Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Zászlótervezet

Mint kiderült, a Tarlós István főpolgármester és vexillológus által tervezett fővárosi zászlóban a tisztaságot és semlegességet szimbolizálja a fehér háttér, a negyvennyolcas háromszögek pedig azt jelképezik, hogy Budapest Magyarország fővárosa.
  A LAttilaD.org elégtelennek tartja a zászló szimbolikáját, és helytelennek a választott jelképeket. A Budapesti Zászlókutató Intézet és a LAttilaD.org Zászlóügyi Sajtóosztálya közös projektjeként elkészítettük saját tervezetünket, amelyet ezennel a köz rendelkezésére bocsátunk.

1. Egyetértünk azzal a törekvéssel, hogy a fővárosi zászló ne hasonlítson a román zászlóra. Mivel Románia zászlaját valamivel később fogadták el, mint Budapestét, a logikus az lenne, hogy Tarlós István főpolgármesteri rendeletben kötelezze Romániát, hogy ők változtassanak zászlót, ám a problémát ez nem oldaná meg. Piros–sárga–kék színeket használ ugyanis Románián kívül Andorra, Antigua és Barbuda,* Csád, Ecuador, Kiribati,* Kolumbia, a Közép-afrikai Köztársaság,* Mauritius,* Moldova, Mongólia, a Seychelle-szigetek* és Venezuela. A csillaggal jelölt országok egy vagy két további színt is használnak. Nem soroltuk fel azokat, ahol mindhárom szín szerepel ugyan a zászlón, de némelyik jelentéktelen terjedelemben, például egy címer részeként.
  Tizenhárom országot kellene zászlóváltoztatásra kötelezni, amire Tarlós Istvánnak nincs felhatalmazása, ez már Orbán Viktor személyes rendelkezését igényli. A helyzetet némiképpen megkönnyítené, hogy Magyarország az Európai Unió soros elnöke, és mint ilyen nyilván parancsnoklási jog illeti meg a többi tagállam fölött – ám az elnökség néhány héten belül véget ér, és kétségesnek látszik, hogy ennyi idő alatt be lehetne léptetni mind a tizenhárom országot az unióba. Jelenleg ugyanis csak Romániának van közülük EU-tagsága.
  A Budapesti Zászlókutató Intézet (Buzi) és a LAttilaD.org Zászlóügyi Sajtóosztálya (ZÁS) megkereste az érintett országok kormányait és tárgyalásokat kezdeményezett velük a fölöslegessé váló budapesti zászlók hasznosítása ügyében. Mindössze egyetlen ország mutatott érdeklődést, de lássuk őket mégis sorban.
  A fenti listában csillaggal jelölt öt ország számára nem elegendő a budapesti zászlók három színe, így ők csak annyit válaszoltak, hogy ha előzőleg betesszük a zászlókba a fehéret, zöldet vagy feketét (kinek melyikre volt szüksége), akkor tárgyalhatunk.
  Románia zászlóügyi minisztere indignálódott arccal közölte, hogy őt személy szerint nem zavarja, hogy a magyar lapok kizárólag Romániára hivatkoznak mint kellemetlen asszociációk forrására, holott tizenhárom ország használja ezeket a színeket – de nem tekinthet el attól a kicsiny, ám hangos kisebbségtől, amely kikéri ezt magának.
  Moldova, amely jó kapcsolatokat ápol Romániával, csatlakozott szomszédjának véleményéhez, megtoldva azzal a kéréssel, hogy legközelebb Moldova Györgyöt küldjük tárgyalópartnernek.
  Andorra képviselői elnéző mosollyal közölték, hogy országuknak mindössze nyolcvannégyezer lakosa van, sőt még területre is kisebb a magyar fővárosnál, és ők egy ekkora zászlótömeggel egyszerűen nem tudnának mit kezdeni.
  Ecuador, Kolumbia és Mongólia arra hivatkozott, hogy a budapesti zászló egyenlő mennyiségben tartalmazza a három színt, nekik viszont különböző mennyiségű szövetre lenne szükségük. Ecuador és Kolumbia zászlaján a sárga terület kétszerese a kék, illetve piros terület méretének, Mongólia viszont közel kétszer annyi pirosat igényelne, mint kéket, és jóval kevesebb sárgát. A Buzi–ZÁS képviselői felvetették, hogy esetleg nemzetközi csereügylet keretében Mongólia átengedhetné a sárga szövet egy bizonyos hányadát a két dél-amerikai államnak, de ekkor a gazdasági szakemberek figyelmeztettek minket a távolságokra és a szállítási költségekre.
  Venezuela feltételesen elfogadta ajánlatunkat, ám hamarosan mégis visszaléptek. Mint faxukban közölték, utánanéztek Budapest klímájának, és textilipari szakértőik kizártnak tartják, hogy az ő forró, párás éghajlatukat kibírnák azok a zászlók, amiket fagyos időjárásra terveztek. Csoportunk némi értetlenkedés után arra jutott, hogy alighanem tévedésből az esztergomi városháza légkörét ismerték meg, de a tárgyalások felújítására ekkor már nem volt mód.
  Kizárólag a súlyos gazdasági nehézségekkel küszködő, polgárháború sújtotta Csád fogadta örömmel a felajánlott zászlókat. A dárfúri régióban tönkrement nagy mennyiségű zászló pótlására kitűnően meg fognak felelni – nyilatkozta az afrikai ország zászlóügyi minisztere. A korrupciótól sújtott sivatagi állam képes darabonként ezer dollárt áldozni a zászlók megvásárlására, ámbár az erről szóló szándéknyilatkozaton, amit a miniszter úr és a Buzi–ZÁS képviselői írtak alá, csak tíz dollár olvasható. A miniszter úr már nagyon várja a budapesti zászlószállítmányokat, és az sem zavarja, hogy a mi zászlóinkon a csíkok vízszintesek, az övéken pedig függőlegesek; majd rendeletet hoznak, hogy mindenki hajtsa a fejét a jobb vállára. A budapesti zászlókon ugyan a címer is rajta van, de az szerencsére eléggé hasonlít a csádira.
  Ilyen jelentőségű üzletet természetesen a főpolgármesternek személyesen kell lebonyolítania, különösen, hogy vexillológiai képesítése is van. Ezért a Buzi–ZÁS felkéri Orbán Viktort, hogy személyesen bízza meg Tarlós Istvánt a feladattal, ünnepélyes keretek között, az Országház kupolatermében:
  – Pista! Menj Csádba! Add el a zászlókat!

