Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


A Vicky rendszer keresője

A keresés meghívása

A böngészőbe az alábbi címet kell írni:

lattilad.org/vicky/doku.php/vickysearch?

A ? jelet egy vagy több feltétel kövesse. Ha több feltétel van, azokat / jellel válasszuk el egymástól. A keresés azokat az oldalakat adja ki, amelyek az összes megadott feltételnek megfelelnek, és jogosultságunk van látni őket.
  Ha nem adunk meg feltételt, egy szövegdobozt kapunk, ahol beírhatjuk a feltételt.

Egy feltétel szerkezete

Minden feltétel (kivéve az opciókat, lásd később) három részből állhat, ebben a sorrendben:

  1. jelek,
  2. névtér vagy névterek,
  3. keresendő szöveg (vagy egyéb adat).

Jelek

Minden feltétel elején egy vagy több jel állhat, tetszés szerinti sorrendben. A jelek a következők:
  ? – keresés a teljes szövegben
  $ – keresés a file-névben
  ~ – dátumkeresés
  > – címkekeresés szövegrésszel
  < – címkekeresés teljes címkével
  # – médiakeresés (még nem működik)
  (ha a fentiek egyike sem szerepel, akkor a címben keresünk)
  % – kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak
  ! – az ennek a feltételnek meg nem felelő oldalakat keressük
   – reguláris kifejezést keresünk
  = – ez a feltétel opcióként értelmezendő

Névterek

A Vicky összes névterére lehet keresni (ahol a felhasználónak olvasási jogosultsága van). Ha névteret is megadunk, utána : jelnek kell állnia. Több névteret is felsorolhatunk ,-vel elválasztva, illetve használhatjuk a * jelet névtérnek, ami az összes névteret jelenti. A névterek után alnévtereket a . jellel adhatunk meg, ezek között is szerepelhet *.
  Rövidített névterek:
  b – a LAttilaD-blog
  k – az összes elkészült és publikált irodalmi mű névtere együtt, blogok nélkül
  t – a Talema-blog
  z – az összes blog együtt
  Ha nem adunk meg névteret (nincs : a feltételben), az a b-vel, vagyis a LAttilaD-bloggal egyenértékű.

Névteret csak az első feltételnél adhatunk meg, a továbbiakat a kereső nem veszi figyelembe, hiszen egy oldal nem tartozhat egyszerre több névtérbe.

Címek keresése

Keresett cím helyett megadhatjuk a * jelet, ami (a megadott névtérben vagy névterekben) az összes oldalt kilistázza.

Címkék keresése

A > jellel indított keresés bármely címkét megtalál, amelyben szerepel a megadott szöveg. Így elég egy névnek csak egy részletét megadni. Személynevet ne így írjunk: >Sarah Polley, de így se: >Polley, Sarah, mert technikai okokból másképpen vannak tárolva. Elég csak az egyik nevet megadni, vagy ha mindkettőt szeretnénk, adjuk meg külön feltételként: >Sarah/>Polley. A sorrend ekkor nem számít.
  Ezzel szemben ha a < jelet használjuk, akkor csak azt a címkét keressük, ami pontosan megegyezik a megadott szöveggel (de a kis- és nagybetűk, ékezetek ekkor sem számítanak).

Dátumkeresés

A ~ jelet egy vagy több dátumrész követheti, amik egy betűből és 1-4 számjegyből állnak (itt # számjegyet jelent):
  y#### – év
  m## – hónap
  d## – nap
  w# – a hét napja (1 = hétfő, 7 = vasárnap)
  Ha ezek közül csak egy szerepel, akkor mindazon oldalakat megkapjuk, amik annak a feltételnek megfelelnek, vagyis évszám esetén az adott évben kelt oldalakat, hónap esetén az adott hónapban írottakat (bármelyik évben), nap esetén bármely év bármely hónapjának adott sorszámú napján kelt oldalakat, illetve a hét napja esetén azokat, amelyek olyan napon (például szombaton) készültek.
  Ha egynél több dátumrészt adunk meg, azokat az oldalakat kapjuk, amik mindegyiknek megfelelnek, vagyis például adott év adott hónapjában, vagy adott év bármely hónapjának adott napján stb.
  A dátumkeresés mindig az oldal létrehozásának dátumára vonatkozik.

Opciók

Az opciókat jelentő = jelet egy vagy több opció jele követheti, amik az alábbiak:
  d – a létrehozás dátumát is kiírja
  s – az oldal méretét is kiírja (a szavak, illetve a betűk számát, de ebben a formátumvezérlő jelek is benne vannak)*
  c[szöveg] – megszámolja, hogy az oldal szövegében hányszor fordul elő a megadott szöveg (itt reguláris kifejezés nem használható)*
  t – ha címkét kerestünk, akkor a kilistázott oldalaknál feltünteti, hogy melyik címke vagy címkék révén találta meg őket (ha címkerészletet kerestünk, megeshet, hogy annak több címke is megfelel, de csak egy lesz kiírva; több címke akkor jelenik meg, ha több feltétel is volt, amiknek az adott oldal megfelelt)

A *-gal jelölt funkcióknál a kilistázott oldalakról összesítés is készül.