön korszak-e az, ami legújabb kornak neveztem el, vagy csak az újkor folytatása.

* Az emberiség történelmében csak a kommunista tudomány különböztetett meg legújabb kort, a mai történészek inkább modern kornak nevezik, és persze nem az 1917-es bolsevik forradalomtól számítják, hanem inkább 1945-től. Mégis ezt a kifejezést választottam, mert jobban illik az ős-ó-közép-új sorozatba, és könyvem céljából úgysincs politikai jelentősége.