Upload failed. Maybe wrong permissions?

User Tools

Site Tools


Rendszertelenül

A világon elérhető legnagyobb megtiszteltetések egyike, ha valakit fölvesznek a periódusos rendszerbe. Ez a magyar irodalomból eddig már megadatott Arany Jánosnak, Réz Ádámnak, Vas Istvánnak, sőt amint értesültem, Fluor Tominak is.
  Nekem esélyem sincsen.


Láng Attila D., 2016.1.7., 00:42:12

Arany János Fluor Tomi irodalom kémia Réz Ádám Vas István

Elektromos csellentyűcskeA grófnő

You could leave a comment if you were logged in.