Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Így készül a program

igykeszulaprogram.jpg

2021


Így is minden tökéletesen működik, az elemek az akna egész óriási szélességé­ben mozgathatók, a betöltött sorok eltűnnek. Egy baj van: elvettük a játék izgal­mát. Eddig se volt sok neki, mert a tetrisnek az a lényege, hogy egyre gyorsabban esnek az elemek, egyre nehezebb elhelyezni őket, de ezt magyarázhattuk azzal, hogy ez még egy munkaverzió, ahol az elemek szándékosan nem esnek maguktól, pláne nem egyre gyorsabban. Most viszont mi sem könnyebb annál, mint helyet találni az elemeknek, a hatalmas aknában rengeteg hely van; az építmény csak ak­kor lesz magasabb, ha a játékos szándékosan nem tölti be a sorokat.
  De tegyük fel, hogy a játékos valamilyen módon motiválva van arra, hogy ma­gasabb építményt hozzon létre. Ez érdekesebb lenne, mint egyszerűen visszaállí­tani aknax-et 12-re. (Ámbár érdemes azt is kipróbálni, hogy milyen lesz a játék, ha még ennél is kisebb értékre állítjuk. A legkisebb játékra alkalmas érték 6, hi­szen két kocka kell a falaknak és négy az aknának, hogy a fekvő I elem is elfér­jen.) A széles akna nem szokása a tetriseknek – most csinálhatunk valami eredetit.
  Mi motiválhatná a játékost arra, hogy magasabbra építkezzen? Például felada­tául tűzhetnénk ki, hogy a tetriselemekből megépítsen valamilyen alakzatot. Ha sikerül, újabb alakzattal jutalmazzuk.
  Ezen azért morfondírozni kell egy kicsikét. Van egy felépítendő alakzat (mondjuk egy 5 kocka szélességű függőleges torony az akna aljától 15 kocka ma­gasságban), amit berajzolunk az aknába, hogy a játékos lássa, mit kell felépítenie. Persze ez a rajz nem akadályozza az elemek mozgását. Nem tiltjuk meg, hogy ele­meket tegyen az előírt alakzaton kívüli területre, csak azok persze nem számíta­nak bele az alakzatba. Ha megtölt sorokat, akkor az alakzaton belüli és kívüli koc­kák egyformán lejjebb kerülnek, ami vagy hasznos a játékos építkezése szempont­jából, vagy nem, a helyzettől függ.


Igazából 2004–2005-ben írtam ezt a könyvet, egy végül nem publikált monográfia egyik fejezeteként. 2021-ben összeraktam külön könyvvé. A mű egy program – egy egyedi kivitelezésű tetris – létrehozását meséli el apró lépésenként, a legelső lépések morfondírozásától addig, amíg – amíg megírtam. Mivelhogy félbeszakadt 2005-ben. De érdekes játékot hoztam létre.


Letöltés