2. Rátérve mármost az új zászló kérdésére, a fehér hátteret mint a tisztaság és semlegesség jelképét nem tartjuk elég jó ötletnek. Egyrészt jelentős számú kínai kisebbség él hazánkban, és Kínában a fehér a gyász színe, másrészt a fehér háttér éppúgy hasonlít más zászlókra, mint a piros–sárga–kék.
  A legjobban a ciprusi zászlóra hasonlít, különösen mert a tervezet a fehér mező közepére a nagyrészt narancsszínű címert helyezi, a ciprusiak pedig a fehér zászló közepére szigetük rajzát helyezték el, szintén narancsszínben. Ez kellemetlen asszociációkat ébreszthet, egyrészt mert Ciprus mindmáig kettészakítottságáról ismert, másrészt mert az ország két hivatalos nyelve a görög és a török. A törökök százötven évig megszállva tartották hazánkat, a görög pedig a Kádár-rendszer átkos évtizedeire emlékeztet, amikor a tévé képernyőjén hetente megjelent egy nagy görög betű.
  Hasonlít a japán és a dél-koreai zászlóra is, márpedig ezen országok ugyanabban az irányban vannak, mint Románia.
  Felmerül tehát a kérdés, hogyan kellene ábrázolni a tisztaságot és a semlegességet. Heraldikai szakértőink szerint a legjobb egy hypóval leöntött neutron rajza.

