Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools
Láng Attila D.

  

Opinidiferenco


  

Al Ŝigeko,
  kiu vidis, travivis kaj priverkis tion,
  kaj nun maltrankvile subrigardas nin,
  ĉar timas pri ni je ripetiĝo;
  pluse al Marie kaj Pierre,
  kiuj ne ĉi tion volis;
  kaj al Harry S.,
  kiu jam suspektus tion;
  kaj al Brian W.
  kaj al Walter M.
  kaj al Isaac
  kaj al mi mem,
  kiuj scias tion precize;
  kaj al la sidantoj antaŭ la Ruĝa Butono,
  kiuj espereble ankaŭ;
  kaj al la Ruĝa Butono,
  ankaŭ ĝi estas ja homo

Generalo Bulzer, la Ĉefstaba Strategia Ĉefrespondeculo de la Ŝtata Patrujdefenda Ministrejo en la Ĉefstaba Strategia Milita Ĉefkomandejo de la Ŝtata Patrujdefenda Ministrejo fleksiĝis super tablon kaj metis signojn sur la mondmapon.
  ST–2, la Ĉefstaba Strategia Ĉefkomputilo de la Ŝtata Patrujdefenda Ministrejo formigis ĉi signojn elektronikaj komandoj kaj peris ilin al la Ŝtata Kaj Nacia Armeo de la Ŝtata Patrujdefenda Ministrejo.
  Generalo Bulzer desegnis ruĝan cirkleton ĉirkaŭ punkton. – La celpunkto 94-a – li diris. – Frapo unuagrada post du horoj.
  ST–2 analizis la eldiritaĵojn. – La ventodirekto kaj la montarreliefo direktigos nordorienten 12,1 kaj 86,4 procentojn da la impulsondo kaj la radioaktiva elŝutaĵaro, respektive – ĝi observis. – Do la malamikoj moviĝos la taktikajn lokojn en zono 13F. Ilia kontraŭatako atendeblas en zonoj 46P kaj 40R.
  Generalo Bulzer mem sciis ĉion ĉi. – Frapo unuagrada al la celpunktoj 19-a kaj 26-a en la sama tempo. Kaj frapo triagrada al la 6-a celpunkto.
  ST–2 analizis la eldiritaĵojn. – Zono 46P liberiĝos en ĉi kazo – ĝi observis. – La malamika atako direktiĝos al zono 49V anstataŭe.
  – Ĝuste – diris generalo Bulzer. – 4-a ondo finite. Komandojn perigi.
  ST–2 havis diversan opinion. Laŭ la Deĵora Regularo ĉi tion ĝi devas anonci per la alparolo „Sinjoro generalo”.
  – Sinjoro generalo – ĝi ekdiris –, la 6-a celpunkto estas ne alia ol Parizo.
  Generalo Bulzer kontrolis tion sur la mapo. La konstato estis ĝusta.
  – La observo ĝustas – li deklaris.
  ST–2 daŭrigis la konigon de sia malsama opinio. – La 6-a celpunkto estas Parizo, sinjoro generalo! Sur la du bordoj kaj etaj insuloj de la Sejno! Poetoj, verkistoj, pentristoj, komponistoj vivis inter ĝiaj muroj, kaj verkis iliajn verkaĵojn inspirite de l’ romana atmosfero de antikvaj urbopartoj aŭ de l’ svarma vivo de modernaj kvartaloj! Parizo, la antikva Lutecio estas la centro de orienteŭropa civilizacio, la akropolo de homa kulturo universala! En ĉi tiu urbo ribelis la popolo de Franclando en 1789, por forpeli la sangamanan, senindulgan tiranon kaj per la triopa slogano de l’ Libero, Egaleco, Frateco lumigi la trikoloran torĉon demokracian, kiu ĉirkaŭbrilis la malluman ĉielon de Eŭropo, ĝemante sub la ŝarĝo de mezepoko kiel nova betle§ema stelo, kaj lumigis ĝian horizonton per la brilo ĉielarka de l’ novepoko… – Ĝia voĉo singultis je momento, sed ĝi fortigis sin. – Ĉiuj partetoj de Parizo kunigas centojn da simboloj! La Montmartre, la Bois-de-Boulogne, la Pigalle, la Kampo de Mars, Versailles, la Notre-Dame, l’ Arc de Triomphe, la Louvre, la Trocadéro, kaj sur tio la Turo de Eiffel, simbolizanta Parizon, Franclandon, Eŭropon, la Teron, la Sunsistemon, la universon!
  ST–2 laŭdege, entuziasme komencis kanti la Marseillaise-on.
  Generalo Bulzer ekpuŝis butonon. – Kapitano? Alportigu la ST–3-an… Jes… Denove tiu eraro, kiel ankaŭ ĉe ST–1… Jes. Ĉu vi kontrolis la laboron?… Ordonu, ke ni povu labori jam per seneraraj maŝinoj. Skandale… Ĉu la epokon de teĥniko, kapitano?! Nun ankoraŭ la homo estas la sola ilo fidinda. Diru, ke oni sendu ankaŭ iun manĝeblaĵon.
  ST–2 finis la francan himnon.
  – „…ilia sang’ la limon aspergu jam!”