Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Login

login.jpg

2015


Az első számítógépek mind egyedi példányok voltak, sorozatgyártásról még jó ideig nem lehetett szó. Rendkívüli dolog volt akkoriban egy számítógép, és sokáig egészen titkos is, hiszen még a háború idején, katonai fejlesztésként indultak. Később titkosak már nem voltak, csak misztikusak. Néha megjelent róluk egy-egy fotó a magazinokban, s az újságírók lelkendeztek egy sort a nagy tudású elektronikus agyról, amely hamarosan képes lesz, netán már most is az, arra, hogy – és következett valami tökéletesen abszurd jóslat a mesterséges agyak tudásáról, nem ritkán olyasmi, amit a mai számítógépek se tudnak még. A laikusoknak természetesen fogalmuk se volt, hogy mi az a számítógép és mire jó. Azt hitték, hogy gondolkodik, úgy, mint egy ember, vagy még fejlettebben, hiszen akkora hatalmas.
  Sokszor a szakemberek is elvetették a sulykot, egyes problémákat egyszerűbbnek gondoltak, mint amilyenek. Csató István 1964-ben megjósolta, hogy hamarosan akkora számológépeket állítanak majd elő, amiket bárki a zsebében hordhat – s ez így is történt, 1971-ben megjelentek az első zsebszámológépek –, de azt is hozzátette, magától értetődő természetességgel, hogy a gép élőszóban is megérti majd az embert. Ez azonban 2011-ig, az Apple Siri programjának megjelenéséig váratott magára, és az élőszó ma is ritkán használt módja a gépek irányításának. Ma, 2015-ben legjobb tudomásom szerint nem jellemző, hogy az emberek diktálni akarnának a zsebszámológépüknek. Nyugodtan nyomkodják a gombokat.


Ez a tizenkilencezer szavas képeskönyv saját szubjektív látásmódom szerint mutatja be a számítástechnika történetét, az emberi történelemhez hasonlóan korszakokra osztva, az őskortól a lehetséges jövőig.


Letöltés