3. A következő pont az ország negyvennyolcas hagyományainak felidézése. Történész szakértőink szerint a negyvennyolcas hagyományok felidézése nem elegendő, ha eközben megfeledkezünk az ötvenhatos, az 1241-es és az 1526-os hagyományokról, amikor a magyar ügy éppúgy elbukott, mint 1848-ban; továbbá az 1699-es és 1989-es hagyományokról, mert mindkét esztendőben megbukott egy nagy európai gyarmattartó rendszer, és ebben Magyarországnak jelentős szerepe volt; de említhetnénk még az 1222-es hagyományokat, amikor a világon elsőként Magyarországon mondták ki, hogy nincsenek boszorkányok. S még számos évszám kínál hagyományokat.
  Mindezekből azt a tanulságot vontuk le, hogy az évszámhoz kötődő hagyományok felidézésére legalkalmasabb, ha elhelyezzük a zászlón egy mobiltelefon billentyűzetének rajzát. Ez mint modern technikai eszköz a jövőre utal, ugyanakkor viszont a számjegyekből bármelyik évszám összeállítható.

4. Így tehát megvannak azok a jelképek, amelyekkel feldíszíthetjük zászlónkat – de nincs még meg magának a zászlónak az alapszíne vagy színei.
  Kezdjük az egyszínű zászlókkal, a szivárvány sorrendjében haladva. Az egyszínű piros a kommunizmus jelképe, természetesen elfogadhatatlan. A narancsszín a Fidesz jelképe, az másra kell. A sárga zászló karantént jelent. A zöld az iszlámot. A világoskéket az ENSZ használja, a sötétkéket viszont az Európai Unió. A barnát a nácik, a feketét a kalózok. A fehéret pedig már kizártuk.
  Ha két színt használunk, azok mik legyenek? A fenti kilenc színből nagyon sok változat összeállítható, de jobb, ha a barnát egyből ki is vesszük közülük, mert nem elfogadott zászlószín. Katarban egy barnásvörös árnyalatot használnak, de speciális okuk van rá, ami nekünk nincs. A világoskéket is jobb kerülni, mert más zászlókon is folyton átváltozik sötétkékké.
  Nézzük a már foglalt színpárokat.
  A pirosat például gyakorlatilag semmivel sem tudjuk párosítani, mert úgy fog kinézni, mintha egy meglevő zászlóból elvettünk volna egy színt. Piros és sárga például olyan, mintha a románból elvettük volna a kéket, de történetesen a kínai és a volt szovjet zászlónak is megfelel. Piros és narancs: Bhután. Piros és zöld: Banglades. Piros–kék: Burma, Kambodzsa. A piros–fekete Pápua Új-Guinea, a piros–fehér pedig tizenhat ország nemzeti színei.
  Narancs és zöld: Írország. Narancs és kék: Barbados. Narancs–fehér: szintén Írország. A narancs és sárga, illetve narancs és fekete kombinációt más ország nem használja.
  A sárga–zöld nagyon emlékeztet Brazíliára és a hagyományos afrikai piros–sárga–zöld színekre. A sárga–kék Ukrajna. Sárga–fehér a Vatikán, sárga–fekete az Osztrák–Magyar Monarchia.
  A zöld–kék Sierra Leone, a zöld–fehér a Fradi, a zöld–fekete pedig a pánarab színekre utalnak.
  Kék–fehér színt tíz ország használ, kék–feketét pedig Botswana.
  Marad végül a fekete–fehér, de ezt sajnos lefoglalták a formaegyesek és a kalózok.
  Miután a narancsot sárgával és feketével egyaránt lehet kombinálni, a Buzi–ZÁS projekt esztétikai okokból javasolja a fekete csík középre helyezését, hogy a két hasonló árnyalat elkülönüljön. Felül legyen a narancsszín, alul a citromsárga, így:
  2815-1.jpg
  Szimbolikája: felül a narancsszín jelképezi a hatalmat, alul van a sárga, az a nép, amint nézegeti a milliós Audikat. A kettő között van a jövőnk.


Láng Attila D., 2011.6.18.

Budapest Ciprus Csád Ecuador ENSZ Európai Unió Fidesz jelképek Kádár János Kolumbia kormányzás korrupció Moldova György Mongólia Orbán Viktor politika Románia színek Tarlós István Venezuela zászló


  
Hatmillió-háromszázhetvenegyezer-hétszáznegyvenegy forintA Windowsom tálcája